konferencja 2018 banner

 

 lisec SS FastLAne

 

 windoor tech550x120

 

 

Sprawna obsługa markiz okiennych
Data dodania: 06.03.09

Latem markizy zmieniają balkon i taras w oazy rzucające cień. Także w ogrodach zimowych tekstylna ochrona przeciwsłoneczna upiększa część mieszkalną, chroni meble i rośliny przed skutkami mocnego nasłonecznienia. Sprawne działanie markiz zapewniają elementy napędowe i sterujące, dzięki którym ochrona przed słońcem może odbywać się z minimalnym udziałem człowieka.

 

CSM-F-868
Nowy napęd CSM-F-868, z wbudowanym
odbiornikiem radiowym został
zaprojektowany do markiz otwartych.
Posiada wszystkie zalety znanych już,
tradycyjnych napędów 868 i może być
uruchamiany bez mechanicznego uderzenia.
Biorąc pod uwagę jego rozszerzone
funkcje będzie zastępował dotychczasowe
systemy CSM-Z-868.
Zapewnia optymalne naprężenie materiału
markizy, jak również zapewnia jej całkowite
zamknięcie, gdy nie jest używana.
Nowe napędy CSM-F-868 dostępne
są w wersjach o różnej mocy i pasują
do wszystkich rozpowszechnionych
średnic wałów, poczynając od 40 mm.
Szereg ww. silników może być również
dopasowany do wewnętrznych rolet materiałowych
typu T8/03/03 odpowiednich
do wałów od rozmiaru 38x1 mm.
Dużą zaletą CSM-F-868 jest łatwość
montażu. W napędach z wbudowanym
odbiornikiem fal radiowych 868 MHz niepotrzebne
jest podłączanie przewodów
sterujących. Oszczędza to bardzo dużo
czasu a instalacja przebiega bez zbędnego
bałaganu.
Uruchomienie napędu CSM-F-868
jest możliwe za pomocą elektrycznego
kabla montażowego lub radiowego nadajnika
ProLine.
UniTec-868
UNI TEC-868 to nowy produkt z serii
ProLine – sterowników nowej generacji.
Jest to nadajnik, dzięki któremu można
sterować roletami, markizami czy żaluzjami.
UNI TEC-868 może być sterownikiem
grupowym bądź indywidualnym. Można
go jednocześnie zaprogramować do
kilku odbiorników. Ma możliwość ustawienia
pozycji pośredniej czyli dowolnie
wybranej pozycji zasłony między górnym
a dolnym położeniem krańcowym. Po
zakończeniu programowania ustawienie
to można osiągnąć z górnej pozycji
krańcowej. Posiada również ustawienie
dogodnych pozycji wentylacji (czy
zwrotu – dla żaluzji), tzn. wybranego
ustawiania pozycji zasłony między dolną
a górną pozycją krańcową. Przy pomocy
tej funkcji można podnieść roletę
z dolnej pozycji krańcowej do takiego
ustawienia, aby szczeliny wentylacyjne
były otwarte.
UNI TEC-868 zaopatrzony jest
w duże, bardzo funkcjonalne i estetyczne
przyciski. W taką obudowę wkomponowany
jest również przełącznik przesuwny,
przy którego pomocy zmienia się
tryb odbioru na ręczny lub automatyczny.
W trybie automatycznym odbiorniki
reagują na wszystkie sygnały, w trybie
manualnym tylko na polecenia przyciskami
GÓRA – STOP – DÓŁ jak również
na polecenia blokady wietrznej.
Wszystkie sterowniki radiowe ELERO,
łącznie z UNI TEC-868 pracują na
częstotliwości 868 MHz. Nadajnik ten
posiada lampkę kontrolną nadawania,
która sygnalizuje, poprzez zaświecenie
się, wysłanie sygnału na falach radiowych.
Kolejną zaletą sterownika jest bardzo
łatwy montaż, bez konieczności prowadzenia
przewodów instalacyjnych.
VarioTel plus 10
Kolejnym produktem z serii ProLine
jest pilot dziesięciokanałowy VarioTel
plus 10. Steruje on dziesięcioma roletami
przez pojedyncze polecenie ruchu
lub grupowo – dziesięcioma roletami
jednocześnie.
Wybór danego kanału zostaje zasygnalizowany
przez błyśnięcie przypisanej
mu diody LED. W przypadku pierwszych
pięciu kanałów dioda świeci się na zielono;
użycie kolejnych pięciu oznaczone
jest przez zapalenie się diody koloru
czerwonego. Jeden dodatkowy kanał
(przypisany automatycznie) zarezerwowany
jest dla polecenia głównego, którego
nadanie zostaje zasygnalizowane
przez błyśnięcie wszystkich pięciu diod
LED na kolor pomarańczowy.
Pilot ten posiada sterowanie manualne
lub automatyczne. W celu przestawienia
na wybrane sterowanie należy
przesunąć suwak zlokalizowany w górnej
części sterownika.
Istnieje również możliwość ustawienia
pozycji pośredniej i wentylacji.
Anna Sarnacka
ELERO

 

 

więcej informacji: Świat Szkla 10/2005

ASTRO-TEC 868
UNI-TEC 868
VarioTel plus 10
 

 

 

01 chik
01 chik