lisec SS FastLAne

 

 windoor tech550x120

 

XIV Międzynarodowa Konferencja naukowo-Techniczna „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” 6-8 grudnia 2017
Data dodania: 26.07.17

Międzynarodowa Konferencja naukowo-Techniczna „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, organizowana jest od 2004 roku przez Katedrę Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, a obecnie Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa, na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. XIV Konferencja współfinansowana jest w ramach umowy 829/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

20170707ujma1Na konferencji poruszane jest szerokie spektrum zagadnień budowlanych z akcentem na teoretyczne i praktyczne rozwiązania pozwalające racjonalizować zużycie energii w budownictwie. Konferencja stanowi platformę wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów współczesnego budownictwa energooszczędnego.


Efektem wymiany poglądów i doświadczeń powinny być propozycje zminimalizowania nakładów materiałowych, energetycznych i finansowych na potrzeby realizacji i eksploatacji obiektów o niskim zapotrzebowaniu na energię, ochrony środowiska naturalnego oraz wdrażania rozwoju zrównoważonego w budownictwie.


W ubiegłym 2016 roku, w dniach 7–9 grudnia odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym - Materiały i Technologie Energooszczędne”. Konferencji patronowała Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN.

 

20170707ujma2

 

 

Partnerami konferencji były: Research Institute of Building Physics (NIISF) Russian Academy Architecture and Building Sciences oraz Firmy ALUPROF S.A. i Schöck Bauteile GmbH. W konferencji wzięło udział ponad 70 osób, w tym przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych oraz uczelni z kraju i zagranicy (m.in. z Armenii, Białorusi, Gruzji, Słowacji, Rosji, Ukrainy, Węgier), a także studenci Koła Naukowego „Eco-Building”.

 

20170707ujma3

 (powiększ ulotkę)

 

W ciągu pierwszych dwóch dni konferencji jej uczestnicy przedstawili najnowsze osiągnięcia w badaniach z zakresu budownictwa energooszczędnego oraz wysłuchali wystąpień przedstawicieli firm, które były bodźcem do wielu dyskusji i okazją do wymiany konstruktywnych pomysłów. W trzecim dniu konferencji mogli zapoznać się z rozwiązani technologicznymi aluminiowych systemów Firmy ALUPROF S.A. oraz obejrzeć nowoczesne linie produkcyjne w zakładach w Bielsku–Białej i Grupy Kęty S.A. w Kętach.


Konferencji towarzyszyła wystawa firm: Schöck, Balex Metal, INTERsoft oraz Aluprof. Patronowały jej czasopisma "Izolacje", "Materiały Budowlane", "Rynek Instalacyjny" oraz "Świat Szkła". Będąca już tradycją konferencji, wprowadzana do programu obok części referatowej część praktyczna, pozwala uczestnikom konferencji na poznanie konkretnych realizacji architektoniczno-budowlanych, technologii oraz procesu produkcji wybranych wyrobów. Spotkania naukowców z praktykami, wymiana myśli i doświadczeń stanowią niezwykle istotny element organizowanej konferencji.


Adam Ujma