Czytaj także -

Aktualne wydanie

SS-06-2019-I okladka 01

 6/2019

wydanie dwujezyczne (pol-ang)

20190444Swiat-Szkla-V4B-BANNER-160x600-PLEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 LiSEC SS Konfig 480x120

  

VITRUM Swiat Szkla Web

 

ift 480x105px RFT19 engl 

 

 GP19-480x105px

 

 GLASS 480X120

 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Montaż okien i drzwi balkonowych
Data dodania: 28.02.16

Nowe wydanie WTWiORB Montaż okien i drzwi balkonowych, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej*), zostało zaprezentowane na Targach BUDMA, w lutym br., na stoisku Polskiego Związku Producentów Okien i Drzwi, podczas MONTRERIADy.

 

Ww. Warunki Techniczne… stanowią nowelizację wydania z roku 2011 WTWiORB pt. Montaż okien i drzwi balkonowych, nr 421/2011, które objęły swoim zakresem najnowsze rozwiązania w dziedzinie montażu okien i drzwi balkonowych.

 

Nowelizacja, z inicjatywy ITB, przy udziale stowarzyszeń zawodowych, jak np. Związku Montażystów Stolarki oraz Polskiego Związku Producentów Okien i Drzwi, poprzedzona była szeroką dyskusją w środowisku budowlanym, a efektem jej były nadesłane do ITB indywidualne uwagi oraz opinie ze strony producentów oraz firm zajmujących się bezpośrednio montażem.

 

 

2016 2 11 1

 

 

Przedstawione w znowelizowanych warunkach technicznych sposoby prawidłowego montażu są zgodne z obecnymi standardami europejskimi (m.in. RAL 2014), ale nie odnoszą się wprost do autorskich systemów montażu energooszczędnego, stosowanych np. w budynkach pasywnych. 

 

W nowym wydaniu uwzględniono m.in.:

 • uaktualnione sposoby mocowania mechanicznego okien i drzwi balkonowych,
 • sposoby mocowania mechanicznego okien wysuniętych przed lico muru,
 • sposoby uszczelnienia i izolacji połączenia okien ze ścianą (usytuowanych w ościeżu oraz wysuniętych poza lico muru),
 • osadzanie i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych na profilach podokiennych ze styroduru (tzw. „ciepłych” parapetów w przypadku okien),
 • nowe zasady uszczelniania i wykończenia progów drzwi balkonowych, w tym zalecane wysokości progów w przypadkach standardowych (150 mm), w zależności od zabezpieczenia budynku przed wodą opadową (50 mm) oraz przypadku mieszkań dla niepełnosprawnych ( 25/20 mm),
 • zasady mocowania skrzynek rolet okiennych,

 

Ponadto, w znowelizowanych WTWiORB Montaż okien i drzwi balkonowych zawarto:

 • terminy i definicje dotyczące okien i drzwi balkonowych wg PN-EN 12519 Okna i drzwi.
 • wymagania stawiane połączeniom okien i drzwi balkonowych z budynkiem,
 • warunki przystąpienia do robót montażowych, 
 • zasady odbioru okien i drzwi balkonowych przed wbudowaniem,
 • wymagania dotyczące przygotowania otworów do montażu okien i drzwi balkonowych,
 • wymagania dotyczące odbioru robót zanikających i po zakończeniu montażu okien i drzwi balkonowych.

 

Przestawione wyżej opracowanie obejmuje montaż okien drewnianych, aluminiowo-drewnianych, z kształtowników PVC, z kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi, z kształtowników kompozytowych oraz innych. Powyższa publikacja adresowana jest, przede wszystkim, do firm wykonawczo-montażowych, projektantów i nadzoru budowlanego, a także indywidualnych odbiorców zainteresowanych wymianą okien.

 

Według ww. ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) WTWiORB, w tym zeszyt 6 pt. Montaż okien i drzwi balkonowych nie są przepisami techniczno- budowlanymi, ale zasadne jest, aby ich zalecenia znalazły się w treści zamówienia i umowy między inwestorem a wykonawcą (w tym w umowach zawieranych przy wymianie okien), bowiem umożliwiają prawidłowe wykonanie montażu okien i drzwi balkonowych.

 

 

*) Autor: mgr inż. Krzysztof Mateja przy współpracy: mgr inż. Jerzego Płońskiego i mgr inż. Krzysztofa Sztuki.

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 02/2016

 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik