Aktualne wydanie

SS-06-2019-I okladka 01

 6/2019

wydanie dwujezyczne (pol-ang)

20190444Swiat-Szkla-V4B-BANNER-160x600-PLEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 LiSEC SS Konfig 480x120

  

VITRUM Swiat Szkla Web

 

ift 480x105px RFT19 engl 

 

 GP19-480x105px

 

 GLASS 480X120

 

Systemy SAPA w praktyce
Data dodania: 01.02.08

Systemy SAPA w praktyce

Jednym z podstawowych wymagań dla nowo budowanych jak i istniejących budynków jest bezpieczeństwo pożarowe. Oznacza to zminimalizowanie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia poprzez wydzielenie stref pożarowych. Strefy zamknięte są drzwiami i ściankami przeciwpożarowymi, których zadaniem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu oraz umożliwienie ewakuacji osób z płonącego budynku i prowadzenia akcji ratunkowej. 

      Parametry przeciwpożarowej ślusarki aluminiowej wchodzącej w skład nowoczesnych przegród przeciwpożarowych muszą spełniać wymogi określone obowiązującymi normami i przepisami. Takim przepisom odpowiadają również drzwi przeciwpożarowe oraz przeciwpożarowe segmenty ścian produkowane przez PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „JUR-AND” Sp.J. z systemu profili SAPA SYSTEM SFB 2074 i SAPA SYSTEM SFB 3074.
     Wyroby te spełniają wymagania przewidziane dla klas odporności ogniowej EI115/E30, S15; EI130/E60, S15 i EI160, S15. Oznacza to zdolność do powstrzymania naporu płomieni i gorących gazów oraz wzrostu temperatury za przegrodą odpowiednio przez 15, 30 i 60 minut.
     Wyroby spełniają także wymagania dla klasy dymoszczelności S 15, co oznacza  zdolność przegrody do powstrzymania przedostawania się dymów i gorących gazów pożarowych przez 15 minut.
     Wymieniona wyżej przeciwpożarowa ślusarka aluminiowa posiada Certyfikaty Zgodności wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej, potwierdzające spełnienie wymagań Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-4345/2003 oraz PN-EN 13501-2:2005.
     Drzwi i ścianki przeciwpożarowe mogą być wypełnione panelem lub specjalnym szkłem, co daje duże możliwości aranżcji wnętrza budynku i doświetlenia pomieszczeń.
     Do szklenia wyrobów przeciwpożarowych P.B. „JUR-AND” stosuje ognioodporne szkło Pilkington PYROSTOP™. Jest to szkło wielowarstwowe, sklejone żywicopodobnym żelem, który w czasie pożaru, pod wpływem wysokiej temperatury, zwiększa swoją objętość i tworzy twardą, nieprzezroczystą, białą przegrodę, która nie przepuszcza ognia, dymu ani ciepła.
     Wyroby przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30 szklone są szkłem Pilkington PYROSTOP™ 30-10 o grubości 15 mm, natomiast w wyrobach o odporności ogniowej EI 60 stosuje się szkło Pilkington PYROSTOP™ 60-101 o grubości 23 mm.

Krystyna Kłus
P.B. „JUR-AND” 

 

więcj informacji: Przegrody przeszklone w ochronie przeciwpożarowej 01/2008

 

 

 

01 chik
01 chik