lisec SS FastLAne

 

 windoor tech550x120

 

Mir stekla 2019 480x105 stat eng 

 

baner euroasia pancere550x120

 

 

Już jesienią najważniejsze spotkanie branży OZE w Polsce - RENEXPO® Poland
Data dodania: 30.08.16

Wystawa, specjalistyczne konferencje, fora branżowe, spotkania kooperacyjne - tego między innymi mogą spodziewać się odwiedzający targi RENEXPO® Po-land 2016. Już po raz szósty w dniach 19 - 21 października 2016 w Warszaw-skim Centrum EXPO XXI Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektyw-ności Energetycznej RENEXPO® Poland otworzą przed Państwem swoje drzwi.

 

 

20160833renexpo image001

 

Głównym celem targów jest stworzenie międzynarodowej platformy spotkań, która z jednej strony zaprezentuje potencjał energii odnawialnej i jej możliwości rozwoju w Polsce, z drugiej – ułatwi firmom z zagranicy nawiązanie cennych kontaktów bizne-sowych na polskim rynku. Idea wydarzenia od kilku lat jest wciąż ta sama – pokazać, że wytwarzanie i dystrybucja energii odnawialnej oraz korzystanie z niej może stać się proste i opłacalne. Targi i towarzyszące im konferencje będą idealną okazją do rozmów i debat m.in. o zmianach w ustawie o OZE, obowiązujących z dniem 1 lipca br.

 

Wiodącymi tematami tegorocznej edycji targów będą: fotowoltaika, energetyka sło-neczna, biogaz, pompy ciepłą, magazyny energii i samochody elektryczne. "Na od-wiedzających czeka wiele atrakcji. Wystawcy zaprezentują swoje nowości nie tylko na stoiskach lecz także na forach branżowych, na które odwiedzający mają bezpłatny wstęp" mówi przedstawiciel REECO Poland.

 

20160833renexpo image003

 

Wśród krajowych i zagranicznych firm, które zaprezentują swoje produkty i usługi podczas RENEXPO® Poland 2016 są m.in.: REC Solar EMEA GmbH , BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH, PV Kits Direct, FRONIUS POLSKA SP. Z O.O, IBC SOLAR s. r. o., MPL Energy Sp. z o.o, Selfa GE S. A., Jean Müller Polska Sp. z o.o., BRUK-BET SOLAR, TEDOM Poland Sp. z o.o., Caldoris Polska Sp. z o.o, Coral W. Perkowski J. Perkowski Sp.j., Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o., Ze-versolar GmbH.

 

Nowością podczas RENEXPO® Poland będzie w tym roku wspólne stoisko zorgani-zowane pod hasłem „Razem dla biogazu”, na którym odbędą się m.in. prezentacje nowoczesnych technologii z dziedziny biogazu i kogeneracji oraz spotkania z eksper-tami. Zwiedzający będą mogli również zdobyć informacje na temat budowy i eksplo-atacji biogazowni oraz zapoznać się z możliwościami finansowania tego typu inwe-stycji. Na stoisku ''Razem dla biogazu'' będą obecni m.in.: BAUER Group Polska Sp. z. o.o., Neo Energy Sp. z o.o., HORUS - ENERGIA Sp. z o.o.

 

Podczas targów nie zabraknie okazji do tworzenia sieci kontaktów biznesowych. Jed-ną z nich będzie usługa „Spotkania kooperacyjne” skierowana do wszystkich przed-siębiorców, którzy poszukują fachowych partnerów i dostawców z szeroko pojętego sektora energetycznego, w szczególności działających w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz budynków energooszczędnych. „Spotkania kooperacyjne” mają na celu w szybki i łatwy sposób połączyć tych, którzy siebie szukają. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i wymaga wcześniejszej rejestracji online na stronie internetowej targów. Natomiast okazją do spotkań biznesowych w mniej formalnej atmosferze będzie „Kolacja profesjonalistów OZE”, która odbędzie się pierwszego dnia targów – 19 października na terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI. Podczas kolacji zostaną oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu o Puchar RENERGY AWARD na wybit-ną osobowość branży OZE oraz innowacyjną technologię Targów RENEXPO® Poland.

 

Jak co roku wśród wydarzeń towarzyszących targom znajdą się specjalistyczne kon-ferencje, kongresy i bezpłatne fora, umożliwiające wymianę wiedzy, poglądów i do-świadczeń, a także zachęcające do dyskusji na aktualne tematy nurtujące branżę. Pierwszego dnia targów zostały zaplanowane: Międzynarodowa Konferencja Foto-woltaiki w Polsce, dwudniowa Polska Konferencja Hydroenergetyczna, konferencja „Społeczne aspekty OZE”, forum „Energia i obiekty wielkopowierzchniowe” oraz Dzień Samorządowca.

 

20 października na uczestników targów będą czekać: kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Forum Biogazu, międzynaro-dowy kongres „Magazynowanie energii w Polsce”, strefa kariery „Teraz środowisko” oraz dwudniowa konferencja EVIM CENTRAL EUROPE – 2016 Pojazdy Elektryczne i Infrastruktura. Trzeciego dnia targów organizatorzy zapraszają na: Forum PV, kon-ferencje na temat biopaliw, Kongres Budownictwa Energooszczędnego oraz Certyfi-kacji Budynków, a także warsztaty „Przyszłość kogeneracji w Polsce”.

 

Wstęp na Targi RENEXPO® Poland jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej reje-stracji online. Informacje dodatkowe, w tym zasady uczestnictwa w targach oraz wy-darzeniach im towarzyszących, można znaleźć na stronie www.renexpo-warsaw.com.

 

 

 

01 chik
01 chik