Aktualne wydanie

2019 07 okladka

 

       7-8/2019

 

20190444Swiat-Szkla-V4B-BANNER-160x600-PLEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 LiSEC SS Konfig 480x120

  

VITRUM Swiat Szkla Web

 

ift 480x105px RFT19 engl 

 

 GP19-480x105px

 

 GLASS 480X120

 

Powlekanie płomieniowe w Jenie
Data dodania: 06.03.09

Firmy Innovent Technologieentwicklung i SURA Instruments GmbH z Jeny, opracowały urządzenie do powlekania szkła techniką "Pyrosil". Tworzona jest w ten sposób warstwa podkładowa dla dalszych modyfikacji powierzchni. Nowe urządzenie, pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym, ma udostępnić producentom wyrobów ze szkła płaskiego powlekanie płomieniowe jako korzystną kosztowo alternatywę dla innych technik modyfikacji szkła.

Krzemianowanie płomieniowe pod nazwą „Pyrosil” zostało z sukcesem wprowadzone na rynek jako alternatywa do trawienia i wywabiania, stosowanych jako obróbka wstępna metali celem pokrycia warstwą tworzyw sztucznych w dziedzinie dentystyki, opracowanych w latach 80.

Nakładanie warstwy podkładowej za pomocą krzemianowania płomieniowego jest prostą i szybką metodą, która może być również wykorzystywana do pokrywania dużych powierzchni. Obok działania zwiększającego transmisyjność szkła stanowi ona wspaniałą bazę chemiczną dla celów dalszej modyfikacji powierzchni (np. lakierowania, hydrofobizacji, a także klejenia szkła).

Podstawowe własności
Podstawową zasadą technologii „Pyrosil” jest nanoszenie cienkiej (cieńszej niż 100 nm), mocnej warstwy krzemianowej na różne podłoża metodą płomieniowo-pyrolityczną. Mogą to być np. powierzchnie metalowe, szklane, ceramiczne lub z tworzyw sztucznych.

Do zoptymalizowanego płomienia gazowego dodaje się specjalną dla danego zastosowania kombinację związków krzemowo-organicznych o niewielkim stężeniu. Tworzą one w czasie spalania, w krótkotrwałym kontakcie płomienia z powierzchnią, strukturę warstwy krzemianowej. Czas trwania tego procesu liczy się w sekundach.

Urządzenie „CCVD”
Budowa pilotażowego urządzenia do powlekania o szerokości roboczej 1,2 m i prędkości powlekania 3-12 m/min była technologicznym wyzwaniem.

Urządzenie pilotażowe miało pozwalać na wykonywanie powlekań w skali technicznej. Zbudowano system palników, który wytwarza warstwy przy minimalnym zużyciu ciepła, jak również odpowiednią linię oczyszczania wstępnego, podgrzewania oraz chłodzenia.

Sterowanie temperaturą jest decydujące, gdyż obok normalnego szkła float powlekaniu ma być poddawane również szkło hartowane. Metoda ta, biorąc pod uwagę zakładane właściwości technologiczne i dające się przewidzieć niskie koszty inwestycyjne przy porównywalnie wysokiej przepustowości podłoża, jest atrakcyjną alternatywą w porównaniu z innymi metodami powlekania, względnie ich uzupełnieniem.

Urządzenie do powlekań wielkopowierzchniowych „Pyrosil” (rys. 1) składa się głównie z komory z palnikiem i taśmy rolkowej służącej do transportu szkła, które ma być powlekane. Poprzez rozszerzenie o odpowiednie strefy oczyszczania, podgrzewania wstępnego i studzenia, urządzenie to może być używane również na innych odcinkach dalszego przetwarzania szkła, np. poprzez lakierowanie proszkowe, hydrofobowanie lub klejenie.

Przykłady zastosowań

Zwiększanie transmisyjności szkła float
Dotychczas stosowane szkła o zwiększonej transmisyjności produkowane są albo w próżni, albo za pomocą metody zol-żel. Są one kosztowne i wraz ze zwiększającą się powierzchnią szkła pojawiają się problemy w produkcji.

Poprzez krzemianowanie płomieniowe można osiągnąć korzystne zwiększenie transmisyjności o ok. 4%.

Lakierowanie proszkowe na szkle płaskim
Lakierowanie proszkowe na szkle było dotychczas dużym problemem, gdyż nie było możliwe nanoszenie lakieru proszkowego trwale i w sposób odporny na działanie czynników atmosferycznych.

Aby ten mankament usunąć, firma Innovent opracowała specjalną odmianę technologii „Pyrosil”. Umożliwia ona naniesienie lakieru proszkowego na szkło trwale, a jego powłoka ma nadzwyczaj wysokie parametry wytrzymałościowe.

Teraz za pomocą obróbki wstępnej na wyżej opisanym urządzeniu można również przygotować i wielkopowierzchniowe elementy szkła float do lakierowania proszkowego i uzyskać odpowiednią przejrzystość kolorystyczną oraz inne efekty barwne (rys. 4).

Korzystna alternatywa
Opracowane urządzenie „CCVD” oferuje wykonywanie powlekania płomieniowego w technologii „Pyrosil” jako alternatywne, korzystne kosztowo rozwiązanie dla producentów szkła płaskiego.

Urządzenie, zainstalowane w firmie SURA Instruments, można obejrzeć w trakcie pracy. Tam też udzielane są informacje dotyczące szczegółów
technicznych.

Christian Tiller, Bernd Grünler, Thomas Richter, Peter Ködderitzsch
Glaswelt 4/2005

więcej informacji: Świat Szkla 10/2005

Zastosowanie przemysłowe Zasadniczym celem prac badawczych w firmi Innovent, prowadzonych pod kierownictwem dra Bernda Grünlera było opracowanie metod i urządzeń służących modyfikacji, powlekaniu, względnie wytrawianiu w normalnych warunkach różnych materiałów, takich jak metal, szkło czy tworzywo sztuczne.

W szczególnych przypadkach znajdują zastosowanie również metody niskociśnieniowe.

Odbywa się to za pomocą:
 metod powlekania płomieniowego (CCVD)
 metod plazmowych
 polimeryzacji w fazie gazowej i polimeryzacji plazmy
 metod elektrochemicznych

Metody te są rozwijane w celu zwiększenia wytrzymałości sklejenia, zwiększenia odporności na korozję i na proces starzenia się złączy klejonych, powłok lakierowych i powlekań, jak również zmiana własności morfologicznych, chemicznych i biologicznych powierzchni.

Rys. 1. Widok ogólny urządzenia CCVD

Rys. 2. Typowy obraz płomienia palnika znajdującego się w urządzeniu, nad szybą ze szkła float o wymiarach 1000x1000 mm 

Rys. 3. Zwiększenie transmisyjności poprzez powłokę „CCVD”

Rys. 4. Szyby ze szkła float powlekane lakierem proszkowym

 

 

 

01 chik
01 chik