Aktualne wydanie

2019 05 okladka

 5/2019

wydanie dwujezyczne (pol-ang)

20190444Swiat-Szkla-V4B-BANNER-160x600-PLEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

heroal 2018 Banner C50VSZ 750x150 PL mit-Rahmen1

 

swiatszkla 750x240 1  

  

 LiSEC SS Konfig 480x120 

 

 gpd2019 480x100

 

 

Szkło bezpieczne, antywłamaniowe i kuloodporne w konstrukcjach budowlanych
Data dodania: 12.01.10

Taki tytuł nosiła konferencja techniczna zorganizowana przez redakcję miesięcznika „Świat Szkła” w dniu 3 grudnia br. Było to 13 z kolei spotkanie zorganizowane przez nasza redakcję. Konferencja odbyła się w Warszawie, w Centrum Finansowo-Bankowym, w dawnej siedzibie KC PZPR.

Bezpieczeństwo i skuteczność ochrony budynków to bardzo ważne wyzwania stające przed projektantami, architektami oraz przedstawicielami z branży szklarskiej i okiennej.

 

 

Miejsce konferencji to najlepszy przykład znaczących zmian, które dokonują się na naszych oczach. Podobnie wiele się dzieje w dziedzinie przepisów i norm budowlanych. Do katalogu polskich norm wchodzą znormalizowane normy europejskie. Producenci mogą więc opatrywać swoje wyroby znakiem B upoważniającym do sprzedaży w Polsce, ale również znakiem CE – dzięki czemu ich wyroby mogą być sprzedawane w całej Europie. 

Niektóre jednak wyroby budowlane, jak daszki szklane czy balustrady, pomimo że mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynków, według obowiązujących przepisów nie podlegają wymaganiom znakowania znakiem budowlanym B czy oznakowaniem CE.

 

 

 

Dlatego prelegenci, którymi byli pracownicy czołowych instytutów badawczych zajmujących się branżą szklarsko-okienną, byli zasypywani mnóstwem pytań. Szczególnie dużo wyjaśnień wymagały referaty dotyczące zastosowania folii naklejanej na zewnętrznej powierzchni szkła w celu wzmocnienia tafli szklanek. Dzięki temu przegroda otrzymuje miano bezpiecznej, a nawet uzyskuje określoną klasę bezpieczeństwa.

W seminarium wzięli głównie udział producenci szkła bezpiecznego i ochronnego oraz firmy projektujące i montujące przeszklone przegrody, a głównie elementy ścianek działowych i przeszklonych lekkich ścian osłonowych.

 

 

Zaproszeni prelegenci wygłosili następujące referaty:

- Szkło bezpieczne i ochronne (antywłamaniowe i kuloodporne) - wymagania i badania – Tadeusz Tarczoń Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych

- Szyby ochronne wzmocnione folią naklejaną na zewnątrz – badania, klasyfikacja oraz dostępne rozwiązania techniczne – Tomasz Zduniewicz, Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych  

- Systemy mocujące balustrady przeszklone i daszki szklane – zakres i warunki stosowania – Zbigniew Czajka,  Instytut Techniki Budowlanej 

- Kuloodporne przegrody przeszklone – klasyfikacja i metody badań – Wojciech Dąbrowski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej

- Okna o zwiększonej odporności na włamanie – klasyfikacja i metody badań – Jerzy Chytła, Instytut Mechaniki Precyzyjnej

- Projektowanie bezpiecznych przeszkleń - w ścianach osłonowych ze szkłem  na wysokość kondygnacji – Artur Piekarczuk, Instytut Techniki Budowlanej

Wygłoszone referaty zostały wzbogacone prezentacjami firmowymi:

- Szkło bezpieczne i antywłamaniowe w budownictwie, Łukasz Pajdak, GUARDIAN – przedstawiciel głównego sponsora konferencji

- System NoBar. Profesjonalna ochrona przeciwwłamaniowa, przeciwwybuchowa, Przemysław Pączkowski, WARSFOLL

- Linie technologiczne do laminowania szkła firmy LISEC, Karol Mielnik, LISEC Polska Damit

 

 

 

Konferencja była też doskonałą, jak zwykle, okazją do spotkania ludzi z branży. Gdzie w swobodnej rozmowie przy kawie można porozmawiać z przedstawicielami instytutów oraz z kolegami, z którymi czasem konkuruje się o względy klientów, a czasem współpracuje?

Wszyscy słuchacze oprócz ciekawych i potrzebnych informacji, otrzymali również certyfikaty uczestnictwa w naszym seminarium.

 

 

 

Zapraszamy Państwa na kolejne Seminarium Techniczne organizowane przez nas w marcu przyszłego roku.

K.Z.

 

patrz też:

Szyby antywłamaniowe – czy istnieją? , Świat Szkła - portal 

 

 

 

01 chik
01 chik