lisec SS FastLAne

 

 windoor tech550x120

 

Mir stekla 2019 480x105 stat eng 

skrypt Seminarium - grudzień 2007
Data dodania: 16.08.11

Grudzień 2007

 

Przeszklone przegrody ochronne, Wojciech Dąbrowski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 3

Szkła z powłokami - wpływ na właściwości optyczne i energooszczędność szyb zespolonych, Elżbieta Żelazowska, Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 7 

GlasMax - markowe szyby zespolone w nowoczesnych oknach, Grzegorz Cendrowski, GUARDIAN INDUSTRIES Poland, 22 

Szyby zespolone w oknach o wymaganej deklaracji parametrów akustycznych, Jacek Danielewski, FABRYKA CISZY, 28

Ocena właściwości akustycznych szyb zespolonych w świetle normy zharmonizowanej, Anna Iżewska, Instytut Techniki Budowlanej, 34 

Ocena jakości cieplnej wyrobów budowlanych z szybami zespolonymi, Robert Geryło, Instytut Techniki Budowlanej, 43

 

 

 

01 chik
01 chik