Aktualne wydanie

2019 05 okladka

 5/2019

wydanie dwujezyczne (pol-ang)

20190444Swiat-Szkla-V4B-BANNER-160x600-PLEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

heroal 2018 Banner C50VSZ 750x150 PL mit-Rahmen1

 

swiatszkla 750x240 1  

  

 LiSEC SS Konfig 480x120 

 

 gpd2019 480x100

 

 

Seminarium 1.12.2005
Data dodania: 29.09.06

Szkło i przegrody ochronne oraz nowe rozwiązania w technologii i obróbce szkła 

 


  zobacz galerię zdjęć

 W dniu 01 grudnia 2005 roku w Warszawie odbyło się kolejne Seminarium Techniczne organizowane przez redakcję miesięcznika "Świat Szkła".

Było ono skierowane do specjalistów z branż szklarskiej i okiennej i dotyczyło różnych aspektów przegród ochronnych: przeciwpożarowych, antywłamaniowych, kuloodpornych, dźwiękoizolacyjnych.

Merytoryczna część seminarium składała się z referatów wygłoszonych przez pracowników instytutów naukowych, zajmujących się badaniem różnych własności przegród przeszklonych, ich oceną i certyfikacją oraz prezentacji firm, które przedstawiały własności techniczne i zastosowanie wybranych produktów ze swojej oferty.


Wygłoszone zostały następujące referaty:

·  Odporność ogniowa przeszklonych przegród przeciwpożarowych, dr Andrzej Borowy, Zakład Badań Ogniowych, Instytut Techniki Budowlanej. Wykładowca zapoznał słuchaczy z wymaganiami normowymi i metodyką badań przeszklonych przegród przeciwpożarowych oraz zwrócił uwagę na aspekt współpracy elementów przeszklonych z instalacjami tryskaczowymi.
·  Wymagania i badania przeszklonych przegród kuloodpornych, mgr inż. Wojciech Dąbrowski, Zakład Certyfikacji, Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Szczegółowo omówiono metody badań i klasyfikację przegród odpornych na ostrzał z broni palnej oraz przegród odpornych na detonację. Porównano również wymagania dawnych norm polskich PN, obecnie obowiązujących norm europejskich PN EN oraz norm niemieckich DIN
·  Ochrona budynku przed hałasem zewnętrznym, dr inż. Jacek Nurzyński, Zakład Akustyki, Instytut Techniki Budowlanej. Opisano główne drogi przenikania dźwięku przez okno (oszklenie, rama i uszczelnienie) i omówiono wpływ każdego z tych elementów na łączną izolacyjność akustyczną okna. Szczególne poruszenie na sali wywołał wykres który pokazywał charakterystykę okna bez nawiewnika Rw=33 (-3, -6) dB, nawiewnika Dnew=32 (0, -1) dB i okna po zamontowaniu nawiewnika Rw=25 (-1, -2) dB
·  Wymagania, metody badań, kryteria oceny i klasyfikacja okien i drzwi o podwyższonej odporności na włamanie w świetle norm europejskich, mgr inż. Jan Matraś, Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń, Instytut Techniki Budowlanej. Wykładowca zauważył że obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na ruchome przegrody budynków (okna i drzwi) mające podwyższoną odporność na włamanie. Poinformował również, że na końcowym etapie uzgodnień znajdują się projekty norm europejskich opisujących metodykę badań odporności na włamanie okien, drzwi i żaluzji oraz omówił wymagania, badania i klasyfikację oparte na tych projektach norm.
·  Deklarowanie zgodności typu szyb zespolonych z zastosowaniem szkieł bezpiecznych i ochronnych, mgr inż. Wojciech Korzynow, SZKLAREXPERT Referent podkreślił odpowiedzialność producenta za wyprodukowany produkt, a także wagę zakładowej kontroli produkcji i wykonywanych badań przez producenta lub przez wyspecjalizowane laboratoria instytuty badawcze. Wykonanie badań które potwierdzą spełnienie wymagań normowych jest ważnym etapem w wydaniu certyfikatu przez instytut badawczy oraz deklaracji zgodności sporządzanej przez producenta.

oraz następujące prezentacje firmowe:

·  PYRAN S & PYRANOWA - szkło ognioochronne, Maciej Makała, SCHOTT GLASS. Opisano oferowane przez firmę rodzaje szkieł ognioochronnych - łącznie z ostatnią nowością - Butt Joint System E60 czyli systemem przegród ognioochronnych, w którym występuje łączenie na styk tafli ze szkła ognioodpornego
·  Technologie lakierowania szkła, Andrzej Sauś CEFLA FINISCHING Przedstawiono wady i zalety poszczególnych technik zdobienia szkła. Szerzej omówiono proces lakierowania "na mokro" oraz zapoznano słuchaczy z charakterystyką maszyn spełniające różne zadania w ciągu technologicznym służącym do lakierowania szkła.

Zapraszamy na następne Seminarium Techniczne, które odbędzie się w dniu 30 marca 2006 roku.

 

 zobacz galerię zdjęć

 

 

 

01 chik
01 chik