LiSEC SS Konfig 480x120

 

 GP19-480x105px

 

 GLASS 480X120

 

Działania Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA
Data dodania: 09.03.16

20160303DAFA logoStowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA tworzy ponad 70 firm wykonawczych oraz produkcyjno/dostawczych, a kolejne podmioty oczekują na przyjęcie w poczet członków.

Stowarzyszenie organizuje wiele przedsięwzięć o charakterze non-profit skierowanych do środowisk projektantów, architektów, inżynierów, inwestorów i generalnych wykonawców oraz wszystkich podmiotów działających w obszarze dachów płaskich i fasad.

 

 


Są to przede wszystkim działania, które prowadzą do:
• ujednolicenia standardów wykonawczych (m.in. standardów technicznych, serwisowych i BHP), - utrzymania ich na odpowiednio wysokim poziomie,
• unifikacji warunków handlowych tworzących przy tym partnerskie relacje wśród uczestników procesów realizacyjnych,
• inspiracji, inicjacji i kształtowania działań stymulujących rozwój branży,
• integracji środowisk działających w sferze projektowania oraz budowy dachów płaskich i fasad.

 

DAFA przekłada standardy sformalizowane normami na rynek polski i uzupełnia w ten sposób obszary nie uregulowane w Polsce. Co ważne - w odróżnieniu od zaleceń producentów, opisujących wybrane, poszczególne obszary, wytyczne i standardy DAFA opisują kompleksowo cały proces realizacji (normy i standardy + praktyka wykonania).
Niewątpliwie ważnym aspektem działalności DAFA jest obszar rzeczoznawstwa - eksperci Stowarzyszenia służą pomocą w przypadku wątpliwych kwestii. W Stowarzyszeniu można zamówić odpowiedź eksperta na zapytanie bądź pełną usługę w zakresie opinii technicznej.

 


Efektem pracy tych gremiów są między innymi opublikowane dokumentacje (wytyczne) dotyczące ujednolicenia standardów technicznych (wytycznych do projektowania, wykonania, montażu i eksploatacji) dla różnych ustrojów budowlanych dachów płaskich i fasad. Zadaniem publikacji technicznych, opracowywanych w ramach zespołów eksperckich, jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu jakości świadczonych usług oraz dbałość o zachowanie standardów technicznych. Wydawnictwa takie służą pomocą wszystkim, którzy uczestniczą w procesach planowania, przygotowywania i realizacji inwestycji budowlanych.

 


DAFA współpracuje z najbardziej prestiżowymi organizacjami branżowymi w Europie - od grudnia 2008 r. jest partnerem międzynarodowego Stowarzyszenia IFD (Międzynarodowa Federacja Dekarzy), światowej organizacji reprezentującej interesy branży dachowej, należy również do niemieckiego stowarzyszenia IFBS (Związek Przemysłowy Lekkiego Budownictwa Stalowego), a od 2014r. jest Członkiem FLL (Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu). Organizacje te należą do najbardziej opiniotwórczych grup branżowych w Europie.

 

więcej informacji: http://www.dafa.com.pl/