Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 09 okladka1

Świat Szkła 09/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 konferencja 9 grunia 2021

 Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Aplikacja HEGLA uzupełnia braki digitalizacji i usprawnia procesy produkcyjne
Data dodania: 27.08.20

W przyszłości produkcja szkła będzie całkowicie zintegrowana z siecią i zdigitalizowana, aby umożliwić pracownikom między innymi szybki wgląd w stopień obciążenia maszyn i bieżące położenie szyby. Chociaż realizacja wielu takich pomysłów byłaby wykonalna już dzisiaj przy użyciu centralnych baz danych i otwartych interfejsów, to w praktyce napotyka to różne trudności.

 

 

2020 07 38 1 

Rys. 1. Aplikacja Shop Floor Assistant zaprojektowana jest jako samodzielny, wielozadaniowy system. Dzięki temu, przy odpowiedniej konfiguracji, dostęp do danych możliwy jest w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie.

 

Często wymaga bowiem ujednolicenia różnych obszarów produkcyjnych, produktów, oprogramowania i instalacji różnych producentów w ramach jednej koncepcji digitalizacji. Aplikacja Shop Floor Assistant firmy HEGLA New Technology uzupełnia te braki, stanowi źródło ważnych dla operatorów informacji i pomaga w skróceniu czasów procesu.

 

 

— Moc produkcyjna zależy w dużej mierze od wydajności maszyn i ich integracji w łańcuchu wytwarzania — podkreśla dyrektor HEGLA New Technology, dr Markus Schoisswohl. — Ponadto w trakcie procesu występują czasami znacznie spowalniające go czynności poboczne, które można by uprościć i przyspieszyć za pomocą cyfrowych narzędzi.

 

Do takich typowych, powtarzających się zadań, które mogą wydłużać produkcję, należy wyszukiwanie stojaków ze szkłem, ich przywożenie i odwożenie, pobieranie narzędzi, zbieranie dokumentacji oraz organizowanie przeglądów i serwisu.

 

— Zadaliśmy sobie pytanie, jak prostymi środkami cyfrowymi moglibyśmy pomóc przetwórcom szkła, niezależnie od wybranego przez nich producenta — mówi dr Markus Schoisswohl. — Tak powstała aplikacja Shop Floor Assistant w wersji na telefon komórkowy i tablet.

 

 2020 07 38 2

Rys. 2. Różne funkcje aplikacji odwzorowują podobszary i funkcje łańcucha tworzenia wartości, upraszczają procesy, porządkują sekwencje i umożliwiają między innymi żądanie dalszego transportu szyby, zgłoszenie pęknięcia, identyfikację szyby, ustalenie położenia stojaka lub organizację procesów przeglądu.

 


Pomoc w trakcie przeglądów i serwisu
Sekcja „Maintenance” aplikacji Shop Floor Assistant umożliwia uproszczenie i centralizację zadań związanych z przeglądami i serwisem na różne sposoby.

 

Wszystkie dokumenty i przeglądy dotyczące na przykład maszyny do szkła, wózka widłowego, bramy rolowanej czy suwnicy można szybko zapisywać i rejestrować w aplikacji, aby były one dostępne w dowolnym miejscu na telefonie komórkowym, tablecie lub za pomocą okularów AR. Jeśli przykładowo maszyna dysponuje kodem QR, można go zeskanować i natychmiast uzyskać dostęp do dokumentacji.

 

— O ile wcześniej pracownik musiał najpierw nachodzić się, aby znaleźć całą niezbędną dokumentację, teraz wyręczy go w tym łatwa w obsłudze aplikacja — opisuje dr Schoisswohl. — Jeśli wystąpi usterka, może ona zostać przez operatora maszyny, brygadzistę lub wewnętrznych konserwatorów odnotowana we wbudowanym systemie zgłoszeń wraz ze stosownym zdjęciem.

 

Pracownicy utrzymania ruchu zostaną wtedy o niej natychmiast poinformowani i będą mogli wstępnie zaplanować wymagane działania. Kierownik działu produkcji lub utrzymania ruchu ma w ten sposób zawsze kontrolę nad pracami do wykonania, może decydować o ich pilności, delegować je, a także dokumentować ich wykonanie.

 

 

2020 07 38 3

Rys. 3. W aplikacji znajduje się specjalna sekcja o nazwie PanePro, która służy do identyfikowania szyb, zgłaszania pęknięcia, odczytywania danych produkcji lub intuicyjnego zamawiania powtórnych dostaw szyb na placu budowy za pomocą skanowania.

 


Pomoc w trakcie produkcji
Brak dokumentów produkcyjnych, źle odstawione szyby lub poszukiwania stojaków ze szkłem należą do najczęstszych utrudnień i opóźnień generalnie dobrze ze sobą powiązanego łańcucha produkcji. Specjalnie z myślą o tych codziennych zadaniach powstała sekcja funkcji „PanePro” aplikacji Shop Floor Assistant.

 

Jeśli szyba oznakowana jest laserem lub zaopatrzona w etykietę, należy ją tylko zeskanować telefonem komórkowym, aby zidentyfikować w dowolnym położeniu w produkcji, ustalić postęp wytwarzania lub zażądać powtórnej produkcji w przypadku wykrycia uszkodzenia.

 

Również za pomocą skanowania można zidentyfikować stojak i jego ładunek, a także wystawić zgłoszenie naprawy. Jeśli wdrożone jest wbudowane śledzenie stojaków, po wybraniu konkretnego na ekranie zostaną wyświetlone aktualne informacje o jego położeniu.

 

2020 07 38 4 

Rys. 4. Skanując kod QR lub kod kreskowy maszyny, można natychmiast uzyskać dostęp do jej dokumentacji.

 


Cyfrowa pomoc dla pracowników
— Chcemy, aby mobilna digitalizacja była prosta w obsłudze i praktyczna — mówi dyrektor HEGLA Bernhard Hötger. — Dlatego w aplikacji zdecydowano się na rozwiązanie, które umożliwia udostępnianie informacji w intuicyjny sposób bez dostępu do terminala maszyny.

 

W obliczu narastającej presji konkurencji w coraz większym stopniu będzie liczyło się to, aby dzięki digitalizacji ludzie mogli wnosić jak najwięcej wartości dodanej dzięki swojej pracy i kompetencjom.

 

Ograniczenie czynności pobocznych będzie ważnym krokiem w kierunku zwiększania mocy produkcyjnych. Aplikacja Shop Floor Assistant ma modułową budowę i może być wdrażana stopniowo, do odczytywania danych maszyny, obsługi logistyki stojaków i wózków transportowych oraz szyb, identyfikacji szyb na placu budowy lub digitalizacji określonych indywidualnie zadań.

 

Carsten Koch
HEGLA GmbH & Co. KG

 

2020 05 42 4 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 07-08/2020
   

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik