Czytaj także -

Aktualne wydanie

2022 06 okladka1

Świat Szkła 6/2022

User Menu

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Komfort cieplny zaczyna się od okna
Data dodania: 02.11.20

Nowe, przeprowadzone przez Instytut Budownictwa Pasywnego Darmstadt badanie „Living Comfort” potwierdza pozytywny wpływ ciepłych ramek dystansowych na komfort przebywania w pomieszczeniach.

 

W przypadku budowy i remontu domów mieszkalnych komfort i wygoda odgrywają ważną rolę dla jego mieszkańców.

 

W celu uzyskania odpowiedniego klimatu termicznego, konieczne jest zachowanie właściwego z punktu widzenia fizyki budowli związku między temperaturą a wilgotnością.

 

2020 10 29 1

Rys. 1. Wymagania dotyczące komfortu i higieny dla różnych klimatów (© SWISSPACER)

 

W przeprowadzonym przez siebie badaniu „Living Comfort” Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt zajął się kwestią, w jaki sposób w odniesieniu do okien możliwe jest zdefiniowanie i przestrzeganie kryteriów komfortu i higieny w różnych strefach klimatycznych.

 

— Z reguły okna są nadal najsłabszymi elementami termicznymi w budynku — wyjaśnia prof. dr Benjamin Krick, dyrektor zarządzający Instytutu PHI. — Lokalizacja budynku i jego klimatyczne warunki środowiskowe są również istotne pod kątem osiąganego komfortu cieplnego.

 

W badaniu uwzględniono klimaty: arktyczny, chłodny, chłodny/umiarkowany, ciepły/umiarkowany i ciepły. Podstawą badania są różne okna wykonane z tworzywa sztucznego z jedno-, dwu- i trójkomorowymi szybami zespolonymi. Zastosowano ponadto ramki dystansowe wykonane z aluminium i stali nierdzewnej, a także wysoce energooszczędną ciepłą ramkę dystansową SWISSPACER Ultimate.

 

— Wybór ramki dystansowej ma istotny wpływ na jakość termiczną okna, a co za tym idzie, komfort cieplny i higienę — tak podsumowuje wyniki badania prof. Krick. — Dzięki zastosowaniu wysoce energooszczędnych ramek dystansowych z tworzywa sztucznego okna spełniają wymagania przy zastosowaniu sprawdzonych środków, a zatem nie wymagają od producenta okien dodatkowych nakładów produkcyjnych.

 


Komfort i wygoda
Ludzie odczuwają komfort cieplny w pomieszczeniu wówczas, gdy panuje w nim odpowiednia „temperatura operacyjna”. Jest to średnia wartość temperatury powietrza i otaczających powierzchni. Duża różnica temperatur między powietrzem a powierzchniami powoduje odczuwanie nieprzyjemnego wrażenia przeciągu.

 

Zimne powietrze opada na dół pomieszczenia i powoduje wrażenie chłodnego strumienia przepływającego przez pomieszczenie. Udowodniono, że temperatura w budynku odczuwana jest jako komfortowa, gdy różnica temperatur pomiędzy powietrzem w pomieszczeniu a chłodniejszymi obszarami otaczającymi, takimi jak ściany zewnętrzne, sufity, podłogi lub okna, nie przekracza 4,2°C.


2020 10 29 2


Rys. 2. Z reguły okna są nadal najsłabszymi elementami termicznymi w budynku. Odgrywają one ważną rolę dla mieszkańców pod względem komfortu termicznego i komfortu przebywania w pomieszczeniach (© iStock / Zoran-Zeremski) 

W oparciu o powyższe warunki ramowe Instytut Budownictwa Pasywnego wyznaczył tzw. „kryterium komfortu domu pasywnego” dla różnych stref klimatycznych. W przypadku klimatu chłodnego/umiarkowanego, jaki panuje np. w Niemczech, uzyskana wartość U wynosi 0,85 W/(m2K).

 

Jako temperaturę operacyjną w pomieszczeniu Instytut z Darmstadt przyjmuje22°C. Temperatura zewnętrzna wynosi natomiast -16°C. Jeśli uzyskanie tego parametru nie jest możliwe,pod oknem wymagane jest zastosowanie źródła ciepła celem uniknięcia nieprzyjemnego opadania zimnego powietrza ku podłodze.

 

2020 10 29 3

Rys. 3. Powyższa tabela podsumowuje wyniki badania. Zaprezentowano w niej, które zestawienia ram okiennych, przeszkleń i ramek dystansowych są odpowiednie pod względem komfortu i higieny w różnych warunkach klimatycznych (© SWISSPACER)

 


Unikanie powstawania kondesacji i pleśni
Unikanie kondensacji oraz powstawania pleśni są ważnymi czynnikami przekładającymi się na komfort i zdrowie. Wilgoć skrapla się w najzimniejszym punkcie pomieszczenia. A ten występuje często na krawędzi szyby.

  Wzrost pleśni zachodzi jednakże już powyżej temperatury punktu rosy. Temperatury powierzchni muszą być zatem wyższe niż „temperatura powstawania pleśni”, aby skutecznie chronić konstrukcję budynku i zdrowie jego mieszkańców.

 

— Współczynnik temperaturowy fRsi przyjęty został jako wskaźnik warunków higienicznych występujących na krawędzi szyby. Jeśli wartość ta wynosi co najmniej 0,7 w klimacie chłodnym/umiarkowanym, można założyć, że przy normalnej wilgotności powietrza panującej w pomieszczeniu pleśń nie będzie powstawać — tłumaczy prof. Krick. Skutecznym rozwiązaniem zapobiegającym powstawaniu pleśni jest podniesienie temperatury na krawędzi szyby.

 

— Temperatura na krawędzi szyby zależy od ramki dystansowej, grubości pakietu szybowego i sposobu montażu szyby w oknie — kontynuuje Krick. — Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest połączenie ramki dystansowej gwarantującej wysoką jakość termiczną, dwukomorowej szyby zespolonej z możliwie największą przestrzenią między szybami i dobrze izolowaną ramą okna.

 

Badanie autorstwa Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (PHI) wskazuje, że wybór ramki dystansowej ma istotny wpływ na jakość termiczną okna. Począwszy od klimatu ciepłego/umiarkowanego zaleca się na ogół dwukomorowe szyby zespolone w połączeniu z wysoce energooszczędnymi ramkami dystansowymi, jak np. SWISSPACER Ultimate. Wtedy wartości konieczne do uzyskania komfortu i higieny można osiągnąć nawet przy nieizolowanych ramach okiennych, które znajdują szerokie zastosowanie w tych regionach.

 

2020 10 29 4

Rys. 4. Badanie autorstwa Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt wskazuje, że wybór ramki dystansowej ma istotny wpływ na jakość termiczną okna. Dzięki temu okna, na których wytrąca się kondensat i tworzy się pleśń, należą już do przeszłości (© iStock /ideabug)

 

Dzięki użyciu dobrze izolowanych ram okiennych wymagania stawiane zarówno wobec klimatu ciepłego, jak i chłodnego mogą być spełnione przy użyciu ramek dystansowych wykonanych ze stali nierdzewnej, a także za pomocą ramek klasy premium marki SWISSPACER. Ramki SWISSPACER Ultimate w połączeniu ze szczególnie dobrze izolowaną ramą okna są pożądane zwłaszcza w przypadku spełnienia powyższych wymagań w klimacie chłodnym i arktycznym.

 


Duża korzyść ze wszystkich stron
— Po bliższym przeanalizowaniu wyników badań okazuje się, że mają one zastosowanie praktyczne dla wszystkich zainteresowanych: zarówno dla mieszkańców budynku, którzy korzystają z wysokiego poziomu komfortu i higieny w pomieszczeniach, oraz dla producentów okien, którzy w prosty sposób mogą znacznie ulepszyć swoje produkty.

 

Ponadto uwzględnienie wiedzy będącej wynikiem badań prowadzi do uniknięcia szkód, które mogą wystąpić z powodu wilgoci. Przekłada się to na zwiększenie zadowolenia klienta i zmniejszenie liczby reklamacji. Ze względu na duże oszczędności energetyczne ograniczamy również emisję CO2 — dodaje prof. Benjamin Krick.


Badanie zostało zlecone przez firmę SWISSPACER. Instytut Budownictwa Pasywnego Darmstadt i SWISSPACER współpracują od wielu lat w zakresie badań, które dostarczają podstawowych informacji rynkowych. Począwszy od tego roku SWISSPACER bierze udział w konkursie Passivhaus Award i jest fundatorem własnej nagrody specjalnej, która zostanie przyznana po raz pierwszy w 2021 roku.

 

Treść badania „Living Comfort – w jaki sposób w odniesieniu do okien możliwe jest zdefiniowanie i przestrzeganie kryteriów komfortu i higieny w różnych strefach klimatycznych” (niem. „Living Comfort – Wie Behaglichkeits- und Hygienekriterien bei Fenstern in verschiedenen Klimaten erreicht werden können“) jest dostępna do pobrania na stronie SWISSPACER.

 

Dalsze informacje dostępne na stronie

pl.swisspacer.com/badania/badanie-living-comfort.


Janina Ludwig
www.swisspacer.com

 

2020 10 29 5

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 10/2020 
  

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec