Czytaj także -

Aktualne wydanie

2019 05 okladka

 5/2019

wydanie dwujezyczne (pol-ang)

20190444Swiat-Szkla-V4B-BANNER-160x600-PLEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

heroal 2018 Banner C50VSZ 750x150 PL mit-Rahmen1

 

swiatszkla 750x240 1  

  

 LiSEC SS Konfig 480x120 

 

 gpd2019 480x100

 

 

Kierunek ekologia – inwestycja w namysłowskiej fabryce VELUX zredukuje zużycie gazu o 80 %
Data dodania: 05.12.17

W piątek, 1 grudnia w fabryce okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji w ekologiczną instalację ciepłowniczą. Nowy system wytwarzania energii cieplnej wpłynie istotnie na poprawę efektywności energetycznej fabryki, a dzięki niej zakład zredukuje własne zużycie gazu ziemnego o 80 %.

 

20171201velux infografika-3

 


"Rocznie w fabryce VELUX w Namysłowie jest do zagospodarowania 3 600 ton wiórów i zrębów drewnianych. Postanowiliśmy je wykorzystać do wytworzenia energii na potrzeby procesów produkcyjnych i ogrzewania hal. Dzięki inwestycji w nowoczesną instalację zakład wykorzysta 99 proc. drewna, praktycznie z minimalnymi stratami" – mówi Krystian Żurek, Dyrektor fabryki okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie.

 

Łączna wartość inwestycji to ok. 7 mln zł. Uruchomienie nowoczesnej instalacji to ważny krok w poprawie efektywności energetycznej zakładu, jak również przykład wdrożenia założeń gospodarki obiegu zamkniętego oraz realizacji globalnej strategii redukcji własnej emisji CO2 w Grupie VELUX.

 

"Z satysfakcją gratuluję Fabryce sukcesu zakończenia nowoczesnej instalacji energetycznej i proekologicznej o najwyższych standardach technologicznych. Ta inwestycja znacząco wzmacnia markę VELUX w gronie przedsiębiorstw innowacyjnych i przyjaznych środowisku oraz wzbogaca potencjał rozwojowy fabryki. Proszę przyjąć wyrazy wielkiego uznania za przedsiębiorczość i promotorskie wdrożenie strategii innowacyjnej" – napisał w liście gratulacyjnym Andrzej Buła, Marszałek województwa opolskiego.

 

20171201velux jaceksiwiki-prezesveluxpolska

Fabryka VELUX w Namysłowie, Jacek Siwińki-prezes VELUX Polska

 


Działania proekologiczne są opłacalne
Przewidywane oszczędności gazu w namysłowskiej fabryce VELUX, przy pracy kotłowni BIO wyniosą ok. 870 000 m3/rok. Zakładany okres zwrotu inwestycji to 5 lat, zaś okres eksploatacji instalacji to 20 lat. Dzięki spalaniu biomasy zakład w Namysłowie wyemituje o blisko 2500 ton CO2 mniej rocznie.

 


Kocioł wyprodukuje rocznie tyle energii (9 618 MWh), ile potrzebowałoby około 5 tys. 4-osobowych gospodarstw domowych (według oficjalnych statystyk 4-osobowe gospodarstwo domowe zużywa rocznie 1900 kWh, a na obszarach wiejskich nawet 2100 kWh rocznie). To oznacza, że kocioł z nadwyżką pokryłby zapotrzebowanie na energię Namysłowa liczącego ok. 17 tys. mieszkańców. Natomiast w przypadku gminy Namysłów liczącej ok. 26 tys. mieszkańców – kocioł pokryłby ¾ energii potrzebnej jej mieszkańcom.

 

20171201velux krystianurek-dyrektorfabrykiveluxwnamysowie

Fabryka VELUX w Namysłowie, Krystian Żurek-dyrektor fabryki VELUX w Namysłowie

 


Co wchodzi w skład inwestycji? Nowoczesna, ekologiczna instalacja zagospodarowania surowców drewnianych typu wióry i zręby składa się z następujących elementów: systemu odciągu wiórów i odpadów z hal produkcyjnych, silosa do przechowywania opału BIO o pojemności 250 m3, nowoczesnego kotła stałopalnego na biomasę marki Viessmann o maksymalnej mocy grzewczej 2600 kW, mniejszych kotłowni gazowych na terenie zakładu wspomagających system w okresie niedoboru materiału lub zwiększonego zapotrzebowania na energię; oraz sieci ciepłowniczej na terenie fabryki. Cały proces dostarczania biomasy, wytwarzania i dystrybucji ciepła jest w pełni zautomatyzowany.

 


Jest to zatem dość rozbudowany system elementów, który musi sprostać niemałemu zadaniu. Fabryka VELUX w Namysłowie ma zapotrzebowanie na ciepło przez cały rok kalendarzowy, co wynika z potrzeb technologicznych, jak również konieczności ogrzewania 69 tys. m2 powierzchni hal produkcyjnych i magazynowych. Podobne rozwiązanie zostało z sukcesem wdrożone również w innych zakładach produkujących okna drewniane należących do Grupy VELUX i spółek siostrzanych tzn. w Gnieźnie i w Wędkowach k. Tczewa.

 

20171201velux fabrykaveluxwnamysowie-1

Fabryka VELUX w Namysłowie

 


Grupa VELUX w Polsce i Namysłowie
Grupa VELUX i spółki siostrzane są największych producentem okien w Polsce, ale także jednym z największych inwestorów nie tylko w Namysłowie, lecz także w całym województwie opolskim. W ciągu ostatnich 5 lat Grupa zainwestowała w Polsce 583 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Duża część środków zostało wydanych właśnie w województwie opolskim.

 


W zakładzie VELUX w Namysłowie pracuje blisko 900 osób zatrudnionych na umowę o pracę, zaś w całej Grupie w Polsce to ponad 4000 pracowników. To jeden z największych i najbardziej cenionych pracodawców na tym rynku. Zatrudnienie systematycznie rośnie, w ciągu ostatnich 5 lat wzrosło ono o 1/3.

 


Firma VELUX aktywnie uczestniczy w życiu regionu. Od wielu lat, dzięki środkom z Fundacji VELUX, wspiera rozwój lokalnych instytucji, takich jak szkoły czy przedszkola. Ostatnio dzięki funduszom z Fundacji udało się uruchomić budowę żłobka integracyjnego, jak również przeprowadzić rewitalizację placu miejskiego.

 

20171201velux uroczysteprzeciciewstg

Fabryka VELUX w Namysłowie, Uroczyste przecięcie wstęgi- od lewej Krystian Żurek-Dyrektor fabryki, Konrad Gęsiarz-Wicestarosta, Julian Kruszyński-Burmistrz Namysłowa i Jacek Siwiński-Prezes VELUX Polska.


Kierunek ekologia
Inwestycja w nowoczesną instalację zagospodarowania surowców produkcyjnych w namysłowskiej fabryce VELUX to kolejne działanie z zakresu proekologicznych rozwiązań w zakładach produkcyjnych Grupy VELUX w Polsce. To również ważny element realizacji przyjętej w 2009 roku własnej strategii redukcji emisji CO2 o 50 % do roku 2020. Jak na razie firma jest na dobrej drodze do realizacji postawionych sobie celów i finalizuje kolejne projekty, które poprawiają efektywność energetyczną w jej zakładach produkcyjnych, czego przykładem jest właśnie inwestycja w Namysłowie.

 


Co również istotne, w 2016 roku fabryki VELUX w Polsce, w tym zakład w Namysłowie, jako jedne z pierwszych w branży stolarki otrzymały certyfikaty zarządzania energią - ISO 50001. Spełniły tym samym wymogi dyrektywy unijnej w sprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Fabryki posiadają również certyfikat jakości ISO 9001 oraz ISO 14001 zapewniający minimalizację wpływu produkcji na środowisko, jak również OHSAS 18001 skupiony na obniżeniu ryzyka wystąpienia wypadku lub chorób zawodowych. Wszystkie są ze sobą zintegrowane. Natomiast drewno wykorzystywane do produkcji okien VELUX pochodzi w ogromnej większości (98 proc.) z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co jest udokumentowane certyfikatami FSC i PEFC.

 


Warto również podkreślić, iż firma VELUX od 2011 roku dokonuje analizy cyklu życia (LCA) produktu do wszystkich kategorii asortymentowych. Wyniki analizy LCA uwzględniają proces produkcji i eksploatacji okien, dzięki temu oferta, a także procesy produkcji są stale udoskonalane. To zachęca do wprowadzania w życie kolejnych inicjatyw gospodarki obiegu zamkniętego – czego przykładem jest sposób na powtórne wykorzystanie wiórów i zrębków drewnianych w procesie produkcji i ogrzewania hal produkcyjnych.

 

 20171201velux zdjciepamitkowezuroczystoci

 Fabryka VELUX w Namysłowie

 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik