Aktualne wydanie

2020 05 okladka

Świat Szkła 05/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 20200212a-SWIAT-SZKLA-HALIO-160X600-V3

  

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Umowa serwisowa z D+H - kompleksowa opieka nad systemem przeciwpożarowym
Data dodania: 19.12.09

ImageNa system ochrony przeciwpożarowej składa się wiele elementów, których priorytetowym zadaniem jest ustrzec nas przed pożarem lub przynajmniej zminimalizować jego skutki. Dlatego ważne jest, by system ten otoczony był odpowiednią opieką zapewniającą jego efektywne i skuteczne działanie. Umowa serwisowa z firmą D+H da Państwu pewność, że sprzęt, od którego zależy bezpieczeństwo ludzi i budynku, znajduje się w rękach ekspertów.

Zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz szkody powstałe w wyniku działania ognia oraz dymu w budynku sprawiają, że kwestia prawidłowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powinna być priorytetowa dla wszystkich właścicieli obiektów. Poza kosztami zniszczonego towaru i wyposażenia, sprzątania oraz stratami wynikającymi ze wstrzymania pracy w budynku, właściciel musi liczyć się również ze stratami w wizerunku wynikającymi z niezapewnienia ludziom wystarczającego bezpieczeństwa.

Image

Dodatkowo osoby, które ucierpią w wyniku zaniedbania systemu bezpieczeństwa mogą domagać się na drodze sadowej od właściciela budynku odszkodowania lub nawet dożywotniej renty, co pociąga za sobą dodatkowe koszty. Dlatego tak ważne jest, aby zamontowany w budynku system przeciwpożarowy był wysokiej jakości oraz aby stale utrzymywać go w stanie pełnej sprawności.

Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy wszystkie jego elementy są poddawane regularnym kontrolom przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Firma D+H poza doborem odpowiednich zabezpieczeń pożarowych pod względem technicznym i ekonomicznym do potrzeb budynku, oferuje właścicielom tych budynków sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń.

System przeciwpożarowy w służbie bezpieczeństwa
Urządzenia służące do odprowadzania dymu i ciepła, choć nie zapobiegają bezpośrednio pożarom, pełnią bardzo ważną rolę w zapewnieniu ochrony życia i ograniczeniu szkód mienia w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego. Dzięki odprowadzeniu zasłaniającego widoczność dymu i trujących gazów z zagrożonych pomieszczeń czy korytarzy pozwalają one na łatwiejsze i skuteczniejsze przeprowadzenie ewakuacji i akcji ratowniczych oraz znacznie zmniejszają ryzyko zatrucia toksycznymi oparami. Dlatego nie można przecenić ich wkładu w bezpieczeństwo budynku oraz znajdujących się w nim osób. W ofercie firmy D+H znaleźć można zarówno systemy oddymiania i wentylacji pomieszczeń, szybów wind czy klatek schodowych, jak i olbrzymią ilość modułów dodatkowych wspomagających oraz oparte na mikroprocesorach centralki sterujące.

ImageNa łańcuch ochrony przeciwpożarowej składa się wiele indywidualnych elementów, od których sprawności oraz wzajemnej kompatybilności zależy bezpieczeństwo osób przebywających w chronionym budynku oraz mienia. Niezadziałanie choćby jednego elementu może mieć daleko idące konsekwencje. Dlatego istotne jest, aby wszystkie ogniwa tego łańcucha współpracowały ze sobą w sposób niezawodny, bez zaczepiania się lub zrywania”, mówi Marcin Espenschied, dyrektor serwisu w firmie D+H.

Ochrona przeciwpożarowa zgodna z literą prawa
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wszelkiego rodzaju przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne, którymi objęte są urządzenia przeciwpożarowe muszą być wykonywane częstotliwością określoną w dokumentacji technicznej producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku, a obowiązek ten ustawowo spada na właścicieli lub zarządców budynków. W razie jego niedopełnienia to właściciel lub zarządca danego obiektu ponosi wszelkie koszty wynikające z ewentualnych roszczeń osób poszkodowanych.

„Z doświadczenia wiemy, że sprawowanie profesjonalnego nadzoru nad sprawnością urządzeń składających się na system przeciwpożarowy budynku wymaga specjalistycznej wiedzy oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji w tym obszarze. Przy braku odpowiednio przeszkolonego personelu realizacja tego zadania staje się niemożliwa. Dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z utrzymania bezpieczeństwa budynku, jego mieszkańców oraz mienia firma D+H zapewnia szeroki zakres gwarancyjnych i pogwarancyjnych usług serwisowych dla każdego systemu, który został zainstalowany i jest konserwowany przez firmę D+H lub autoryzowanych partnerów serwisowych D+H”, mówi Marcin Espenschied.

Image

Umowa serwisowa z D+H, czyli kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe
Firma D+H oferuje kompleksowość usług w zakresie zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów. Poza projektem indywidualnie dostosowanym do potrzeb budynku, wyspecjalizowane ekipy montażowe gwarantują profesjonalną instalację systemów zgodną z projektem, dokumentacją techniczną i aktualnymi przepisami, a dodatkowo zapewniają odpowiednie przeszkolenie ich przyszłych użytkowników. Zarządcy budynków, w oparciu o umowę na cykliczną konserwację systemów, mają możliwość wezwania ekipy serwisowej firmy D+H w razie nieprzewidzianej awarii systemu, jak również posiadają stały dostęp do składów oryginalnych części zamiennych. W ramach tej umowy firma D+H przejmuje na siebie również odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu, co jest ważnym atutem w przypadku egzekwowania odszkodowania od ubezpieczyciela.

„Brak regularnej i fachowej kontroli urządzeń przeciwpożarowych nieuchronnie prowadzi do wystąpienia  usterek w działaniu systemu, których usunięcie może okazać się czasochłonne oraz bardzo kosztowne. Długoterminowa umowa serwisowa z firmą D+H pozwoli uniknąć nieprzyjemności z tym związanych i utrzymać koszty bieżące z tytułu konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej w rozsądnych granicach. Dodatkowo, przy równoczesnym montażu i podpisanej umowie serwisowej, okres gwarancji na urządzenia firmy D+H zostaje wydłużony do trzech lat” mówi Marcin Espenschied.

Kompetencje firmy D+H potwierdzają m.in. certyfikaty jakości usług przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w zakresie wentylacji pożarowej, systemów sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami. Wiedza i doświadczenie, jakie posiadają specjalistycznie przeszkolone ekipy pracowników firmy D+H, dają pewność, że w warunkach pożarowych serwisowane przez nie systemy zadziałają zgodnie ze swoją funkcją i przeznaczeniem.

Dodatkowo, całodobowy Hot Line zapewnia możliwość szybkiej reakcji firmy w przypadku alarmu, bez względu na porę dnia. Dzięki ponad czterdziestoletniemu doświadczeniu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej firma D+H nie jest jedynie producentem systemów. Konserwacja i nadzór nad ponad 100 000 obiektami i instalacjami na całym świecie czynią firmę doświadczonym i godnym zaufania partnerem w obszarze zapewniania kompleksowej opieki nad systemem przeciwpożarowym w budynkach.

-----------
Grupa D+H, posiada w swojej ofercie produkty z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz naturalnej wentylacji, które dzięki nieustannym działaniom badawczo-rozwojowym, prowadzonym przez firmę, należą do najnowocześniejszych na rynku. Produkty D+H znane są w Polsce już od ponad 15 lat, a w 2000r. utworzone zostało oficjalne przedstawicielstwo grupy D+H na Polskę. D+H Polska gwarantuje swoim Klientom kompleksową obsługę serwisową na wszystkich etapach, począwszy od projektowania systemów i sprzedaży urządzeń, poprzez instalację, konserwację systemów, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, profesjonalne doradztwo techniczne oraz szereg szkoleń dla projektantów i instalatorów. Firma D+H Polska poza siedzibą główną we Wrocławiu posiada sześć Oddziałów Regionalnych: w Stargardzie Szczecińskim, Gdańsku, Zabrzu, Poznaniu, Warszawie i Łodzi.

Grupa D+H, posiada w swojej ofercie produkty z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz naturalnej wentylacji, które dzięki nieustannym działaniom badawczo-rozwojowym, prowadzonym przez firmę, należą do najnowocześniejszych na rynku. Produkty D+H znane są w Polsce już od ponad 15 lat, a w 2000r. utworzone zostało oficjalne przedstawicielstwo grupy D+H na Polskę. D+H Polska gwarantuje swoim Klientom kompleksową obsługę serwisową na wszystkich etapach, począwszy od projektowania systemów i sprzedaży urządzeń, poprzez instalację, konserwację systemów, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, profesjonalne doradztwo techniczne oraz szereg szkoleń dla projektantów i instalatorów. Firma D+H Polska posiada sześć Oddziałów Regionalnych: w Stargardzie Szczecińskim, Gdańsku, Zabrzu, Poznaniu, Warszawie i Łodzi.