Aktualne wydanie

2019 02 ss okladka

20181120-V1B-BANNER-160x600-PLEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 RODO

heroal 2018 Banner C50VSZ 750x150 PL mit-Rahmen1

 

banner konferencja 04 2019  

  

 lisec SS FastLAne

 

 Mir stekla 2019 480x105 stat eng 

 

baner euroasia pancere550x120

 

 

KONGRES POŻARNICTWA FIRE | EXPO 2018 - 26 lipca Warszawa
Data dodania: 12.07.18

20180633kongres ppoz Logo Kongres 2018Już 26 lipca DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE NARODOWYM! Nie może Cię zabraknąć! Świętuj z nami 15 lecie Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2018! Tradycją stało się już, że najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony przeciwpożarowej omawiane są podczas największej konferencji pożarowej w kraju corocznie w lipcu na PGE Narodowym. Wśród wiodących tematów tegorocznej edycji m.in. bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji, dachów i fasad, ale także obiektów zabytkowych, hal i magazynów czy obiektów użyteczności publicznej. Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY

 Tegoroczne ścieżki tematyczne opracowane przez wybitnej klasy branżowe ośrodki naukowe CNBOP-PIB, SGSP, Politechnikę Warszawską i Łódzką, Stowarzyszenia i Instytuty branżowe oraz Ekspertów ochrony przeciwpożarowej będę poruszały tematy z obszaru:
• TECHNOLOGII BIM W POŻARNICTWIE
• PRZEPISÓW I WYTYCZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
• STRATEGII OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: Ilościowa analiza ryzyka pożarowego bazująca na multisymulacjach
• WENTYLACJI POŻAROWEJ I ODDYMIANIA: Rozwiązania oddymiania klatek schodowych – świadomy wybór drogi projektowej
• BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH: Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych z punktu widzenia architekta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
• BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DACHÓW: Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. Określanie wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla dachów na przykładzie „case-study”, zasad doboru materiałów oraz zaleceń dla wykonawców
• BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO HAL I MAGAZYNÓW: Ściany jako element biernej ochrony przeciwpożarowej hal. Klasyfikacje ogniowe i ocena ryzyka oraz Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie PM na przykładzie wybranego węzła technologicznego
• MONITORINGU I SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU oraz SUG
• WYMAGAŃ, CERTYFIKACJI I DYREKTYWY CPR DLA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ ŚWIATŁOWODOWYCH W BUDOWNICTWIE: Wymagania dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie – Rozporządzenie CPR oraz przepisy krajowe
• PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ: Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem i monitorowania systemów przeciwpożarowych
• CERTYFIKACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, SYSTEMÓW WYKRYWANIA POŻARÓW ALARMÓW DOMOWYCH ORAZ GAŚNIC: DSS czyli Systemy Dynamicznego Oznakowania – zmiany w oświetleniu awaryjnym oraz Certyfikacja systemów wykrywania pożarów, alarmów domowych oraz gaśnic w odniesieniu do dyrektyw i przepisów UE, Kitemarka oraz standardów australijskich

 

20180633kongres ppoz ilistracja2 i fb

 

W programie m.in.:
• Specjalistyczne wykłady dla projektantów, firm wykonawczych i instalatorów
• Strefa praktyka – warsztaty techniczne
• Bierne i czynne systemy ochrony przeciwpożarowej
• Pokazy technik gaśniczych, sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych i Jednostek Straży Pożarnych
• Symulacje zdarzeń i ewakuacji, pokazy ratownictwa medycznego
• Wykłady eksperckie i techniczne, panele dyskusyjne
• Wystawa wiodących producentów i dostawców rozwiązań i systemów bezpieczeństwa.

 

20180633kongres ppoz ilustracja1

 

 

WARSZTATY POŻAROWE przygotowane przez:
- POLON-ALFA: „Jak (NIE)projektować systemów sygnalizacji pożarowej?”
- BOSCH: "Oszczędzaj Twój czas stawiając na nowe technologie - Internet rzeczy i inteligentna analiza obrazu w służbie bezpieczeństwa” - Jeśli zajmujesz się projektowaniem lub uruchomieniami i serwisem SSP i chciałbyś poznać najnowsze narzędzia wspomagające pracę, ten blok skierowany jest właśnie dla Ciebie. Na zasadzie studium przypadku, przedstawiony zostanie nowy program do konfiguracji i obliczeń systemów sygnalizacji pożaru firmy Bosch, arkusz do projektowania systemów wideo detekcji pożaru oraz układów czujek zasysających. W drugiej części warsztatu, na konkretnych przypadkach przedstawione zostaną usługi zdalnej łączności, alarmowania i konserwacji Bosch"
- SGSP: "Aamks - nowoczesne narzędzie komputerowe do ilościowej analizy ryzyka pożarowego"

 

20180633kongres ppoz ilustracja4

 

Oprócz interesujących wystąpień Ekspertów, zaplanowano szereg pokazów i paneli z obszaru projektowania, montażu i eksploatacji systemów i urządzeń przeciwpożarowych w praktyce.
Kongres to wydarzenie, które od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży, to miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów i osobistości środowisk związanych z bezpieczeństwem pożarowym, świata nauki i prawodawstwa, specjalistów, projektantów i prewentystów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego. Kongresowi towarzyszyć będzie wystawa FIRE|EXPO 2018 i SECURITY|EXPO 2018 oraz bogaty program wystąpień merytorycznych, technicznych, przegląd nowości w ochronie przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeniach obiektów a także szereg pokazów i testów systemów.

 

20180633kongres ppoz ilutracja3

 

Do udziału w kongresie w szczególności zapraszamy rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i projektantów, projektantów instalacji niskoprądowych, architektów i firmy wykonawcze, zarządców budynków, instalatorów jak również deweloperów, inwestorów, pracowników naukowych i studentów, zawodową oraz ochotniczą straż pożarną, a także przedstawicieli instytutów naukowych i badawczych, administrację państwową samorzadową i wojewódzką oraz miejskie i gminne samorządy lokalne.

 

20180633kongres ppoz fb

 

RADA PROGRAMOWA KONGRESU:
CNBOP PIB Zespół ds. Badań i Rozwoju
CNBOP PIB Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśnicznych
CNBOP PIB Rada ds. Certyfikacji 
Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 
SGSP Zakład Techniczny Systemów Zabezpieczeń
SGSP Zakład Informatyki i Łączności
SGSP Wydział Inzynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy 
Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
Zespół Rzeczoznawców ds Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
Stowarzyszenie Dachów i Fasad DAFA
Polska Rada Pelletu
Stowarzyszenia Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej I Klimatyzacji 
Niezależni Eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego
Ponad 1000 specjalistów w zakresie projektowania, inwestycji budowlanych i prewencji pożarowej!

 

POZNAJ SZCZEGÓŁY TEGOROCZNEJ EDYCJI: 
REJESTRACJA - WEŹ UDZIAŁ: http://fire-expo.pl/rejestracja/ 
POZNAJ PROGRAM KONGRESU: http://fire-expo.pl/#harmonogram 
POZNAJ PATRONÓW HONOROWYCH KONGRESU: http://fire-expo.pl/#patroni 
POZNAJ PATRONÓW MEDIALNYCH KONGRESU: http://fire-expo.pl/#patroni 
POZNAJ PARTNERÓW KONGRESU: http://fire-expo.pl/#partnerzy 
POZNAJ SYLWETKI EKSPERTÓW: http://fire-expo.pl/#rada-programowa 
SPRAWDŹ CO BĘDZIESZ MÓGŁ ZOBACZYĆ NA WYSTAWIE FIRE | SECURITY EXPO 2018: https://bit.ly/2zqTXPZ 
KONSULTACJE Z RZECZOZNAWCAMI DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ: https://bit.ly/2ujg4C3

 

Więcej informacji na http://www.fire-expo.pl

 

20180633kongres ppoz baner rejestracja