lisec SS FastLAne

 

 windoor tech550x120

 

Mir stekla 2019 480x105 stat eng 

Seminarium - grudzień 2011 - spis treści
Data dodania: 03.01.12

Konferencja Techniczna - Grudzień 2011

 Szklane elewacje - teraz i w przyszłośći

1. Szczeliwa konstrukcyjne - wymagania i badania,  Agnieszka Marczewska, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych O/Kraków 3

2. Wady szkła na fasadach, Anna Balon-Wróbel, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych O/Kraków 19

3. Fasady aluminiowe, ogrody zimowe, dachy, przeszklenia - wady ukryte i wady jawne - projektowania, produkcji, montażu, użytkowania, Paweł Sulik, Krzysztof Mateja, Jerzy Płoński, Instytut Techniki Budowlanej 33

4. Szkło z elementami fotowoltaicznymi - energooszczędność, komfort i efekty specjalne, Magdalena Muszyńska-Łanowy, Politechnika Wrocławska 65

5. Konstrukcja lekkich ścian osłonowych - przegląd rozwiązań obecnych i kierunki rozwoju, Krzysztof Mateja 77

6. Projektowanie szyb zespolonych,  Artur Piekarczuk, Wojciech Chruściel, Instytut Techniki Budowlanej 90

7. Szkło aktywne optycznie (switchable) - spojrzenie architektoniczne,  Janusz Marchwiński, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 101

 

 

 

01 chik
01 chik