Czytaj także -

Aktualne wydanie

SS-10-2018 okladka

20180813-BANNER-160X600-V1-PL-GLASSTECEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 konferencja 2018 banner

konferencja 12 kwietnia 2018 1a

baner-2-krzywe

baner konferencja 12 2017

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 RODO

 

konferencja 2018 banner

  

glass2018 480x120  

 lisec SS FastLAne

 

20180817doe12 baner-480-100

 

 

 

Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym wg ETAGu nr 002. Część 2
Data dodania: 25.06.08

W ramach niniejszego artykułu omówiono zasady wydawania europejskiej aprobaty technicznej, a w tym wymagania techniczne i kryteria oceny, ocenę zgodności i znakowanie wyrobu na podstawie Wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych – Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym – ETAG nr 002.  

Ocena zgodności i oznakowanie CE

Systemy oceny zgodności
    Dla oszkleń ze spoiwem konstrukcyjnym, w zależności od ich typu, obowiązują, zgodnie z ETAG-iem nr 002 (p.8), następujące dwa systemy oceny zgodności:
    Wymienione systemy określają zadania producenta i upoważnionej jednostki w zakresie oceny zgodności.Zakres odpowiedzialności
Zadania producenta
    Producent (w przypadku zestawu oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym oznacza firmę odpowiedzialną za wprowadzenie zestawu na rynek) ma obowiązek prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP).
    Wszystkie elementy składowe, wymagania i zasady stosowane przez producenta powinny być systematycznie dokumentowane w postaci procedur oraz prowadzonej polityki jakości.
    Badaniem próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym objęte są próbki reprezentatywne dla wyrobu gotowego.
    W przypadku zestawu oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym niezbędne jest badanie próbek typu „H” oraz badanie wytrzymałości na oddzieranie w ramach ZKP.Zadania producenta lub upoważnionej jednostki
    Badania aprobacyjne powinny być prowadzone przez jednostkę upoważnioną lub na jej odpowiedzialność w przypadku badań wykonanych przez laboratorium w obecności przedstawiciela jednostki aprobacyjnej. Jednostka aprobująca dokonuje wówczas oceny wyników tych badań i wykorzystuje je jako wstępne badanie typu.Zadania upoważnionej jednostki
    Jednostka upoważniona ocenia zakładowy system kontroli produkcji na każdym etapie produkcji i w każdym zakładzie produkującym oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym.
    Zaleca się aby audity w ramach nadzoru były przeprowadzane były co najmniej 2 razy w roku.


Oznakowanie CE
    Oznakowanie i sposób etykietowania oraz informacje dodatkowe podane przez producenta powinny być zgodne z Dokumentem Informacyjnym D dotyczącym oznakowania CE, wydanym przez Komisję Europejską.

 

 

 

Krzysztof Mateja
ITB
 

patrz też:

- Wkład technologii silikonowych w zrównoważoną architekturę , A.T. Wolf, Świat Szkła 5/2010

- Stosowanie mas uszczelniających do fasad , Szymon Nadzieja, Świat Szkła 9/2008

- Technologia wklejania szyb do konstrukcji okiennych , Szymon Nadzieja, Świat Szkła 4/2007

- Silikony w mocowaniach punktowych i liniowych , Tomasz Wierzchowski, Świat Szkła 1/2007

- Stosowanie szczeliw silikonowych w szkleniu zabezpieczającym cz. 2 , Szymon Nadzieja, Świat Szkła 12/2006

- Stosowanie szczeliw silikonowych w szkleniu zabezpieczającym cz. 1 , Szymon Nadzieja, Świat Szkła 11/2006

 
 
inne artykuły tego autora:
- Ściany osłonowe szklane na wysokość kondygnacji , Krzysztof Mateja, Świat Szkła 7-8/2006
- Przegrody z oszkleniem mocowanym punktowo, Krzysztof Mateja, Świat Szkła 12/2003
 
 
więcej informacji: Świat Szkła 6/2008

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik