lisec SS FastLAne

 

 windoor tech550x120

 

Mir stekla 2019 480x105 stat eng 

Seminarium - grudzień 2009 - spis treści
Data dodania: 03.01.12

Konferencja Techniczna - Grudzień 2009

 Szkło bezpieczne, antywłamaniowe i kuloodporne w konstrukcjach budowlanych

1. Szyby bezpieczne i ochronne budowlane - właściwości, badania, kryteria oceny jakości i bezpieczeństwa, Tadeusz Tarczoń, Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, O/Kraków 3

2. Szkło bezpieczne i antywłamaniowe w budownictwie,  Łukasz Pajdak, GUARDIAN INDUSTRIES Poland   20

3. Szyby ochronne wzmocnione folią naklejaną na zewnątrz - badania, klasyfikacje oraz dostępne rozwiązania techniczne, Tomasz Zduniewicz, Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, O/K-ów 29

4. Przeszklone balustrady i daszki - wymagania, zasady mocowania oraz zakres i warunki stosowania, Zbigniew Czajka, Instytut Techniki. Budowlanej, Zakład Aprobat Technicznych 34

5. System NoBar. Profesjonalna ochrona przeciwwłamaniowa, przeciwwybuchowa, WARSFOLL 43

6. Przegrody i zamknięcia kuloodporne oraz odporne na wybuch. Klasyfikacja i metody badań, Wojciech Dąbrowski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej 51

7. Okna o zwiększonej odporności na włamanie - klasyfikacja i metody badań okiem praktyka, Jerzy Chytła, Instytut Mechaniki Precyzyjnej 63

8. Projektowanie bezpiecznych przeszkleń w ścianach osłonowych ze szkłem na wysokość kondygnacji, Artur Piekarczuk, Instytut Techniki Budowlanej 77

9. Linie technologiczne do laminowania szkła firmy LlSEC, Karol Mielnik, LISEC Polska Damit  82

 

 

 

01 chik
01 chik