heroal 2018 Banner C50VSZ 750x150 PL mit-Rahmen1

 

swiatszkla 750x240 1  

  

 LiSEC SS Konfig 480x120 

 

 gpd2019 480x100

 

 

Zrównoważone budownictwo w stolicy
Data dodania: 27.04.13

Potrzeba rewitalizacji dotychczasowych standardów budownictwa na bardziej przyjazne środowisku postawiła branżę budowlaną przed dylematem wypracowania nowych technologii i metod realizacji inwestycji w strefie miejskiej. Rosnące stopniowo zainteresowanie tematyką tzw. „zrównoważonych inwestycji” zainicjowało powstanie w 2010 roku projektu „Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej”.

 

8-fot1Pomysłodawca tego przedsięwzięcia, firma RD bud Sp. z o.o., po sukcesie tegorocznego seminarium we Wrocławiu, Katowicach oraz Gdańsku postanowił tę tematykę przybliżyć 21 lutego 2013 roku również inwestorom ze stolicy.

 


Kolejne seminarium cyklu, organizowane w Warszawie, poświęcone będzie zagadnieniom „Budowy o niskiej szkodliwości środowiskowej”. Spotkanie to przeznaczone jest dla firm budowlanych, deweloperskich, wykonawczych, architektów, inwestorów oraz wszystkich innych partnerów zaangażowanych w proces inwestycyjny.


Projekt firmy RD bud ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonego budownictwa oraz horyzontalnej współpracy wszystkich grup zawodowych biorących udział w procesie realizacji inwestycji budowlanych.

 


Podczas jedenastej już konferencji poświęconej tematyce zrównoważonego rozwoju w budownictwie eksperci z branży omawiać będą zagadnienia związane z realizacją tego typu inwestycji. Reprezentant firmy RD bud przedstawił te kwestie z implementacyjnego punktu widzenia.

 


Prelegenci biorący udział w panelu eksperckim podkreślili natomiast wagę dialogu środowisk reprezentujących różne interesy przy projektach zagospodarowania terenów miejskich.

 


Warszawa jest miastem o ogromnym potencjale rozwoju, cieszącym się sporym zainteresowaniem podmiotów poszukujących możliwości inwestowania w regionie. Część praktyczną spotkania stanowić będą warsztaty, w czasie których, na przykładzie czterech obiektów położonych w różnych strefach miasta, uczestnicy seminarium będą planować organizację budowy z uwzględnieniem różnorodnych aspektów środowiskowych.

 

W trakcie warsztatów przeanalizowane zostaną pod tym kątem dwie warszawskie realizacje firmy RD bud: obiekt usytuowany w centrum miasta oraz obiekt położony w pobliżu lotniska i ruchliwej drogi wjazdowej do stolicy.


www.rdbud.com

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 3/2013

 

 

 

 

01 chik
01 chik