Newsletter

Login FormAktualne wydanie

Okladka 01-2018

20180123-BANNER-160X600-V1-PL-FENSTERBAUEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

baner-2-krzywe

baner konferencja 12 2017

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

FF18 750x150px PL NEUGIERIG

 

   swiat szkla 750x100 2

 

lisec SS FastLAne

  

ERD480x100-en 

Ankieta

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
 
Podstawy projektowania przeszklen mocowanych punktowo
Data dodania: 18.08.11

Podstawy projektowania przeszklen mocowanych punktowo

Niniejszy artykuł powstał na bazie opracowania, które wydane zostało przez Fachverband Konstruktiver Glasbau e.V. Opracowanie to zostało pomyślane jako pomoc dla architektów i przetwórców, informująca o podstawach planowania i doborze materiałów oraz niezbędnej dokumentacji i pozwoleniach.

      Przed przystąpieniem do projektowania takiej konstrukcji należy bardzo dokładnie przewidzieć jak konstrukcja ta będzie realizowana i jakie materiały zostaną użyte, ponieważ nawet najdrobniejsze szczegóły mają wpływ na wyniki obliczeń. Sposób podparcia szyb decyduje o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu obciążeń wynikających ze zmian temperatury i odkształceń konstrukcji wsporczej. Ważne jest, by konstrukcja wsporcza była zaprojektowana z uwzględnieniem tolerancji produkcyjnych i wymiarowych szyb oraz łączników użytych w trakcie realizacji.

     Zdecydowanie wyższe wymagania stawiają konstrukcje z zastosowaniem szyb zespolonych. Nie każdy wie, że wymaga to w procesie zbierania obciążeń uwzględnienia tych, które wynikają ze zmian klimatycznych i z deformacji szyb mocowanych punktowo.

     Oprócz standardowych wymagań dotyczących konstrukcji wsporczej niezbędne jest właściwe zaprojektowanie szyb i dobór łączników, które rzutują na konstrukcję wsporczą. Systemy mocowania punktowego mogą być konstruowane jako współpłaszczyznowe lub z głowicą leżącą ponad powierzchnią szkła. W przypadku systemów współpłaszczyznowych konieczna część otworu winna wynosić 50% grubości szkła i nie mniej niż 4 mm. W przypadku przeszkleń nad głową nie powinny być one stosowane.

     Z punktu widzenia statycznego wyróżnia się uchwyty sztywne, przegubowe i elastyczne obrotowe. Zastosowanie sztywnych uchwytów wymaga uwzględnienia naprężeń wynikających ze sposobu podparcia, z kolei zastosowanie uchwytów przegubowych z punktem obrotu poza osią symetrii szyby wymaga uwzględnienia momentu obrotowego. Uchwyty elastyczno-obrotowe wymagają uwzględnienia parametrów uchwytu, który działa jak sprężyna.

      Możliwości jakie stoją przed projektantem i inwestorem są dzisiaj bardzo szerokie. Oferentów łączników, które stanowią znaczącą część kosztów, jest bardzo wielu. Warto może zwrócić uwagę na to, że przenoszenie obciążeń z szyby na uchwyty winno być potwierdzone odpowiednimi próbami a jednocześnie trzeba mieć pewność, że obciążenia będą właściwie przenoszone na konstrukcję wsporczą.

     Warto wspomnieć, że każdy uchwyt podlega pełnemu wymiarowaniu statycznemu i zmiana typu uchwytów w trakcie projektowania pociąga za sobą konieczność powtórnego obliczenia statycznego.

     Dokumentacja techniczna winna zawierać wszystkie niezbędne zezwolenia i dopuszczenia. Powinny być w niej podane typy uchwytów, ich położenie i dopuszczalne tolerancje. Wykluczy to swobodę doboru materiałów na etapie realizacji obiektu. Należy zwrócić uwagę na materiał z jakiego wykonane są uchwyty (w Niemczech tylko materiały z listy cz. A).

      W przypadku podparć przesuwnych należy wykluczyć tarcie, realizacja następuje poprzez dobór uchwytu lub ukształtowanie konstrukcji wsporczej (podwójny przegub, tulejka dystansowa, specjalna folia).

     W przypadku podparć typu wspornikowego (sztywnych) należy zapewnić właściwe przekazanie sił pomiędzy szybą a uchwytem. Dodatkowo, w przypadku szyb zespolonych, należy sprawdzić reakcje pomiędzy materiałem uchwytu a szybą zespoloną. Natomiast dla wszystkich uchwytów należy sprawdzić: wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, wytrzymałość na ścinanie, zdolność do obrotu i przesuwu oraz ich trwałość. Połączenia należy sprawdzić za pomocą ogólnie akceptowanych metod pomiarowych

      Ze względu na sposób mocowania w konstrukcjach tych mogą być stosowane tylko szyby o podwyższonej wytrzymałości tj. ESG lub TVG. Jednocześnie w przypadku przeszkleń nad głową dolna szyba winna być wykonana ze szkła laminowanego. W takim przypadku należy stosować szyby z foliami o grubości co najmniej 0,76 mm (własności mechaniczne folii: wytrzymałość na rozerwanie co najmniej 20 N/mm2, rozciągliwość min. 250% w temp. badań 23oC).

     Z uwagi na trudności w ocenie poszczególnych szyb zaleca się stosowanie TVG jedynie w szybach laminowanych.

     Szyby stosowane w konstrukcjach mocowanych punktowo powinny być poddane testowi HST (Heat Soak Test). Podparcie szyb na budowie należy wykonywać zgodnie ze wskazaniami dostawcy. Należy pamiętać o tym, że wbudowanie szyb winno być dokonane bez naprężeń wymuszonych.

     Przed wbudowaniem należy skontrolować krawędzie szyb. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń o wielkości >15% grubości szyby nie wolno takich szyb dopuścić do montażu.
     Wszystkie połączenia śrubowe należy zabezpieczyć przed samorozkręcaniem.

     Na koniec, zgodnie z prawem należy dokonać odbioru i dopuszczenia konstrukcji do użytkowania. Gotowa konstrukcja winna być poddana odbiorowi ze szczególnym uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
     Należałoby się zastanowić nad zaproszeniem do komisji odbiorowej przedstawiciela producenta szkła.

oprac.: Marek Czupkiewicz
EUROGLAS

 

 

 

 

01 chik
01 chik