Newsletter

Login FormAktualne wydanie

Okladka 01-2018

20180123-BANNER-160X600-V1-PL-FENSTERBAUEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

baner-2-krzywe

baner konferencja 12 2017

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

FF18 750x150px PL NEUGIERIG 

swiat szkla 750x100 2

 

 Swiat-Szkla 480x120 26163

 inoutic 480x120-s

ERD480x100-en 

Ankieta

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
 
63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Data dodania: 08.11.17

63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa została zorganizowana przez Instytut Techniki Budowlanej w dniach 17-22 września 2017 roku w Krynicy Zdroju. Konferencja jest corocznym wydarzeniem o szczególnym znaczeniu i prestiżu, które łączy środowisko naukowe i akademickie ze światem praktyki inżynierskiej i przedsiębiorstw. Czołowi przedstawiciele obydwu gremiów wspólnie działają na rzecz rozwoju sektora budownictwa.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. 

 

 

2017 10 7 1

 

 

2017 10 7 2

 

 

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonał dr inż. Robert Geryło –Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej. Następnie głos zabrali przedstawiciele patronów honorowych i organizatorów, w tym:

 

Anita Oleksiak – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

Roman Sobczak – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,

prof. Kazimierz Furtak – Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk,

prof. Maria Kaszyńska – Przewodnicząca Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

Ryszard Trykosko – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

prof. Zbigniew Kledyński – Wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Gościem konferencji był Dariusz Reśko – burmistrz Krynicy Zdroju.

 

Podczas otwarcia konferencji wręczono nagrody i medale PZITB następującym osobom: 

 

 • dr hab. inż. Izabela Skrzypczak - nagroda PZITB im. prof. Wacława Żenczykowskiego 
 • dr hab. inż. Tomasz Lipecki -  nagroda PZITB im. prof. Stefana Bryły 
 • prof. dr inż. Andrzej S. Nowak -  medal PZITB im. prof. Stefana Kaufmana 
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga -  medal PZITB im. prof. Romana Ciesielskiego 
 • mgr inż. Karol Kalinowski -  nagroda PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego w dziedzinie praktycznej 
 • dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka -  nagroda PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego w dziedzinie naukowej

 

Jednym z patronów medialnych było czasopismo Świat Szkła.

 

Wzorem lat ubiegłych, konferencja składała się z dwóch części:

 

1. Część problemowa, której tematem przewodnim były INNOWACYJNE WYZWANIA TECHNIKI BUDOWLANEJ. Wygłoszono dwadzieścia siedem referatów oraz cztery wykłady specjalne w sześciu głównych obszarach tematycznych:

 

 • obiekt budowlany – aspekty środowiskowe i społeczne, 
 • budynki i energia, 
 • konstrukcje budowlane, 
 • przegrody budowlane, 
 • inżynieria materiałów budowlanych, 
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych.

 

Referaty części problemowej konferencji zostały opublikowane w liczącej blisko 700 stron monografii wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej.

 

2. Część ogólna, która objęła PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA. Dwadzieścia dwie sesje tej części dotyczyły: 

 

 • budownictwa ogólnego, 
 • fizyki budowli, 
 • geotechniki, 
 • inżynierii komunikacyjnej, 
 • inżynierii materiałów budowlanych, 
 • inżynierii przedsięwzięć budowlanych, 
 • konstrukcji betonowych, 
 • konstrukcji metalowych, 
 • mechaniki konstrukcji i materiałów, 
 • budownictwa hydrotechnicznego.

 

Sto pięć referatów części ogólnej zostało opublikowanych w czasopismach: Materiały Budowlane, Acta Scientiarum Polonorum seria Architectura oraz JCEEA (Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury).

 

Podczas konferencji odbyły się posiedzenia: Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Sekcji Konstrukcji Metalowych i Sekcji Konstrukcji Betonowych, a także zebranie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Grupy Roboczej Komitetu Technicznego ISO TC98.

 

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszy referat młodego naukowca, tj. samodzielnego autora referatu, który w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończył 35. roku życia. Nagrody indywidualne otrzymali laureaci konkursu: dr inż. Piotr Woźniczka (Politechnika Krakowska), dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna (Politechnika Warszawska filia w Płocku), dr inż. Tomasz Pytlowany (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie).

 

Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 250 osób.

 

„Świat Szkła” był patronem medialnym 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

 

 

 Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 10/2017 

 

 

 

 

01 chik
01 chik