Aktualne wydanie

2019 05 okladka

 5/2019

wydanie dwujezyczne (pol-ang)

20190444Swiat-Szkla-V4B-BANNER-160x600-PLEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

heroal 2018 Banner C50VSZ 750x150 PL mit-Rahmen1

 

swiatszkla 750x240 1  

  

 LiSEC SS Konfig 480x120 

 

 gpd2019 480x100

 

 

Szkło przegrody bezpieczeństwo
Data dodania: 12.10.06

Szkło, przegrody szklane i bezpieczeństwo 


Zainteresowanie tematem tego seminarium było duże. Zgłoszenia uczestników napływały do ostatniej chwili i ostatecznie gościliśmy około 100 osób, których działalność wiąże się ze szkłem bezpiecznym. Byli to producenci szkła hartowanego i laminowanego, producenci i wykonawcy elementów do elewacji, okien, drzwi i ścianek działowych, architekci oraz pracownicy instytutów badawczych. Kilku zgłoszonych zabrakło - to konsekwencje nagłego ataku zimy.

Uczestników powitała Prezes wydawnictwa "Euro-Media", wydawcy "Świata Szkła", p. Katarzyna Polesińska. Po krótkim wprowadzeniu dokonanym przez redaktora naczelnego "Świata Szkła", Krzysztofa Zielińskiego, głos zabrali prelegenci. Niestety, jak to czasem bywa, tzw. "przyczyny obiektywne" pokrzyżo-wały nieco plany organizatorów. Tuż przed rozpoczęciem dotarła informacja, że nie przybędzie p. Edmund Basałyga, autor referatu Wpływ przeszkleń na zapewnienie ochrony w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie.


Fot. 1. Uczestników powitała Katarzyna Polesińska, Prezes wydawnictwa "Euro-Media"

   Rozpoczął p. Krzysztof Skarbiński, PILKINGTON IGP, który omawiał szkło bezpieczne i ochronne w aspekcie klasyfikacji, norm i zastosowań. W tej wypowiedzi ciekawe było ujęcie odwołujące się do sposobu opisu problematyki szkła bezpiecznego przez krajowe przepisy, jak też przepisy UE, które będą u nas już wkrótce obowiązywały. Po tej wypowiedzi padło z sali kilka pytań, gdyż zagadnienia normatywne dla małych firm zawsze są ważnym i nie do końca zgłębionym tematem. Szczególnie wiele emocji wzbudziła kwestia konieczności posiadania znaku CE.


Fot. 2. Krzysztof Mateja, ITB, obok Tomasz Tadeuszewski, EUROGLAS i pierwszy z prawej Wojciech Korzynow, SZKŁO s.c.


Fot. 3. Jan Szubert, COBR Metalplast Poznań

   Referat p. Mirosława Kosiorka, ITB, Konstrukcje ognioochronnych ścian przeszklonych zaprezentowała w zastępstwie autora p. Joanna Jabłońska. Omawiane były tu ciekawe zagadnienia i szkoda, że autor nie był obecny, gdyż mógłby udzielić pełniejszej odpowiedzi na nurtujące słuchaczy pytania.


Fot. 4. Krzysztof Skarbiński, PILKINGTON


Fot. 5. Kazimierz Wasilczyk, GEDA

   W następnej kolejności p. Jan Szubert, COBR Metalplast Poznań mówił o Nowych przeznaczeniach i wymaganiach dla szkła w rozwiązaniach budowlanych. Przybliżył słuchaczom wymagania i badania dla trzech zastosowań elementów szklanych: do okien i drzwi o podwyższonej odporności na włamanie, jako skrzydła drzwiowe oraz jako wypełnienia balustrad.
   Referat przygotowany wspólnie przez pracowników ITB: Olgierda Koryckiego, Andrzeja Duszę i Krzysztofa Mateję wygłosił ten ostatni. Poświęcony był Ocenie efektywności przegrody pod kątem współpracy wszystkich jej elementów - ściany osłonowe szklano-metalowe. Prelegent omówił poszczególne rozwiązania ścian osłonowych, zwrócił uwagę na dużą ich różnorodność i podkreślił, że trudno obecnie mówić o jakichś zdecydowanie dominujących rozwiązaniach i tendencjach rozwojowych.


Fot. 6. Tematyka seminarium cieszyła się dużym zainteresowaniem

   Ostatnim wystąpieniem był referat Wojciecha Korzynowa, SZKŁO s.c., w którym mówił o Odpowiedzialności za błędy w projektowaniu i wykonaniu przeszkleń. Jego zawartość ukierunkowana była na zagadnienie dostosowania prawodawstwa polskiego do regulacji prawnych, jakie będą u nas obowiązywały w momencie wstąpienia Polski do UE i "znalezienie się" w tej nowej rzeczywistości polskich firm.


Fot. 7. Jak to na takich spotkaniach bywa, przerwy to również czas na konstruktywne rozmowy

   Urozmaiceniem spotkania były prezentacje przygotowane przez firmy GEDA, EUROGLAS i METALPLAST BIELSKO.
   Działalność pierwszej firmy związana jest ze szkłem pośrednio - produkuje ona urządzenia do budowy i konserwacji elewacji. Niemniej zaprezentowana oferta zainteresowała przedstawicieli firm wykonawczych.


Fot. 8. Unia Europejska? Jest o czym pomyśleć

   Prezentacja EUROGLASU miała słuchaczom przybliżyć samą firmę. Jest to koncern o szwajcarskich korzeniach, którego szkło od pewnego czasu ma znaczny udział w polskim rynku. W trakcie prezentacji przedsta-wiła m.in. swoje osiągnięcia w produkcji wysokoprzetworzonego szkła powłokowego.
   METALPLAST BIELSKO pokazał swoją ofertę handlową - cieszące się dużym uznaniem profile elewacyjne, zarówno z przekładką termoizolacyjną, jak i tzw. "profile zimne". Pokazano także przykładowe realizacje z wykorzystaniem poszczególnych typów profili.
W.K.  
 

 

 

01 chik
01 chik