Czytaj także -

Aktualne wydanie

2019 02 ss okladka

20181120-V3B-BANNER-160x600-PL-BUDMAEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 konferencja 2018 banner

konferencja 12 kwietnia 2018 1a

baner-2-krzywe

baner konferencja 12 2017

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 RODO

  

 lisec SS FastLAne

 

 windoor tech550x120

 

Mir stekla 2019 480x105 stat eng 

 

baner euroasia pancere550x120

 

 

Innowacyjność zamiast najniższej ceny. Czy nowe podejście do przetargów jest możliwe?
Data dodania: 03.10.16

20160933PAPIRUS LOGO2Czy w zamówieniach publicznych musi wygrywać tylko cena? Jak prowadzić postępowania, które stawiają na nowoczesne rozwiązania w budownictwie? Komisja Europejska zaczęła już promować tzw. przetargi publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI). W ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji przeprowadzono szereg projektów pilotażowych, w tym także w obszarze budownictwa. Ich celem było testowanie PPI oraz gromadzenie praktycznej wiedzy o tym, jak się do nich przygotować i jak je przeprowadzać.

 

 


Wydatki publiczne wynoszą 14% PKB Unii Europejskiej, stąd przetargi są ważnym źródłem napędzającym gospodarkę, a ponadto są istotnym narzędziem transformacji rynku w kierunku bardziej zrównoważonych rozwiązań. Przetargi publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI) są szczególnie przydatne w niektórych obszarach, np. mobilności, zdrowia, e-administracji, gospodarki odpadami, recyklingu lub budownictwa, gdzie sektor publiczny generuje dużą część popytu i może wykorzystywać przetargi jako sposób rozwiązywania kluczowych problemów społecznych, takich jak np. efektywne gospodarowanie zasobami.


Należy zaznaczyć, że przetarg publiczny na innowacyjne rozwiązania nie jest nową formą przetargu (jest tym samym postępowaniem przetargowym: nieograniczonym lub negocjacyjnym, dialogiem konkurencyjnym lub partnerstwem na rzecz innowacji). Nie jest także nowym sposobem udzielania zamówień, korzysta bowiem z już istniejących form (prace, usługi, dostawy lub partnerstwa publiczno-prywatne).


Czym jest zatem przetarg publiczny na innowacyjne rozwiązania (PPI) i jak go przeprowadzić? Kiedy najlepiej stosować PPI? Jakie niesie korzyści i zagrożenia? W przypadku sektora budowlanego odpowiedzi szukano w ramach międzynarodowego projektu PAPIRUS (Public Administration Procurement Innovation to Reach Ultimate Sustainability).


– Jednym z celów projektu PAPIRUS było wdrożenie nowoczesnej procedury zamówień publicznych polegającej na dostarczaniu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontu i do wznoszenia budynków charakteryzujących się prawie zerowym zużyciem energii. Przetargi zaplanowano w czterech europejskich krajach: Niemczech, Włoszech, Norwegii i Hiszpanii – mówi Agnieszka Kowalska z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, firmy uczestniczącej w projekcie.

 

– Zamawiający w dokumentacji przetargowej nie określał szczegółowo charakterystyki poszczególnych zamawianych produktów, ale opisał efekty, jakich oczekuje po ich zastosowaniu. Otworzyło to drogę do startu w przetargu producentom innowacyjnych, efektywnych energetycznie rozwiązań – dodaje Agnieszka Kowalska.


Zebrane w trakcie realizacji projektu doświadczenia i wynikające z nich rekomendacje zostały opublikowane w przewodniku „Zamówienia publiczne dotyczące innowacyjnych rozwiązań w sektorze budowlanym” wydanym w pięciu językach – polskim, niemieckim, angielskim, włoskim i hiszpańskim.
Dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie zamówień publicznych stworzono także kurs e-learningowy, który nie tylko tłumaczy korzyści czy możliwe trudności podczas realizacji PPI, ale także opisuje krok po kroku, w jaki sposób przeprowadzić taki przetarg. Kurs jest dostępny na platformie http://www.elearningasm.10.ires.pl/en/


Dodatkowo 29 września br. w Bilbao w Hiszpanii obędzie się międzynarodowa konferencja, podczas której omawiane będą wyniki projektu. Otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych, a szczególnie uczestników postępowań przetargowych. Udział jest bezpłatny. Informacje i program można znaleźć na stronie projektu: www.papirus-project.eu


Z rezultatami projektu zapoznają się następnie unijni urzędnicy, dla których wspieranie innowacyjnych działań jest aktualnie jednym z kluczowych założeń polityki Unii Europejskiej zawartych m. in. w Strategii Europa 2020.

 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik