LiSEC SS Konfig 480x120

  

VITRUM Swiat Szkla Web

 

ift 480x105px RFT19 engl 

 

 GP19-480x105px

 

 GLASS 480X120

 

Krawędziowe wzmacniacze skuteczności tłumienia ekranów akustycznych
Data dodania: 10.12.10

Przeznaczenie: Produkowane elementy przeznaczone są do podnoszenia skuteczności tłumienia akustycznego ekranów akustycznych.

Zakres zastosowania: Bez ograniczeń.

Zalety: Poprawa skuteczności tłumienia ekranów akustycznych ma znaczący pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ drgania akustyczne (dźwięk) są uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia fizycznego lub psychicznego.Obniżenie kosztów budowy nowych ekranów akustycznych poprzez zmniejszenie wysokości ekranów przy zachowaniu wymaganych parametrów izolacyjności akustycznej.

Wyniki: Po przeprowadzeniu badań pomiarów tłumienia fali ugiętej i opcjonalnie przenikającej przez dyfuzor stwierdzono, że efektywność działania wzmacniaczy mieści się w granicach od 0,9 do 7,9 [dB]. Wyznaczone wartości średnie wzmocnienia skuteczności ekranowania dla hałasu o widmie hałasu komunikacyjnego (ISO 717-1) skorygowanego krzywą korekcyjną A wartości te zawierają się w przedziale 0,9 do 7,9 [dB]. Wyższe wartości wzmocnienia dla hałasu komunikacyjnego wynikają ze znacznie lepszego działania wzmacniaczy w paśmie częstotliwości 500 i 1000 Hz.

Podsumowanie: Krawędziowe wzmacniacze skuteczności ekranów akustycznych mogą w znaczący sposób zwiększać skuteczność istniejących ekranów akustycznych oraz obniżyć koszty budowy nowych ekranów.

Image 

Przedsiębiorstwo Elgis-Garbatka Zakład Produkcji Urządzeń Oświetleniowych i Elektrycznych aktywnie uczestniczyło w budowie Trasy Siekierkowskiej w Warszawie m.in.  produkując i montując konstrukcje ekranów akustycznych.

więcej informacji: www.elgis.com.pl

 

 

 

01 chik
01 chik