FF18 750x150px PL NEUGIERIG

 

 budma750x200

  swiat szkla 750x100 2

 

lisec SS FastLAne

 

Ankieta

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
 
Glasbau 2017 – recenzja
Data dodania: 26.09.17

Tegoroczna edycja utrwalonej już w wydawnictwie Ernst & Sohn serii nt. budownictwa ze szkła – Glasbau 2017 – zawiera trzydzieści osiem artykułów napisanych przez dziewięćdziesięciu ośmiu specjalistów przedmiotu, rekrutujących się z ośrodków badawczych i przemysłowych Niemiec (89), Austrii (3), Szwajcarii (3), Belgii (2) i USA (1).

 

Artykuły te są odbiciem najświeższych trendów rozwojowych w zakresie teorii i praktyki tej branży budownictwa, widzianych dziś z Niemiec.

 

Głównym punktem zainteresowania jest rozwój szklanych otulin budynków na tle widocznego dziś ekologicznego zwrotu w polityce energetycznej, ukierunkowanego na korzystanie z energii odnawialnej, głównie słonecznej. Te ostatnie aspekty są specjalnie podkreślone w spisie treści zielonym, „ekologicznym” kolorem odpowiednich tytułów artykułów – jest ich łącznie siedem. 

 

 

2017 9 9 1

Weller B., Tasche S. (red.): Glasbau 2017. Ernst & Sohn, Berlin 2017. Cena: 39,90 euro.

 

Podobnie, jak wcześniej, książka zawiera cztery główne części; są to: 

 

 • budowle i projekty; 
 • wymiarowanie i konstrukcje; 
 • badania i rozwój;
 • produkty budowlane i rodzaje budownictwa.

 

W pierwszej części zamieszczono 9 artykułów, dotyczących m.in.: 

 

 • perspektyw budownictwa ze szkła w horyzoncie lat 2020 do 2030; 
 • fasad szklanych na budynkach w Dreźnie i Brukseli; 
 • szklanego dachu głównej siedziby firmy EY (Ernst & Young) w Luksemburgu; 
 • szklanego dachu na stacji kolei lekkiej w Hadze; 
 • komfortu użytkownika, determinowanego systemami naturalnego wietrzenia i ochrony przed słońcem; 
 • spraw szkła giętego i technologii klejenia szkła.

 

Druga część zawiera 8 artykułów, które poświęcono m.in.: 

 

 • nowościom w ujęciu części 1 i 2 normy DIN 18008; 
 • stanowi badań nt. sprawdzania wytrzymałości szkła giętego „na gorąco”; 
 • łącznikom do szkła; 
 • aktywacji oszklenia w ocenie sztywności budynków wielokondygnacyjnych; 
 • algorytmicznej optymalizacji geometrii w architekturze; 
 • rewolucji przemysłowej 4,0, a więc sprawom aplikacji elementów BIM (building information modeling) we wstępnej analizie praktycznego zachowania się szkła budowlanego w konstrukcji; 
 • technologii sprężystego klejenia szkła.

 

W trzeciej części ujęto 10 artykułów, które obejmują m.in.: 

 

 • działalność związku branżowego „Konstrukcyjne budownictwo ze szkła” w Niemczech; 
 • badania wytrzymałości szkła zależnej od procesu jego cięcia oraz wpływu szlifowania krawędzi na jakość szkła termicznie wzmocnionego; 
 • rozwój nowych typów fasad; 
 • systemy oszkleń oddzielających i regulowanych fasad fotowoltaicznych; 
 • oceny połączeń klejonych i kontrole nieinwazyjne. Wreszcie, czwarta część dotyczy m.in.: 
 • systemów przeciwsłonecznych dla dachów ze szkła; 
 • zapobiegania przegrzewaniu się urządzeń fotowoltaicznych; 
 • szczególnych typów fasad – tzw. medialnej i jako design w architekturze; 
 • możliwości urozmaicania fasad szklanych specjalnymi wstawkami; 
 • optymalizacji termicznej fasad – ścian kurtynowych przez zastosowanie aerożeli; 
 • modułów fotowoltaicznych łączonych sprężyście silikonem; 
 • automatycznego cięcia laserem dowolnych kształtów ze szkła bezpiecznego (VSG).

 

Książka kończy się wykazem autorów i listami słów kluczowych po niemiecku i po angielsku. Wypada dodać, że ukazuje się – jak poprzednio – pod redakcją dwojga uznanych autorytetów z Instytutu Konstrukcji Budowlanych Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

 

Z podanego przeglądu tegorocznego tomu Glasbau 2017 wynika wielka różnorodność tematyki i zawartych w niej szczególnych akcentów tyczących się szkła w budownictwie. Można spostrzec, że dziedzina ta rozwija się nadal bardzo dynamicznie i w przyszłości należy oczekiwać dalszego zwiększenia tego tempa. Dlatego książka zasługuje na dużą uwagę – także polskiego czytelnika. Wypada mieć nadzieję, że nasze ośrodki badawcze rozwiną tu szerszą działalność. Sądzę, że bezpośrednia współpraca z wyżej wymienionym instytutem w Dreźnie mogłaby tu znacznie pomóc.

 

 

 

prof. Zbigniew Cywiński

 

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 09/2017 

 

 

 

 

 

 

01 chik
01 chik