Aktualne wydanie

2019 12 okladka

       Świat Szkła 12/2019

 

User Menu

20190444Swiat-Szkla-V4B-BANNER-160x600-PLEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

heroal 2018 Banner C50VSZ 750x150 PL mit-Rahmen1   

20190820-BANNIERE-HALIO-750x100-1D-PL

 zycenia bozonarodzeniowe-1-750px

wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019

 LiSEC SS Konfig 480x120

 

budma 2020 - 480x120

 

Energia oszczędzana przez szkło
Data dodania: 08.11.12

Według najnowszego raportu, dotyczącego emisji CO2 związanej z budownictwem, pochodzącego z niemieckiego Federalnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast (BMVBS), budynki odpowiadają za ok. 40% emisji COw Niemczech.

 

Stąd za najlepszy sposób na obniżenie emisji CO2 uznaje się poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków.

 

Badania przeprowadzone przez Niemiecką Agencję Energii (DENA) wskazują, że ilość energii zużywanej przez istniejące budynki może być potencjalnie ograniczona nawet o 85%. Wymiana starych, wysoko energochłonnych okien i przeszkleń jest kluczowym elementem tego procesu.

 

Na podstawie uproszczonych obliczeń można stwierdzić, że możliwe jest oszczędzenie rocznie ok. 1,2 l oleju opałowego na 1 m² powierzchni okna, przy obniżeniu o każde 0,1 W/m²K wartości U. Przykładowo, w domu o powierzchni okien 30 m², których współczynnik Uw został zmniejszony z 3,0 W/m²K do 1,0 W /m²K, można zaoszczędzić do 720 l oleju opałowego w ciągu roku.

 

Wynika z tego, że każdego roku w Niemczech  możliwe jest oszczędzenie do 8,6 miliardów litrów oleju opałowego, zgodnie z „Badaniami energooszczędnej modernizacji starych okien” przeprowadzonymi m.in. przez Stowarzyszenie Producentów Okien i Fasad (VFF Verband Fenster + Fassade) w grudniu 2007 r.

 

Oprócz wartości U – powszechnie uznanej jako główny wskaźnik strat ciepła – jest też szczególnie istotne, aby w kalkujacjach efektywności energetycznej brać pod uwagę całkowitą przepuszczalność energii słonecznej (współczynnik g) przez szkło, zgodnie z normą EN 410 Szkło w budownictwie.

 

Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. Współczynnik g wskazuje, jaka część promieniowania słonecznego przechodzącego przez szybę do pomieszczenia może być wykorzystana jako pasywny zysk energii.

 

Instalowanie nowych szyb zespolonych zapobiega także powstawaniu nieprzyjemnych, zimnych powierzchni, które zdarzały się na dawnych szybach.

 

Jeżeli temperatura na wewnętrznej powierzchni szkła w stosunku do temperatury ściany zewnętrznej jest zbyt niska, wówczas użytkownik będzie odczuwał dyskomfort, szczególnie, jeśli powierzchnia szkła jest duża a różnice temperatur są znaczne.

 

Zimne powierzchnie szklane wywołują efekt „zimnego powietrza”, które użytkownicy często postrzegają jako irytujący przeciąg. Często po tym, jak szyby lub okna zostały wymienione, jest możliwe obniżenie średniej temperatury w pomieszczeniu o ok 2-3°C, co powoduje spadek zużycia energii o ok. 6% na 1 stopień spadku temperatury.

 

Nowoczesne termoizolacyjne szyby zespolone mogą w ten sposób zwiększyć komfort użytkowania mieszkania, ale także ograniczyć kondensację pary wodnej wokół krawędzi szyby i na powierzchni tafli szklanej. Jest to tym bardziej widoczne, gdy zastosujemy tak zwane „ciepłe” ramki dystansowe w szybach, które zapewniają lepszą izolację termiczną w okolicach krawędzi szkła.

 

W poszukiwaniu idealnego rozwiązania pod względem kosztów i efektywności energetycznej, właściciele budynków często pytają, czy będzie bardziej sensowne wymieniać tylko przeszklenia czy całe okna.

 

Rys. 1. Chronologiczny przegląd rozwoju konstrukcji okiennych i przeszkleń

 

By odpowiedzieć na takie pytanie trzeba najpierw ocenić wartość U dla szkła (Ug) w celu ustalenia wielkości, o którą charakterystyka energetyczna może potencjalnie ulec poprawie. Następnie trzeba sprawdzić poprawność doboru połączeń ramy okiennej, okuć i elementów mocujących okna do ściany w celu oceny ekonomicznej rentowności wymiany szyb w oknach.

 

Rys. 2. Test z płomieniem potwierdza obecność powłok niskoemisyjnych

 

Oszacowanie obecnych wartości Ug
Wymiana starych, pojedynczych przeszkleń zawsze ma sens. Pojedyncze oszklenie łatwo rozpoznać wizualnie – wykonane jest z jednego, litego kawałka szkła (szkło monolityczne).

 

Jako przeszklenie może być zastosowane szkło float, ale może to być również szkło bezpieczne (monolityczne lub laminowane szkło bezpieczne, szkło zbrojone). Pojedyncza tafla szkła ma bardzo wysoką wartość Ug, ok. 5,8 W/m²K.

 

Z powodu dużych strat energii i niekomfortowo niskich temperatur na powierzchni takiej szyby, jej wymiana jest zawsze opłacalna.

 

Jeśli szklane pakiety termoizolacyjne są w istniejących oknach, trzeba określić, czy tafle szkła w pakiecie są powlekane czy niepowlekane. Powszechnie używane dzisiaj powłoki termoizolacyjne na bazie srebra dają szkło ze znacznie niższą wartością Ug.

 

Szyby zespolone bez powłok termoizolacyjnych i bez wypełnienia gazem szlachetnym przestrzeni między taflami szkła były stosowane zgodnie z przepisami do ukazania się drugiej wersji niemieckiego rozporządzenia o izolacji cieplnej (WSchVo) w 1995 roku – miały one wartość U ok. 2,7 W/m²K.

 

Jeśli do dziś nie zachowały się dokumenty dostawy, nazwy produktów lub stempel na ramce dystansowej wewnątrz szyby zespolonej – pomocne w określeniu wartości Ug – to można ocenić wartość U przeszklenia na podstawie roku, w którym były zainstalowane.

 

Można też wykonać „test płomienia”, w którym odbicie płomienia na szkle przybiera inny kolor, jeśli szyba jest pokryta powłoką termoizolacyjną.

 

Nie jest możliwe natomiast dokonanie żadnego prostego doświadczenia umożliwiającego określenie właściwości powłoki. Ponadto niektóre powłoki (np. pirolityczne) mogą nie zmieniać koloru płomienia.

Specjalista może jednak na miejscu ocenić wartość Ug szyby przy użyciu bardziej skomplikowanych urządzeń.

 

Tabela 1 Charakterystyka energetyczna różnych rodzajów przeszkleń w układzie chronologicznym

 

Kryteria wymiany szyby
Przed wymianą szyby trzeba rozważyć aspekty dotyczące fizyki budowli, mostków termicznych i kondensacji pary wodnej. Jeśli pojedyncza szyba jest zastąpiona przez szybę zespoloną o lepszej wartości U, szklana powierzchnia może nie być już najzimniejszą powierzchnią w pomieszczeniu, a kondensacja może teraz występować na innych powierzchniach, np. na ścianie zewnętrznej, co może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji ściany.

 

Wskazane jest, aby skorzystać z rad eksperta dotyczących całościowego planu modernizacji budynku. W zakresie poprawy efektywności energetycznej np. proponując szkło z potrójnym przeszkleniem, z parametrami Ug=0,7 W/m²K i g ok. 60%, co często jest najlepszym rozwiązaniem.

 

Wymaga to jednak odpowiedniej konstrukcji okna, które jest w stanie utrzymać ciężar potrójnej termoizolacyjnej szyby zespolonej o grubości co najmniej 36 mm i okuć, które mogą unieść zwiększoną masę szkła.

 

Montaż nowoczesnej dwukomorowej szyby termoizolacyjnej o wartości Ug 1,1 W/m²K też może przynieść znaczną poprawę. Wymiana szyb zespolonych z Ug ok 1.3-1.7 W/m²K ma sens tylko wtedy, gdy inne względy, takie jak wiek szkła, neutralność koloru, lub wymagania funkcjonalne (bezpieczeństwo, izolacja akustyczna, itp.) mają zasadnicze znaczenie.

 

W celu oszacowania zaoszczędzonej ilości energii, oprócz wartości U zawsze należy brać pod uwagę wartość g dla szkła, ponieważ pasywne zyski energii słonecznej wynikające ze zoptymalizowanych wartości g oszklenia mogą zauważalnie wpływać na zmniejszenie zużycia energii.

 

Tab. 2 Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U, w oparciu o procedury opisane w EnEV 2009

 

Wymagania EnEV 2009 (niemieckie przepisy dotyczące oszczędzania energii)
Rozporządzenie EnEV 2009, które weszło w życie z dniem 1 października 2009 r., przewiduje znaczne obniżenie maksymalnej wartości U, nawet jeśli jest wymieniane tylko szkło. Dla szyb termoizolacyjnych, wartość została obniżona z 1,5 W/(m²K) w EnEV 2007 roku do 1,1 W/m²K w EnEV 2009, podczas gdy wartość U dla okna jako całości została zmniejszona z 1,7 do 1,3 W/m² K.

 

Jeżeli ze względów technicznych, okno nie może unieść ciężaru szkła z wartością Ug=1,1 W/m²K, wówczas zgodnie z Aneksem 3, § 2 w EnEV 2009, może być również używane szkło z przewodnością cieplną Ug=1,3 W/m²K. Zgodnie z klauzulą 3, wymagania EnEV zawsze muszą być przestrzegane, jeśli powierzchnia zmodyfikowanych komponentów (w tym przypadku szkła) stanowi więcej niż 10% ogólnej powierzchni tych komponentów.

 

Tabela 3. Kryteria do podejmowania decyzji (lista kontrolna elementów) przy wymianie szyby/okna 

 

Wymiana okien
Oprócz poprawy wydajności energetycznej i możliwości spełnienia specyficznych wymagań funkcjonalnych, co jest kluczową zaletą wymiany okien, dodatkowo stworzona jest też możliwość w zakresie poprawy wzornictwa. Nowe okna dostępne są w szerokiej gamie wymiarów, kształtów i materiałów, a wielkopowierzchniowe okna od podłogi do sufitu pozwalają lepiej wykorzystać naturalne światło dzienne we wnętrzach.

 

Gdy okna są wymieniane, jest okazja aby naprawić błędy w połączeniach ścian – na przykład mostki termiczne i nieszczelne uszczelki. W ten sposób można znacznie poprawić efektywność całego okna i systemu fasadowego.

 

Jednak modernizacja okien w istniejącym budynku znacznie zaburza stan jego równowagi. Na przykład, może być zmniejszona niezależna od użytkownika wymiana powietrza, ponieważ okno i jego elementy montażowe mogą być w zamontowanym nowym oknie lepiej uszczelnione. Również może dodatkowo wystąpić potrzeba dodania osłon przeciwsłonecznych (rolety, żaluzje), jeśli zwiększy się powierzchnia okien.

 

Dlatego staranne projektowanie i inwentaryzacja architektoniczna stanu istniejącego, przeprowadzona przez architekta, inżyniera budowlanego lub audytora energetycznego oraz przez producenta lub dostawcę okien, muszą być bezwzględnie wymagane.

 

A opracowany poradnik, jak prawidłowo projektować i montować wymieniane okna i drzwi zewnętrzne, z wieloma opisami stosowanych wyrobów, diagramami i szczegółowymi wyjaśnieniami może stanowić cenną pomoc dla specjalisty i użytkownika okien.

 

Wymiana oszklenia może stanowić ciekawą alternatywę dla wymiany okien w całości, pod warunkiem, że:

- rama okienna i okucia są niezniszczone oraz wystarczająco wytrzymałe, by dźwigać nowe szyby zespolone,
- przepisy i wiedza techniczna pozwalają aby okno było ponownie oszklone,
- współczynnik Uf ramy jest zadowalająco niski,
- przepuszczalność powietrza przez okno spełnia kryteria co najmniej klasy 2 (ciągłe, skuteczne uszczelnienie), jak określono w EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja,
- mogą być spełnione wymagania EnEV (aktualne rozporządzenie o efektywności energetycznej).

 

Michael Rossa
IFT Rosenheim

Jürgen Benitz-Wildenburg
IFT Rosenheim

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 7-8/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

01 chik
01 chik