Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 12 okladka1

Świat Szkła 12/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

  Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 BUDMA 22a

Fasada TEmotion w praktyce
Data dodania: 08.06.09

ImageW Ośrodku Rozwojowym marki WICONA w Bellenberg, firma Hydro Building Systems po raz pierwszy zainstalowała wielofunkcyjną fasadę TEmotion.

Wyposażono w nią budynek Centrum Szkoleniowego. Zarówno klienci jak i osoby zainteresowane mogli na żywo zapoznać się z budową, szczegółami technicznymi, jak również właściwościami tego systemu.

Ta realizacja pokazuje zalety, jakie ściana osłonowa (fasada) TEmotion może zaoferować architektom oraz planistom przy modernizacji istniejących już obiektów, w których wysokość pięter i pomieszczeń jest z reguły za mała by bez straty powierzchni zabudować nowoczesne elementy technicznego wyposażenia budynku takie jak instalacje wentylacji, ogrzewania i chłodzenia.

Fasada TEmotion jest przykładem nowatorskiej koncepcji ściany osłonowej. Jedną z jej charakterystycznych cech jest zabudowa elementów technicznego wyposażenia budynku wewnątrz fasady. Zatem rozwiązuje podany na wstępie problem, likwidując potrzebę zabudowy tych elementów zarówno w obszarze sufitu i podłogi. Zmniejsza to nakłady związane z projektowaniem, przeprowadzaniem przetargu oraz realizacją modernizacji. Fasada TEmotion jest fasadą segmentową, to znaczy złożoną z wielkowymiarowych elementów w pełni wykonanych w wyspecjalizowanym zakładzie produkcyjnym łącznie ze szkleniem i zabudową instalacji. Tak prefabrykowane segmenty są przywożone na budowę i zawieszane na budynku.

Odbiór wstępny segmentów odbywa się w zakładzie produkcyjnym a odbiór przed przekazaniem do użytkowania przeprowadzany jest po zamontowaniu fasady na budynku. Produkcja oraz montaż nie odbiegają od standardów i wymagań stawianych pozostałym produktom WICONA. Elementy technicznego wyposażenia budynku przygotowywane i dostarczane są do zakładu produkcyjnego przez kooperanta jako części gotowe do montażu. Jednoznacznie zdefiniowany system połączeń wtykowych zapewnia podłączenie poszczególnych elementów wyposażenia fasady w obrębie jednego segmentu wykluczając popełnienie błędu. Tak więc ekipy monterskie nie muszą legitymować się wykształceniem elektrotechnicznym.

Gotowy segment fasady TEmotion opuszcza warsztat po przeprowadzeniu końcowej kontroli technicznej. W miejscu budowy następuje podłączanie instalacji segmentów również za pomocą jasno zdefiniowanych połączeń. Zapewnia to bezproblemowy odbiór na miejscu, dzięki temu zbędny jest odbiór przy użyciu systemu integrującego.

Dostawy w systemie „just-in-time” pozwalają zmniejszyć ilość miejsca na placu budowy potrzebnego do składowania segmentów przed montażem. Wymiana starej elewacji na fasadę TEmotion, może przebiegać sukcesywnie, obejmując kolejne pomieszczenia i umożliwiając szybkie ponowne zamknięcie budynku.
Czas potrzebny do modernizacji budynku i udostępnienia go użytkownikom ulega znacznemu skróceniu, ponieważ montażu fasady jest jednocześnie momentem oddania budynku do użytkowania. Przy standardowych budowach dopiero po zamontowaniu fasady zaczyna się instalacja elementów technicznych. Dodatkową zaletą fasady TEmotion jest łatwa dostępność zamontowanych w niej elementów wyposażenia, co jest korzystne przy przeprowadzaniu prac serwisowych, naprawczych czy rewizyjnych.

Image 

Fasada TEmotion w Bellenberg
Zalety nowej fasady TEmotion budynku Centrum Szkoleniowego firmy WICONA są już rzeczywistością. Wybudowany w 1991 roku budynek posiadał standardową fasadę WICTEC 50 z klasycznym rzędem okien. Fasada ta była wyposażona w wewnętrzne żaluzje poziome bez elementów poprawiających wykorzystanie oświetlenia dziennego. Budynek nie miał mechanicznej wentylacji ani klimatyzacji. Podczas upalnych, letnich dni, przy zastosowaniu tylko wewnętrznych żaluzji poziomych, w pomieszczeniach spadał komfort użytkowania pomieszczeń z powodu ich przegrzania.

Image 

Konstrukcja
Nowa fasada zamontowana w budynku Centrum Szkoleniowego składają się sześciu segmentów TEmotion o wymiarach 3,10 m x 3,50 m zawierających dwanaście kwater na wyposażenie techniczne. Konstrukcja wykonana została jako fasada dwupowłokowa (podwójna fasada). Ma ona wyjątkowo dobrą izolacyjność cieplną, bo wartość jej współczynnika przenikania ciepła wynosi 1,0 W/(m²K). Jest ona w całości przeszklona. Udział szklenia nieprzeźroczystego wynosi 30% a przeźroczystego 70%. Szyby powłoki zewnętrznej są zabarwione na kolor zielony tak, aby dopasować wrażenie optyczne do sąsiedniego budynku Laboratorium.

Fasada wewnętrzna zawiera  szyby zespolone  o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,1 W/(m²K). Dwanaście kwater na wyposażenie techniczne zawiera nowatorski urządzenie system wentylacji firmy Trox (urządzenie FSL), wyposażone w automatyczne sterowanie funkcjami ogrzewania i chłodzenia pomieszczenia z możliwością regulacji dzięki trójstopniowemu wentylatorowi. Zdecentralizowany montaż umożliwia zastosowanie wysokowydajnych wentylatorów pracujących niezależnie w każdym z wywietrzników, co pozwala zminimalizować zużycie energii.

Pozyskiwanie energii słonecznej i wentylacja
Osłonę zewnętrzną każdej z kwater wyposażenia technicznego stanowi bateria monokrystalicznych ogniw fotovoltaicznych przetwarzających energię słoneczną na prąd elektryczny. Bateria ogniw każdej kwatery wyposażenia technicznego wytwarza energię po ok. 400 Wp . Energia ta jest dostarczana do ogólnej sieci elektrycznej.

Do dalszych istotnych części składowych fasady TEmotion zalicza się klapy wentylacyjne. Umożliwiają one wentylację grawitacyjną pomieszczeń kontrolowaną poprzez otwieranie tych klap podczas codziennego użytkowania. Powietrze dostaje się do środka, nagrzewa się w pomieszczeniu, a następnie klapą wentylacyjną wydostaje się na zewnątrz. Po włączeniu klimatyzacji pomieszczenia powietrze zostaje zassane przez klapy wentylacyjne, schłodzone lub ogrzane przez urządzenie FSL, a następnie wprowadzone z powrotem do pomieszczenia. W okresie upałów zapewnione jest tzw. chłodzenie nocne. W nocy pomieszczenie jest wietrzone naturalnie ochłodzonym powietrzem z zwenątrz. W przypadku pożaru klapy pełnią również funkcję oddymiania pomieszczeń.

Image

Oświetlenie oraz ochrona przez nasłonecznieniem
Doświetlanie pomieszczeń światłem dziennym, ochrona przed nagrzewaniem promieniami słonecznymi, odblaskami i kontrastami oświetlenia, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, zapewniają żaluzje przeciwsłoneczne firmy Warema. Są to żaluzje z oddzielnym sterowaniem grupą górnych lameli, zapewniających skierowanie promieni słonecznych na sufit. Rozproszone światło odbite od sufitu zapewnia doskonałe oświetlenia miejsc pracy. Żaluzje te pozwalają na sterowanie światłem dziennym w różnorodny sposób i kierowanie go w wybranym kierunku. Z jednej strony system zapewnia stworzenie miejsc osłoniętych od oślepiającego światła słonecznego, z drugiej strony pozwala odpowiednio naświetlić pomieszczenie. Daje też możliwość ochrony przed obserwacją z zewnątrz przy jednoczesnym utrzymaniem kontaktu z otoczeniem.

Fasada TEmotion w Centrum Szkoleniowym WICONA połączona jest do systemu sterowania budynkiem (Building Management System), który kontroluje i zarządza centralnie wszystkimi funkcjami – dodatkowo również nowym Laboratorium. Zarządzanie całym systemem umożliwia doskonale się do tego nadająca magistrala przesyłu danych LON-Buss.

więcej informacji: www.wicona.com

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik