Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 06 okladka1

Świat Szkła 06/2021

User Menu

 

 ET-160x600-PL-3

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Tagi Globalne

 

baner klej do luster 7 7 2021

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
   
Komfort cieplny zaczyna się od okna
Data dodania: 02.11.20

Nowe, przeprowadzone przez Instytut Budownictwa Pasywnego Darmstadt badanie „Living Comfort” potwierdza pozytywny wpływ ciepłych ramek dystansowych na komfort przebywania w pomieszczeniach.

 

W przypadku budowy i remontu domów mieszkalnych komfort i wygoda odgrywają ważną rolę dla jego mieszkańców.

 

W celu uzyskania odpowiedniego klimatu termicznego, konieczne jest zachowanie właściwego z punktu widzenia fizyki budowli związku między temperaturą a wilgotnością.

 

2020 10 29 1

Rys. 1. Wymagania dotyczące komfortu i higieny dla różnych klimatów (© SWISSPACER)

 

W przeprowadzonym przez siebie badaniu „Living Comfort” Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt zajął się kwestią, w jaki sposób w odniesieniu do okien możliwe jest zdefiniowanie i przestrzeganie kryteriów komfortu i higieny w różnych strefach klimatycznych.

 

— Z reguły okna są nadal najsłabszymi elementami termicznymi w budynku — wyjaśnia prof. dr Benjamin Krick, dyrektor zarządzający Instytutu PHI. — Lokalizacja budynku i jego klimatyczne warunki środowiskowe są również istotne pod kątem osiąganego komfortu cieplnego.

 

W badaniu uwzględniono klimaty: arktyczny, chłodny, chłodny/umiarkowany, ciepły/umiarkowany i ciepły. Podstawą badania są różne okna wykonane z tworzywa sztucznego z jedno-, dwu- i trójkomorowymi szybami zespolonymi. Zastosowano ponadto ramki dystansowe wykonane z aluminium i stali nierdzewnej, a także wysoce energooszczędną ciepłą ramkę dystansową SWISSPACER Ultimate.

 

— Wybór ramki dystansowej ma istotny wpływ na jakość termiczną okna, a co za tym idzie, komfort cieplny i higienę — tak podsumowuje wyniki badania prof. Krick. — Dzięki zastosowaniu wysoce energooszczędnych ramek dystansowych z tworzywa sztucznego okna spełniają wymagania przy zastosowaniu sprawdzonych środków, a zatem nie wymagają od producenta okien dodatkowych nakładów produkcyjnych.

 


Komfort i wygoda
Ludzie odczuwają komfort cieplny w pomieszczeniu wówczas, gdy panuje w nim odpowiednia „temperatura operacyjna”. Jest to średnia wartość temperatury powietrza i otaczających powierzchni. Duża różnica temperatur między powietrzem a powierzchniami powoduje odczuwanie nieprzyjemnego wrażenia przeciągu.

 

Zimne powietrze opada na dół pomieszczenia i powoduje wrażenie chłodnego strumienia przepływającego przez pomieszczenie. Udowodniono, że temperatura w budynku odczuwana jest jako komfortowa, gdy różnica temperatur pomiędzy powietrzem w pomieszczeniu a chłodniejszymi obszarami otaczającymi, takimi jak ściany zewnętrzne, sufity, podłogi lub okna, nie przekracza 4,2°C.


2020 10 29 2


Rys. 2. Z reguły okna są nadal najsłabszymi elementami termicznymi w budynku. Odgrywają one ważną rolę dla mieszkańców pod względem komfortu termicznego i komfortu przebywania w pomieszczeniach (© iStock / Zoran-Zeremski) 

W oparciu o powyższe warunki ramowe Instytut Budownictwa Pasywnego wyznaczył tzw. „kryterium komfortu domu pasywnego” dla różnych stref klimatycznych. W przypadku klimatu chłodnego/umiarkowanego, jaki panuje np. w Niemczech, uzyskana wartość U wynosi 0,85 W/(m2K).

 

Jako temperaturę operacyjną w pomieszczeniu Instytut z Darmstadt przyjmuje22°C. Temperatura zewnętrzna wynosi natomiast -16°C. Jeśli uzyskanie tego parametru nie jest możliwe,pod oknem wymagane jest zastosowanie źródła ciepła celem uniknięcia nieprzyjemnego opadania zimnego powietrza ku podłodze.

 

2020 10 29 3

Rys. 3. Powyższa tabela podsumowuje wyniki badania. Zaprezentowano w niej, które zestawienia ram okiennych, przeszkleń i ramek dystansowych są odpowiednie pod względem komfortu i higieny w różnych warunkach klimatycznych (© SWISSPACER)

 


Unikanie powstawania kondesacji i pleśni
Unikanie kondensacji oraz powstawania pleśni są ważnymi czynnikami przekładającymi się na komfort i zdrowie. Wilgoć skrapla się w najzimniejszym punkcie pomieszczenia. A ten występuje często na krawędzi szyby.

  Wzrost pleśni zachodzi jednakże już powyżej temperatury punktu rosy. Temperatury powierzchni muszą być zatem wyższe niż „temperatura powstawania pleśni”, aby skutecznie chronić konstrukcję budynku i zdrowie jego mieszkańców.

 

— Współczynnik temperaturowy fRsi przyjęty został jako wskaźnik warunków higienicznych występujących na krawędzi szyby. Jeśli wartość ta wynosi co najmniej 0,7 w klimacie chłodnym/umiarkowanym, można założyć, że przy normalnej wilgotności powietrza panującej w pomieszczeniu pleśń nie będzie powstawać — tłumaczy prof. Krick. Skutecznym rozwiązaniem zapobiegającym powstawaniu pleśni jest podniesienie temperatury na krawędzi szyby.

 

— Temperatura na krawędzi szyby zależy od ramki dystansowej, grubości pakietu szybowego i sposobu montażu szyby w oknie — kontynuuje Krick. — Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest połączenie ramki dystansowej gwarantującej wysoką jakość termiczną, dwukomorowej szyby zespolonej z możliwie największą przestrzenią między szybami i dobrze izolowaną ramą okna.

 

Badanie autorstwa Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (PHI) wskazuje, że wybór ramki dystansowej ma istotny wpływ na jakość termiczną okna. Począwszy od klimatu ciepłego/umiarkowanego zaleca się na ogół dwukomorowe szyby zespolone w połączeniu z wysoce energooszczędnymi ramkami dystansowymi, jak np. SWISSPACER Ultimate. Wtedy wartości konieczne do uzyskania komfortu i higieny można osiągnąć nawet przy nieizolowanych ramach okiennych, które znajdują szerokie zastosowanie w tych regionach.

 

2020 10 29 4

Rys. 4. Badanie autorstwa Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt wskazuje, że wybór ramki dystansowej ma istotny wpływ na jakość termiczną okna. Dzięki temu okna, na których wytrąca się kondensat i tworzy się pleśń, należą już do przeszłości (© iStock /ideabug)

 

Dzięki użyciu dobrze izolowanych ram okiennych wymagania stawiane zarówno wobec klimatu ciepłego, jak i chłodnego mogą być spełnione przy użyciu ramek dystansowych wykonanych ze stali nierdzewnej, a także za pomocą ramek klasy premium marki SWISSPACER. Ramki SWISSPACER Ultimate w połączeniu ze szczególnie dobrze izolowaną ramą okna są pożądane zwłaszcza w przypadku spełnienia powyższych wymagań w klimacie chłodnym i arktycznym.

 


Duża korzyść ze wszystkich stron
— Po bliższym przeanalizowaniu wyników badań okazuje się, że mają one zastosowanie praktyczne dla wszystkich zainteresowanych: zarówno dla mieszkańców budynku, którzy korzystają z wysokiego poziomu komfortu i higieny w pomieszczeniach, oraz dla producentów okien, którzy w prosty sposób mogą znacznie ulepszyć swoje produkty.

 

Ponadto uwzględnienie wiedzy będącej wynikiem badań prowadzi do uniknięcia szkód, które mogą wystąpić z powodu wilgoci. Przekłada się to na zwiększenie zadowolenia klienta i zmniejszenie liczby reklamacji. Ze względu na duże oszczędności energetyczne ograniczamy również emisję CO2 — dodaje prof. Benjamin Krick.


Badanie zostało zlecone przez firmę SWISSPACER. Instytut Budownictwa Pasywnego Darmstadt i SWISSPACER współpracują od wielu lat w zakresie badań, które dostarczają podstawowych informacji rynkowych. Począwszy od tego roku SWISSPACER bierze udział w konkursie Passivhaus Award i jest fundatorem własnej nagrody specjalnej, która zostanie przyznana po raz pierwszy w 2021 roku.

 

Treść badania „Living Comfort – w jaki sposób w odniesieniu do okien możliwe jest zdefiniowanie i przestrzeganie kryteriów komfortu i higieny w różnych strefach klimatycznych” (niem. „Living Comfort – Wie Behaglichkeits- und Hygienekriterien bei Fenstern in verschiedenen Klimaten erreicht werden können“) jest dostępna do pobrania na stronie SWISSPACER.

 

Dalsze informacje dostępne na stronie

pl.swisspacer.com/badania/badanie-living-comfort.


Janina Ludwig
www.swisspacer.com

 

2020 10 29 5

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 10/2020 
  

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik