heroal 2018 Banner C50VSZ 750x150 PL mit-Rahmen1

 

banner konferencja 04 2019  

  

 lisec SS FastLAne

 

 Mir stekla 2019 480x105 stat eng 

 

 gpd2019 banner

 

Praktyczne aspekty projektowania i instalowania systemów fotowoltaicznych
Data dodania: 06.04.16

Międzynarodowe Targi InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna odbywające się w dniach 13-14 kwietnia 2016 we Wrocławiu, tworzą punkt spotkań dla kluczowych osobowości i ekspertów w celu transferu wiedzy w obrębie sektora OZE i efektywnosci Energetycznej.


W ramach targów InEnerg® odbędą się warsztaty "Praktyczne aspekty projektowania i instalowania systemów fotowoltaicznych", które REECO Poland organizuje wspólnie z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki.

 

Praktyczne aspekty projektowania i instalowania systemów fotowoltaicznych

Data:

Środa, 13/04/2015

Czas:

9:00 - 17:00

Miejsce:

Stadion,Wrocław 2012 Sp. z o. o.
VIP Area
 

Opis:

Podczas warsztatów zostaną omówione poszczególne etapy realizacji procesu inwestycyjnego systemów fotowoltaicznych, tj. projektowanie, montaż, testy odbioru końcowego, przyłączanie do sieci dystrybucyjnej oraz monitorowanie pracy systemów PV oraz zostaną wskazane błędy popełniane najczęściej na poszczególnych etapach. Formuła warsztatów umożliwi komunikację prowadzących z uczestnikami służącą wymianie doświadczeń oraz szerszemu omówieniu zagadnień, które w ocenie uczestników sprawiają najwięcej trudności. Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych szkoleniowców z Centrum Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, z wieloletnią praktyką w Niemczech i Polsce. 


Cel Warsztatów:
Pogłębienie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, montażu, przyłączania do sieci dystrybucyjnej oraz monitorowania systemów PV.

 

Program:

 

08:30 – 09:00

Rejestracja

09:00 - 09:20

Ustawa o OZE. Cele Warsztatów [Dr inż. S. M. Pietruszko]

09:20 - 10:00

Zasady działania systemów fotowoltaicznych [Dr M. Piliński]:

    a.    systemy PV przyłączone do sieci;
    b.    wyspowe systemy PV przyłączonego do sieci;
    c.    systemy hybrydowe (PV plus wiatr, diesel, ogniwo
           paliwowe, biogazownia);
    d.    systemy na domach i budynkach;
    e.    systemy autonomiczne (off-grid);
    f.     
fotowoltaika w systemach rozproszonej generacji
           energii.

10:00 – 11:20

Podstawowe komponenty systemów PV: [Dr inż. M. Piliński]

 • moduły PV – struktura, materiały, sprawności, pomiar charakterystyk, STC, parametry;
 • falowniki: funkcje, rodzaje, producenci, sprawności, MPPT, optymizery); Norma EN 50438 (Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia);
  Norma PN-EN 62109-2 (Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące falowników);
 • rozdzielnica PV po stronie DC; funkcje, zabezpieczenia strony DC, np. przeciwprzepięciowe, a także rozłączniki poszczególnych łańcuchów, główny wyłącznik DC, złącza instalacji monitoringu, wyjścia na jeden lub więcej falowników itp.;
 • rozdzielnica AC: zabezpieczenia strony AC (np. wyłącznik różnicowo-prądowy RCD) oraz główny wyłącznik AC;
 • liczniki energii elektrycznej;
 • konstrukcie i profile mocujące moduły;
 • okablowanie i złącza w systemach PV: właściwy dobór, zasady właściwego układania okablowania systemu PV.

Ochrona odgromowa i przepięciowa w systemach PV
[Dr inż. M. Piliński].(Zasady zabezpieczeń mikro i małych systemów PV zainstalowanych na dachu i na ziemi, normy, dobór komponentów)

11:20 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 12:00

Projektowanie systemów PV [Dr inż. M. Piliński]:

 • Wybór rozwiązań technicznych;
 • Obliczanie powierzchni i mocy systemu oraz wielkości znamionowych komponentów systemu, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu; 
 • Dopasowanie generatora PV i falownika, jego sprawność i funkcje bezpieczeństwa.

 

12:20 – 12:40

Proces inwestycyjny systemów PV [Dr inż. M. Piliński]

12:40 – 13:00

Przyłączanie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej OSD: wymagania techniczne i administracyjne [Dr M. Piliński]

13:00 – 13:40

Przerwa obiadowa

13:40 – 15:20

Odbiór końcowy. Wymagania dotyczące dokumentacji systemu, uruchamiania, procedury odbioru i kontroli okresowych [Dr inż. T. Żdanowicz]

 • Lista kontrolna; obowiązujące normy i standardy dla systemów PV i ich komponentów;
 • obowiązujące normy i standardy dla systemów PV i ich komponentów;
 • Norma IEC 62446 - weryfikacja jakości i kontrola systemu PV, wymagania związane z dokumentacją, wybór procedury testowej zgodnie z IEC 62446, pomiary parametrów systemu;
 • Weryfikacja jakości systemu PV - certyfikat. Raport z odbioru. Raport z pomiarów testowych pola modułów (generatora PV);
 • Wymagane przepisami badania i przeglądy.

Wydajność systemów PV [Dr inż. T. Żdanowicz]

 • Czynniki mające wpływ na wydajność pracy systemu PV;
 • Ocena pracy systemu PV – definicje i analiza wskaźników jakości;
 • Podstawowe błędy w działaniu systemów PV.

 

15:20 – 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 16:10

Eksploatacja [Dr inż. T. Żdanowicz]

 • Analiza typowych błędów związanych z utrzymaniem i modernizacją systemu PV;
 • Rodzaje typowych błędów i awarii występujących w funkcjonowaniu systemów PV;
 • Monitorowanie parametrów pracy systemu fotowoltaicznego - wytyczne i wymagania dotyczące pomiarów i ich analiza; wymagania minimalne dotyczące monitorowania;
 • Urządzenia monitorujące pracę systemów PV.

16:10 – 16:40

Uwagi doświadczonego instalatora [mgr inż. E. Cwalina]

 • zasady prawidłowej eksploatacji;
 • zabiegi konserwacyjne.

16:40 – 17:00

Program Certyfikacji Mikroźródeł. System Zarządzania Jakością. [Dr inż. S. M. Pietruszko]

17:00 – 17:10

Podsumowanie Warsztatów [Dr inż. S. M. Pietruszko]

 

 

 

 

 

 

01 chik
01 chik