Newsletter

Login FormCzytaj także -

Aktualne wydanie

Okladka 01-2018

20180123-BANNER-160X600-V1-PL-FENSTERBAUEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

baner-2-krzywe

baner konferencja 12 2017

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

FF18 750x150px PL NEUGIERIG

 

   swiat szkla 750x100 2

 

lisec SS FastLAne

  

ERD480x100-en 

Ankieta

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
 
Badania wyrównywania ciśnienia w zespolonych szybach izolacyjnych
Data dodania: 29.12.12

 

 Ze względu na obciążenia klimatyczne, szczególnie dla 3-szybowego oszklenia izolacyjnego pojawia się niebezpieczeństwo zbyt dużego wyginania się ułożonych równolegle tafli szkła i nadmiernego obciążenia uszczelnienia krawędzi szyby zespolonej. Obecny projekt badawczy instytutu IFT ma służyć poszukiwaniu nowych rozwiązań.

 

Okna z szybami zespolonymi stanowią nie tylko klimatyczną barierę pomiędzy wnętrzem i przestrzenią zewnętrzną, ale muszą zapewnić właściwą izolację cieplną, przyjazny klimat wewnętrzny, estetykę optyczną i komfort.

 

30-fot1

 

30-fot2

 

Oszklenie trzyszybowe, w którym powstają odkształcenia i naprężenia w wyniku różnic w zmiannie objętości, ciśnienia i temperatury powietrza znajdującego się wewnątrz szyby i powietrza zewnętrznego. W oszkleniu o małych rozmiarach jest zwiększone ryzyko pękania tafli szklanych. Natomiast w oszkleniu o dużych rozmiarach lub przy taflach o małej grubości mogą powstawać duże ugięcia wywołujące rozszczelnienie pakietu (wg raportu z badań instytutu IFT Rosenheim)


Wielokomorowe szyby zespolone są określane, zgodnie z normą EN 1279-1, jako „hermetycznie zamknięty system”. Ma to na celu utrzymanie wilgotności w przestrzeni między szybami na jak najniższym poziomie aby wykluczyć skraplanie się pary wodnej na szybie i utlenianie powłoki niskoemisyjnej w czasie użytkowania.


W tym zamkniętym systemie utrzymuje się ciśnienie „uwięzione” w czasie produkcji. Tafle szkła tworzą płaszczyzny równoległe do siebie, gdy w komorze badawczej ustawiano warunki takie, jak przy zewnętrznym ciśnieniu i temperaturze powietrza, które panowały podczas produkcji.


Jeśli zmienimy ciśnienie zewnętrznego powietrza (przez zmiany barometryczne lub różnicę wysokości między miejscem produkcji i miejscem montażu okna z tą szybą), lub temperaturę, system szyby zespolonej odpowiednio zareaguje.


W zależności od sztywności tafli szklanych ulegają one określonej deformacji (wklęsłemu lub wypukłemu wybrzuszeniu) i powodują odkształcenie również uszczelnienia krawędzi szyby zespolonej. Wg równania gazu zgodnie ze wzorem fizycznym – (p x V) / T = constans – nie można tego pominąć. Im większa jest zamknięta objętość, tym silniejszy efekt deformacji.


Ta różnica ciśnień i powodowane nią deformacje mogą prowadzić do rozszczelnienia uszczelnienia krawędziowego i, w efekcie, całej szyby. Podobnie deformacja tafli szkła może prowadzić do zniszczenia znajdujących się wewnątrz szyby systemów ochrony przeciwsłonecznej (np. żaluzje wewnątrzszybowe), które mogą być nadmiernie ściśnięte przez odkształcone tafle szkła i uszkodzone. Prawa fizyczne, z którymi mamy do czynienia w szybach zespolonych są od dawna znane.


W związku z coraz powszechniejszym wykorzystaniem 3-szybowego oszklenia w zestawach o coraz większej szerokości, szybko rozgorzała dyskusja na ten temat. Z tego powodu znany model obliczeniowy do podwójnego oszklenia zaadoptowano do oszklenia potrójnego. Wyniki obliczeń mogą być pokazane w postaci wykresów dla odpowiedniej aplikacji.


W wynikach zauważono powstawanie naprężeń w taflach szklanych, w szczególności w przypadku szyb o małych rozmiarach.


Poszukiwanie sposobów wyrównania ciśnienie w wielokomorowych szybach izolacyjnych
W przypadku większych rozmiarów szkła, zestawy szybowe uważa się za bardziej elastyczne. Obciążenia klimatyczne mają na nie duży wpływ i powodują duże odkształcenia.

 

Chociaż nie istnieją żadne przepisy dotyczące dopuszczalnych odkształceń, to jednak występujące jednocześnie zniekształcenia optyczne nie są akceptowane i często kończą się reklamacjami wysyłanymi do producenta szkła.

„Podłączenie” jednej lub wszystkich komór w wielokomorowej szybie izolacyjnej do zewnętrznego ciśnienia atmosferycznego i zmniejszenie dzięki temu odkształceń tafli szklanych pozwalają osiągnąć następujące korzyści:
- poprawę izolacji akustycznej,
- szerszą gamę komponentów zainstalowanych we wnętrzu szyby zespolonej (np. elementy ochrony przeciwsłonecznej),
- zmniejszenie grubości szyb zestawu uzasadnione zmniejszeniem obciążenia ciśnieniem powietrza,
- prostsze wykonanie szyb zespolonych o więcej niż trzech taflach,
- większe szerokości przestrzeni międzyszybowej i zmniejszenie geometrycznego mostka cieplnego na krawędzi szyby.

Oszklenie izolacyjne z czterema taflami szkła i ramkami dystansowymi o szerokości 24 mm pozwala uzyskać współczynnik przenikania ciepła Ug = 0,4 W/m2K.


Oszklenie izolacyjne o strukturze składającej się z 2 tafli szkła grubości 5 mm z szerokością przestrzeni międzyszybowej równą 110 mm będzie mieć solidną izolacyjność akustyczną wynoszącą 40 dB (standardowe oszklenie z pustką o szerokości 16 mm ma izolacyjność akustyczną równą tylko 31 dB). Nie można wykonać systemów oszkleń o tradycyjnej konstrukcji hermetycznej z tak dużą szerokością przestrzeni międzyszybowej, ponieważ obciążenie zmiennym ciśnieniem powietrza jest zbyt duże.

 

Przestrzeń międzyszybowa z połączeniem na zewnątrz
W oszkleniu izolacyjnym z wyrównywanym ciśnieniem przestrzeń międzyszybowa musi być „podłączona” do powietrza na zewnątrz. Ten łączący komponent będzie trzeba zaprojektować tak, aby wykluczyć zbieranie się pary wodnej w przestrzeni międzyszybowej podczas eksploatacji szyby.

Aby to osiągnąć proponuje się następujące rozwiązania projektowania:
- wyrównanie ciśnienia poprzez kapilarę,
- zawór wyrównawczy ciśnienia z filtrem,
- wyrównywanie ciśnienia przez membranę.


W badaniach testowano, jakie techniki są w stanie utrzymać przestrzeń wewnątrz szyby w trakcie eksploatacji wolną od kondensacji i jak mogą one być zintegrowane ze strukturą konstrukcją szyby i całego okna. Należy też zapobiec wnikaniu kurzu, owadów itp. do przestrzeni międzyszybowej.


Jest możliwe zintegrowanie kapilary w ramce dystansowej izolacyjnej szyby zespolonej. W niektórych okolicznościach może okazać się niezbędne umożliwienie konserwacji elementu, w którym sito molekularne, stosowane do osuszania przestrzeni międzyszybowej, powinno być możliwe do wymiany. Kwestie te testowane są głównie w trakcie badań eksperymentalnych. Na próbkach reprezentatywnych są wykonywane badania eksperymentalne w laboratorium, jak też na budowach, w montowanych oknach z takimi typami oszklenia.


Karin Lieb
IFT Rosenheim
Glaswelt 10/2012

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 11/2012

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik