Czytaj także -

Aktualne wydanie

SS-06-2019-I okladka 01

 6/2019

wydanie dwujezyczne (pol-ang)

20190444Swiat-Szkla-V4B-BANNER-160x600-PLEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 LiSEC SS Konfig 480x120

  

VITRUM Swiat Szkla Web

 

ift 480x105px RFT19 engl 

 

 GP19-480x105px

 

 GLASS 480X120

 

Podsumowania i wnioski Międzynarodowej Konferencji Okna i Fasady 2016 w Rosenheim
Data dodania: 09.11.16

Hasło „50 lat Jakości i Bezpieczeństwa” przyciągnęło w dniach 12-14 października do Rosenheim ponad 900 ekspertów z 19 krajów. Dyrektor Instytutu, profesor Ulrich Sieberath, w swojej prezentacji z dumą podsumował liczne osiągnięcia z ostatnich 50 lat, a następnie omówił zadania IFT Rosenheim i przemysłu okiennego na przyszłość.

 

Z hasłem „Możemy zrobić wszystko w Niemczech, ale nie tanio” dotarł do sedna wyzwań w nadchodzących latach. W tym celu przedsiębiorstwa potrzebują wiedzy, doświadczenia, kreatywności i odwagi w celu wykorzystania aktualnych trendów i wprowadzania z powodzeniem na rynek poszukiwanych produktów.

 

Należą do nich rozwiązania modułowe dla budownictwa mieszkaniowego, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane (w różnych miejscach), energooszczędne i niedrogie, dzięki transformacji cyfrowej w firmach i praktycznej automatyzacji produkcji okien i drzwi.

 

 

2016 11 9 1

Prof. Ulrich Sieberath i dr. Jochen Peichl kroją tort jubileuszowy

 

 

Jednak podwyższenie wartości wyrobu w procesie produkcyjnym jest możliwe jedynie za pomocą zamkniętego „łańcucha jakości”, który rozpoczyna się od planowania wyrobu „pod potrzeby użytkownika”, aż do właściwego serwisowania go w okresie użytkowania.

 

W swoim powitalnym wystąpieniu, Gabriele Bauer, burmistrz Rosenheim, ostrzegała: – Zmiany klimatyczne przekształciły się z dyskursu akademickiego w rzeczywistość, która może być obserwowana przez wszystkich. Tłem do poważnych rozważań mogą być szkody spowodowane w Rosenheim przez huragan w 2011 r. i katastrofalna powódź w 2013 r.

 

Wpływ zmian klimatu, demografia i migracja były rozpatrywane przez wielu wykładowców i były także przedmiotem prezentacji dyrektora Instytutu, prof. Ulricha Sieberatha, zatytułowanej 50 lat jakości i bezpieczeństwa – okna i fasady w czasach globalnych zmian.

 

 

2016 11 9 2

Znany naukowiec, dr Mojib Latif, zachwycił słuchaczy i znalazł optymistyczne podejście mimo złych perspektyw

 

 

Przegląd 50 lat rozwoju technologii okiennych i urządzeń z nimi związanych pokazał, że obecne problemy mają już dość długą historię. Kwestie bezpieczeństwa zostały już omówione w gorących latach 70. XX w. (gdy występowały ataki terrorystyczne RAF), a poprawa efektywności energetycznej była również przedmiotem dyskusji od czasu pierwszych wytycznych dotyczących oszczędzania energii zimą i ochrony przed przegrzewaniem latem. Producenci okien stwierdzali, że warto posłuchać podsumowania dokonań i wpadek mających miejsce ciągu ostatnich 50 lat: – To zadziwiające, jak często znane wady i błędy są powtarzane, i jak często konstrukcje są beztrosko budowane i też bez żadnego projektu.

 

Prof. Sieberath zilustrował szczegółowo w swojej prezentacji, jak można zmierzyć się z przyszłymi wyzwaniami, które występują wraz ze zmianami demograficznymi, popytem na tanie budownictwo mieszkaniowe, podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej i trwałości budynku oraz z żądaniami uproszczenia procesów budowlanych i projektowych. Ci, którzy chcieliby w przyszłości odnieść sukces muszą opracować prostą kombinację właściwości, takich jak: budowlane systemy modułowe, które są łatwe w montażu, zintegrowane z instalacjami elektronicznymi i prefabrykowane, w celu ułatwienia wznoszenia nowych konstrukcji i modernizacji istniejących, z niskimi nakładami na budowanie i projektowanie. Wykorzystując nowoczesne narzędzia internetowe, takie jak IFT Energy Label (oznaczenia klasy zużycia energii) lub wzory prawidłowego montażu okien – zapewnią lepszą pomoc niż wymagania czasem przestarzałych norm, które często stanowią jedynie najmniejszy wspólny mianownik z uzgodnień krajów członkowskich UE.

 

 

2016 11 9 3

Slajdy z prezentacji, streszczenia i artykuły techniczne z 29 wykładów zawarte w materiałach konferencyjnych, są dostępne odpłatnie na stronie internetowej www.ift-rosenheim.de/shop 

 

 

Okna i fasady muszą być rozumiane obecnie jako „centra zarządzania energią” w zewnętrznych ścianach budynków. Z tego powodu należy skupić się na przejściu od coraz bardziej rygorystycznych wartości Uw do całościowego projektowania, z prawidłowym wykorzystaniem szkła, wentylacji, ochrony przeciwsłonecznej i fotowoltaiki. Powinno to być też uzupełnione o komputerowe dane, które umożliwiają zarówno autonomiczne sterowanie systemami automatycznymi, jak i niezależne sterowanie przez użytkownika, np. za pomocą smartfona. Firmy takie, jak IBM, RWE czy BOSCH, już wcześniej zauważyły trend „Smart Home”; a najpóźniej od momentu wejścia firmy APPLE z oprogramowaniem „HomeKit” stało się jasne, że rynek się zmienia w tym kierunku. Firmy, które nie oferują „inteligentnych” oraz kompatybilnych produktów wkrótce znikną z rynku.

 

Prof. Mojib Latif rozpoczął swoją prezentację na temat zmian klimatycznych, możliwych scenariuszy przyszłości oraz efektywności energetycznej z surowym ostrzeżeniem, że Konwencja Klimatyczna w Paryżu z 2015 r. prowadzi do wzrostu temperatury o ok. 3°C, należy ją więc nie tylko szybko poprawić, ale także domagać się bardziej rygorystycznie konsekwencji politycznych dla krajów, które jej nie przestrzegają. Niestety, dowodem słabej woli politycznej do działania w tym zakresie jest przypomnienie laureata nagrody Nobla, Svante Arrheniusa, który już w 1896 r. zidentyfikował i obliczył korelacje pomiędzy emisją CO2 i wzrostem temperatury na Ziemi. Pomiary wykonane w czasie badań rdzeni wiertniczych pokazały, że obecnie z zawartością CO2 w powietrzu ponad 400 ppm, osiągnięto najwyższą wartość od 800 000 lat. Dlatego obecnie jasno widać niebezpieczeństwo, że „punkty krytyczne”, takie jak stopnienie lodu na Grenlandii, może spowodować wzrost poziomu morza o 7 metrów, a tym samym doprowadzić do klimatycznych i ekologicznych katastrof, których ludzkość nie będzie później mogła już kontrolować.

 

 

2016 11 10 1

W drugim dniu konferencji, ponad 100 gości śledzi test odporności ogniowej największego na świecie szkła ognioochronnego (szer. x wys.= 6x3 m) polskiej firmy POLFLAM w nowym centrum badań IFT

 

 

Omawiając możliwości rozwiązania obecnych problemów, Latif przypomniał, że już w 1912 r. chemik Wilhelm Ostwald postulował działania „powiązane z energią” stwierdzając, że każdy ruch Ziemi jest napędzany przez Słońce. Dlatego też Latif namawia do „programu masowego działania”, prowadzącego do zdecentralizowania źródeł pozyskiwania energii elektrycznej. Słońce dostarcza odpowiednią ilość energii na rozległym obszarze (starczy dla nas wszystkich). Latif podkreślił też, że nawet pieniądze na wprowadzenie tego programu mogą być dostępne, ponieważ w Niemczech każdego roku wydawane jest ponad 100 miliardów euro na import energii. Dostępność odpowiednich technologii, takich jak fotowoltaika, energetyka wiatrowa oraz nowoczesne, energooszczędne okna i fasady dają nadzieję na powstrzymania zmian klimatycznych w ostatniej chwili, pod warunkiem, że zostaną podjęte strategiczne decyzje na poziomie krajowym i międzynarodowym odnośnie konkretnych środków działania i kontroli ich wdrażania.

 

W wielu innych wykładach omawiano różne aspekty tego wyzwania i prezentowano różne rozwiązania i szczegółowe wskazania, w jaki sposób właściciele budynków, inwestorzy, rzemieślnicy i producenci okien powinni korzystać ze zdecentralizowanych źródeł energii i kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju. Były to wykłady o następującej tematyce:

  • Termografia – zapewnianie odpowiednich właściwości termicznych okien i fasad – Benjamin Standecker;
  • Punkt zwrotny EnEV 2016 – co dalej? – André Hempel
  • Kolejna generacja budynków: zdrowe – uniwersalne (adaptujące się do potrzeb) – samowystarczalne (z obiegiem zamkniętym) – wartościowe – dr Peter Mösle;
  • Ocena występowania kondensacji w oknach zespolonych i skrzynkowych – Manuel Demel;
  • Wyrównywanie ciśnienia w wielokomorowych szybach zespolonych (DEMIG) – dr Ansgar Rose;
  • Zrównoważony rozwój – certyfikat kontroli pochodzenia produktu w przemyśle drzewnym – Florian Stich;
  • Mobilne urządzenie do pomiaru wartości Ug – Alexander Frenzl i Konrad Huber.

 

Wykłady w drugim dniu konferencji były poświęcone omówieniu nowych przepisów, danych rynkowych oraz przedstawieniu szans i zagrożeń wynikających z cyfryzacji, jak również omówieniu wytycznych, wynikających z praktycznych doświadczeń instytutu IFT Rosenheim. Wykłady dotyczące poprawek do prawa budowlanego, przedstawione przez dr Gerharda Scheuermanna i dr Bernharda Schneidera nie były łatwe w odbiorze, więc słuchacze z chęcią przyjęli ofertę złożoną przez prof Sieberatha, który obiecał szczegółowe wyjaśnienia z praktycznymi wskazówkami dla przemysłu okiennego i fasadowego.

 

 

2016 11 10 2

Dzięki nowoczesnej technologii, badanie odporności ogniowej największego na świecie szkła ognioochronnego było transmitowane z wielu kamer do Centrum Kongresowego

 

 

Dzięki dostępnej już, nowej technologii drukowania 3D zmianie ulegną nie tylko produkty, ale także całe procesy i modele biznesowe. Omawiając technologię Fused Deposition Modelling (osadzanie topionego materiału FDM) i Selective Laser Sintering (selektywnego spiekania laserowego SLS), Nikolas Zimmermann przedstawił dwa procesy, które są odpowiednie do wykorzystania dla produktów z branży okien i fasad. W ten sposób można znacznie łatwiej wdrożyć produkcję wyrobów unikatowych i skomplikowanych geometrycznie, a także z większą oszczędnością materiału w porównaniu do technik obróbki mechanicznej. Jednak takie aspekty, jak: powtarzalność (przy znanych w technologii druku 3D zniekształceniach termicznych), produkcja elementów okien na miejscu inwestycji, ochrona danych i własności intelektualnej, a także dostosowanie modeli biznesowych,. nadal muszą być traktowane z należytą uwagą.

 

Tezę, że inwestycja w efektywność energetyczną nie musi kosztować więcej, w imponujący sposób udowodnił dr Andreas Hermelink, w oparciu o analizę kosztów budowy z ostatnich 30 lat. Hans Dieter Hegner natomiast omówił realizację 1013 okien w odbudowanym pałacu Berliner Stadtschloss w centrum Berlina, aby wyjaśnić, w jaki sposób, za pomocą nowoczesnych technologii okiennych można odbudować stare okna i elewacje, aby spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące efektywności energetycznej i bezpieczeństwa.

 

 

 

Jak producenci mogą skorzystać z usług IFT Rosenheim?

 

IFT Rosenheim należy do wiodących instytutów w Europie zajmujących się badaniami naukowymi, testami oraz certyfikacją wyrobów stolarki budowlanej. Krzysztof Zieliński redaktor naczelny miesięcznika „Świat Szkła” odwiedził „Rosenheimer Fenstertage” największą w Europie konferencję z zakresu okien i fasad i skorzystał z okazji, aby spotkać się z prof. Ulrichem Sieberathem dyrektorem IFT Rosenheim i Andrzejem Wichą przedstawicielem IFT Rosenheim w Polsce, w celu zapoznania się z nowościami z oferty IFT.

 

K. Zieliński: Polscy producenci z branży okiennej zdobyli czołową pozycję w eksporcie swoich produktów na rynek europejski. Jakie są zalety dla producentów z korzystania z usług IFT?

 

U. Sieberath: Od 50 lat IFT Rosenheim koncentruje się na badaniu właściwości elementów i materiałów budowlanych. Ponad 200 pracowników pracuje w interdyscyplinarnych zespołach w celu rozwiązywania złożonych problemów w sposób praktyczny i efektywny. Jest to unikalne skupienie w jednym miejscu kompetencji technicznych z krótkimi ścieżkami decyzji. To holistyczne podejście, kompetencje badawcze i doświadczenie zdobyte przez IFT Rosenheim daje producentom, projektantom, inwestorom i przedstawicielom firm budowlanych pewność, że wszystkie aspekty stosowania wyrobów są brane pod uwagę, badane produkty nadają się do użytkowania w badanym zakresie, a weryfikacja charakterystycznych właściwości dokonana przez IFT Rosenheim jest w pełni poprawna technicznie.

Przedstawicielem IFT Rosenheim w Polsce jest Andrzej Wicha, który pracuje w branży okiennej od ponad 30 lat. Producenci mogą korzystać z tego kontaktu, chcąc uzyskać wyjaśnienia w interesujących ich kwestiach. Ponadto IFT regularnie publikuje artykuły techniczne, opracowane na podstawie badań, prac normalizacyjnych lub innowacji technicznych, w miesięczniku „Świat Szkła”.

 

K. Zieliński: Pracownicy IFT Rosenheim posługując się zaawansowanymi urządzeniami badawczymi pomagają również w uruchamianiu Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC). Czy firmowe urządzenia badawcze mogą być stosowane również do oficjalnych badań, sporządzania raportów z badań i wydawania certyfikatów przez IFT?

 

U. Sieberath: Wstępne Badania Typu (ITT) i Zakładowa Kontrola Produkcji (FPC) jest obowiązkowym wymogiem, nałożonym przez prawo budowlane wobec każdego producenta wyrobów budowlanych. W ciągu 50 lat pracy badawczej, IFT Rosenheim opracował wiele metod badawczych i aparaturę badawczą do rutynowego stosowania w laboratoriach, więc, może zaoferować pomoc w doborze przyrządów pomiarowych i badawczych dla firm i firmowych laboratoriów badawczych. Obejmuje to dostawę urządzeń badawczych, a także szkolenia i kalibrację urządzeń, tak aby mogły być zastosowane do oficjalnych badań przez ekspertów IFT. Te raporty z badań mogą być użyte jako urzędowe dokumenty dotyczące oznakowania CE lub jako dowód dla międzynarodowych jednostek certyfikujących, takich jak UL i AAMA w USA lub CSTB we Francji. Zaletą korzystania z własnego sprzętu do badań jest optymalizacja działań innowacyjnych oraz możliwość sprawdzania i testowania produktów przed oficjalnymi badaniami, z wykorzystaniem własnych zasobów kadrowych, aby maksymalnie „dopracować” próbki testowe przekazywane do oficjalnych badań. Pozwala to uzyskać pozytywny wynik końcowy i szybciej otrzymać raporty z badań.

 

A. Wicha: Warunkiem jest to kontrakt z IFT i kalibracja przyrządów pomiarowych i urządzeń badawczych, aby zapewnić dokładność pomiarów i zgodność z normami badawczymi: europejskimi EN, normami ISO lub specjalnymi wymogami krajowymi. Laboratorium kalibracji IFT jest akredytowane zgodnie z normą EN ISO 17025 i monitorowane przez DAkkS. Wiele procedur badawczych może być nadzorowanych przez przedstawiciela IFT w Polsce. Zmniejszy to koszty podróży, problemy tłumaczeniowe i skróci czas oczekiwania na przeprowadzenia badań oraz przyspieszy termin otrzymania raportu z badań.

 

K. Zieliński: Dziękuję za rozmowę.

 

 

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 11/2016

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik