Newsletter

Login FormAktualne wydanie

Okladka 01-2018

20180123-BANNER-160X600-V1-PL-FENSTERBAUEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

baner-2-krzywe

baner konferencja 12 2017

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

FF18 750x150px PL NEUGIERIG

 

   swiat szkla 750x100 2

 

lisec SS FastLAne

  

ERD480x100-en 

Ankieta

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
 
Nowy dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Data dodania: 29.01.18

Decyzją Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego z dniem 1 stycznia 2018 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk został powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 

 

 

2018 01 12 2

 

 

Dr inż. Paweł Pichniarczyk jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. Swoją drogę zawodową od 1995 roku związał z krakowskim Oddziałem Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu (obecnie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych).

 

Początkowo jako pracownik naukowy Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej, następnie od 2001 roku jako kierownik, a od 2004 roku Zastępca Dyrektora ds. naukowo-badawczych ówczesnego Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych. Po zmianach organizacyjnych Instytutu w 2007 roku, wybrany na Z-cę Dyrektora Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, a od kwietnia 2017 roku nominowany na stanowisko Dyrektora krakowskiego Oddziału. Od 2001 roku jako członek kadry zarządzającej bierze czynny udział w rozwoju Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

W Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych nadzoruje badania materiałów budowlanych w zakresie Jednostki Notyfikowanej Unii Europejskiej nr 1487, notyfikacji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ nr E 20/F oraz akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawczego, posiadającego certyfikat nr AB 054 w zakresie materiałów budowlanych i szkła. Zainicjował i nadzoruje działalność Instytutu jako Jednostki Oceny Technicznej, która została upoważniona do wydawania Europejskich Ocen Technicznych (EOT) dla wyrobów budowlanych.

 

Jest autorem i współautorem ponad 90 prac naukowo- badawczych, ok. 20 tematów wdrożeniowych oraz kilkunastu grantów i projektów. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów B+R finansowanych ze środków krajowych i europejskich, w tym: LIFE + Environment Policy and Governance, Funduszy Europejskich, programów NCBiR, NCN oraz MNiSW.

 

Posiada ponad 80 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym 25 zostało opublikowanych w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej. Jest współtwórcą kilku wynalazków, które zostały zgłoszone do ochrony patentowej i znalazły zastosowanie w przemyśle. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową.

 

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 01/2018

 

 

 

 

 

01 chik
01 chik