heroal 2018 Banner C50VSZ 750x150 PL mit-Rahmen1

 

banner konferencja 04 2019  

  

 lisec SS FastLAne

 

 Mir stekla 2019 480x105 stat eng 

 

 gpd2019 banner

 

5-ta Międzynarodowa Konferencja: Fotowoltaika w Polsce
Data dodania: 21.09.15

20150911REECO1

  Polska Fotowoltaika u progu zmian

Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki we współpracy z RECCO zawierać będzie przegląd rozwoju rynków PV w Europie i na świecie. Eksperci, przedstawiciele przemysłu PV, władz państwowych i samorządowych oraz operatorów systemów dystrybucyjnych  będą dyskutowali na temat szans oraz barier na drodze rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Podczas konferencji będzie również poruszany temat jakości instalowanych systemów PV i związane z tym działania takie jak Program Certyfikowania Mikroźródeł OZE, certyfikacja instalatorów systemów OZE, a także o zagrożenia związanych z brakiem poprawnego wykonania instalacji prosumenckich PV. Ponadto w dyskusji panelowej postaramy sie przedstawić perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

 

Data: Czwartek, 24/09/2015

 

Miejsce: Warszawa EXPO XXI

 

Czas: 8:00 - 17:00

 

Opis konferencji:

 

08:00 - 09:00 Rejestracja uczestników

 

09:00 - 09:20 Otwarcie 

Stanisław M. Pietruszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki / Politechnika Warszawska, Przedstawiciel REECO Poland Sp. z o.o.

 

09:20 - 10:40 Sesja I. Przyszłość fotowoltaiki

 

•    Polityka Unii Europejskiej dotycząca odnawialnych źródeł energii, Pierre Dechamps, Komisja Europejska

 

•    Jaka będzie fotowoltaika w Polsce w roku 2020, Stanislaw M. Pietruszko, Politechnika Warszawska / Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

 

•    Stan prac nad nowelizacją Ustawy o OZE z 20 lutego 2015, Mariusz Radziszewski, Ministerstwo Gospodarki, Naczelnik w Departamencie Energii Odnawialnej 

 

•    Technologie magazynowania energii, Barbara Adamska, ADM Poland

 

•    Trendy rynkowe magazynów energii i niemieckie modele biznesowe oparte na samokonsumpcji i ich znaczenie dla Polski, Jochen Hauff, BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH

 

 

10.40 - 11:00 Przerwa kawowa

 

11:00 - 13:30 Sesja II. Wspieranie rozwoju fotowoltaiki w Polsce. 

 

•    Program Certyfikowania Mikroźródeł OZE (PCM) gwarancją jakości i bezpieczeństwa pracy systemów PV, S. M. Pietruszko, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

 

•    Ustawa o odnawialnych źródłach energii – aspekty prawne, mec. Weronika Pelc, Wardyński i Wspólnicy

 

•    Program PROSUMENT i inne programy wspierające rozwój fotowoltaiki, NFOŚiGW

 

•    Możliwości bankowego wsparcia realizacji inwestycji PV, Anna Żyła, BOŚ

 

•    Bezzwrotne finansowanie inwestycji fotowoltaicznych z funduszy zewnętrznych. Dotacje dla sektora OZE, Piotr Ostrowski, Europrojekty Consulting Ltd

 

•    Postęp poprzez Rozwój - litewski klaster fotowoltaiczny, M. Siwiak, A. Karmański, A. Galdikas, PROTECH (Applied Research Institute for Prospective Technologies), - Wilno, Litwa

 

•    Fotowoltaika okiem ubezpieczyciela, Bartosz Zwoliński, Kierownik ds. Ubezpieczeń STU ERGO Hestia SA

 

•    Specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe dla sektora PV, Jan Napiórkowski, Special Enterprise Risks APAC, Munich Re Hong Kong

 

•    Przyłączanie instalacji PV do sieci energetycznej - zagadnienia prawne i techniczne, Maciej Piliński, Fronius  

 

•    Przyłączanie systemów PV z punku widzenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), Grzegorz Powązka, RWE STOEN Operator 

 

 

13:30 - 14:30 Lunch

 

14:30 - 16:00 Sesja III. Dążenie do zrównoważonego rozwoju rynku PV w Polsce

 

•    Certyfikacja instalatorów systemów OZE, Dariusz Cenglewski Urząd Dozoru Technicznego

 

•    Prosumencka instalacja PV – zagrożenia związane z brakiem poprawnego wykonania i konserwacji instalacji, (do potwierdzenia)  

 

•    Z doświadczenia instalatora systemów PV, Emil Cwalina, Eco Technologies 

 

•    Norma IEC 62446 - Procedury odbioru końcowego i kontroli pracy systemu PV przyłączonego do sieci, Tadeusz Żdanowicz, Politechnika Wrocławska; Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

 

•    Monitoring mikro- i małych instalacji fotowoltaicznych – zbyteczny gadżet czy strażnik jakości, Paweł Jeliński, SolarLog

 

 

16:00 - 16:50 Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce: dyskusja panelowa z udziałem polskich producentów paneli fotowoltaicznych: Łukasz Nowiński - FreeVolt, Pawel Bień - Bruk-Bet, Mariusz Potocki - XDISC S.A. oraz przedstawicieli świata politiki.

 

moderator - Stanisław. M. Pietruszko

 

16:50 Podsumowanie konferencji

 

17:00 Zakończenie konferencji

 

Grupy docelowe:

Przedstawiciele przemysłu z sektora PV oraz sektora energetycznego,wykonawcy i dystrybutorzy systemów, zakłady energetyczne i operatorzy sieci przesyłowych,reprezentanci sektora usług związanych z branżą PV (banki, firmy konsultingowe), architekci, branża budowlana, przedstawiciele władz lokalnych (planowanie przestrzenne, pozwolenia budowlane),studenci, kancelarie prawne.

 

Język: Polski/Angielski

 

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

 

REECO Poland Sp. z o. o.

5-ta Międzynarodowa Konferencja: Fotowoltaika w Polsce

Polska Fotowoltaika u progu zmian

  

Data:

Czwartek, 24/09/2015

Miejsce:

Warszawa EXPO XXI
 

Czas:

8:00 - 17:00

Opis konferencji:

Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki we współpracy z RECCO zawierać będzie przegląd rozwoju rynków PV w Europie i na świecie. Eksperci, przedstawiciele przemysłu PV, władz państwowych i samorządowych oraz operatorów systemów dystrybucyjnych  będą dyskutowali na temat szans oraz barier na drodze rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Podczas konferencji będzie również poruszany temat jakości instalowanych systemów PV i związane z tym działania takie jak Program Certyfikowania Mikroźródeł OZE, certyfikacja instalatorów systemów OZE, a także o zagrożenia związanych z brakiem poprawnego wykonania instalacji prosumenckich PV. Ponadto w dyskusji panelowej postaramy sie przedstawić perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

08:00 - 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 - 09:20

Otwarcie 
Stanisław M. Pietruszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki / Politechnika Warszawska, Przedstawiciel REECO Poland Sp. z o.o.

09:20 - 10:40

Sesja I. Przyszłość fotowoltaiki

•    Polityka Unii Europejskiej dotycząca odnawialnych źródeł energii, Pierre Dechamps, Komisja Europejska

•    Jaka będzie fotowoltaika w Polsce w roku 2020, Stanislaw M. Pietruszko, Politechnika Warszawska / Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

•    Stan prac nad nowelizacją Ustawy o OZE z 20 lutego 2015, Mariusz Radziszewski, Ministerstwo Gospodarki, Naczelnik w Departamencie Energii Odnawialnej 

•    Technologie magazynowania energii, Barbara Adamska, ADM Poland

•    Trendy rynkowe magazynów energii i niemieckie modele biznesowe oparte na samokonsumpcji i ich znaczenie dla Polski, Jochen Hauff, BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH


10.40 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 13:30

Sesja II. Wspieranie rozwoju fotowoltaiki w Polsce. 

•    Program Certyfikowania Mikroźródeł OZE (PCM) gwarancją jakości i bezpieczeństwa pracy systemów PV, S. M. Pietruszko, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

•    Ustawa o odnawialnych źródłach energii – aspekty prawne, mec. Weronika Pelc, Wardyński i Wspólnicy

•    Program PROSUMENT i inne programy wspierające rozwój fotowoltaiki, NFOŚiGW

•    Możliwości bankowego wsparcia realizacji inwestycji PV, Anna Żyła, BOŚ

•    Bezzwrotne finansowanie inwestycji fotowoltaicznych z funduszy zewnętrznych. Dotacje dla sektora OZE, Piotr Ostrowski, Europrojekty Consulting Ltd

•    Postęp poprzez Rozwój - litewski klaster fotowoltaiczny, M. Siwiak, A. Karmański, A. Galdikas, PROTECH (Applied Research Institute for Prospective Technologies), - Wilno, Litwa

•    Fotowoltaika okiem ubezpieczyciela, Bartosz Zwoliński, Kierownik ds. Ubezpieczeń STU ERGO Hestia SA

•    Specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe dla sektora PV, Jan Napiórkowski, Special Enterprise Risks APAC, Munich Re Hong Kong

•    Przyłączanie instalacji PV do sieci energetycznej - zagadnienia prawne i techniczne, Maciej Piliński, Fronius  

•    Przyłączanie systemów PV z punku widzenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), Grzegorz Powązka, RWE STOEN Operator 


13:30 - 14:30

Lunch

14:30 - 16:00

Sesja III. Dążenie do zrównoważonego rozwoju rynku PV w Polsce

•    Certyfikacja instalatorów systemów OZE, Dariusz Cenglewski Urząd Dozoru Technicznego

•    Prosumencka instalacja PV – zagrożenia związane z brakiem poprawnego wykonania i konserwacji instalacji, (do potwierdzenia)  

•    Z doświadczenia instalatora systemów PV, Emil Cwalina, Eco Technologies 

•    Norma IEC 62446 - Procedury odbioru końcowego i kontroli pracy systemu PV przyłączonego do sieci, Tadeusz Żdanowicz, Politechnika Wrocławska; Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

•    Monitoring mikro- i małych instalacji fotowoltaicznych – zbyteczny gadżet czy strażnik jakości, Paweł Jeliński, SolarLog


16:00 - 16:50

Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce: dyskusja panelowa z udziałem polskich producentów paneli fotowoltaicznych: Łukasz Nowiński - FreeVolt, Pawel Bień - Bruk-Bet, Mariusz Potocki - XDISC S.A. oraz przedstawicieli świata politiki.

moderator - Stanisław. M. Pietruszko

16:50

Podsumowanie konferencji

17:00

Zakończenie konferencji

Grupy docelowe:

Przedstawiciele przemysłu z sektora PV oraz sektora energetycznego,wykonawcy i dystrybutorzy systemów, zakłady energetyczne i operatorzy sieci przesyłowych,reprezentanci sektora usług związanych z branżą PV (banki, firmy konsultingowe), architekci, branża budowlana, przedstawiciele władz lokalnych (planowanie przestrzenne, pozwolenia budowlane),studenci, kancelarie prawne.

Język:

Polski/Angielski

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
REECO Poland Sp. z o. o.

 

 

 

01 chik
01 chik