Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 06 okladka

Świat Szkła 06/2020

User Menu

 

Swiat Szkla Skyscraper 08-2020 final

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Jednolity rynek cyfrowy w Europie: Komisja określiła 3 filary i 16 inicjatyw
Data dodania: 07.05.15

 

 20150505BBC1
Krzysztof Szubert
ekspert BCC,
minister ds. cyfryzacji
w Gospodarczym
Gabinecie Cieni BCC

członek Komitetu Monitorującego
POPC 2014-2020

W dniu 6 maja, Komisja Europejska określiła 16 zasad i kierunków realizujących politykę jednolitego rynku cyfrowego.

W komunikacie KE czytamy m.in.: Internet i technologie cyfrowe zmieniają nasz świat – w każdej dziedzinie i w każdym rodzaju działalności. Europa musi wkroczyć w epokę cyfrową i umożliwić wykorzystywanie możliwości świata cyfrowego zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. Jak widać, kwestie związane z szerokorozumianą cyfryzacją, budową społeczeństwa informacyjnego oraz innowacyjną gospodarką, stają się dla KE coraz ważniejsze i są coraz mocniej i jaśniej akcentowane.

 

Nieprzypadkowa jest również, planowana na 14 maja br., wizyta w Polsce wiceprzewodniczącego KE oraz komisarza ds. jednolitego rynku cyfrowego, p. Andrusa Ansipa, który ogłaszając cytowany komunikat powiedział: Nasza strategia jest ambitnym i nieodzownym programem inicjatyw, skoncentrowanym na obszarach, w których Unia może dokonać rzeczywistych zmian. Działania te kładą podwaliny pod to, by Europa mogła czerpać korzyści z nadchodzącej ery cyfrowej. Dzięki tym działaniom obywatele i przedsiębiorstwa zyskają swobodę działania w internecie, a tym samym będą mogli w pełni korzystać z ogromnego, wewnętrznego rynku europejskiego. Inicjatywy są wewnętrznie powiązane i wzajemnie się wzmacniają. Muszą zostać zrealizowane szybko, co pozwoli na ich optymalne wykorzystanie w tworzeniu miejsc pracy i pobudzeniu wzrostu gospodarczego. Strategia jest naszym punktem wyjścia, a nie celem do osiągnięcia.

 

W podobnym tonie wypowiadali się w tym zakresie również inni, wysocy urzędnicy administracji unijnej, m.in. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker, czy komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – Günther H. Oettinger.

Przyjęta dzisiaj strategia jednolitego rynku cyfrowego obejmuje zestaw ukierunkowanych działań, które mają zostać zrealizowane do końca następnego roku. Strategia obejmuje trzy filary (składające się w sumie z 16 bardziej szczegółowych inicjatyw):
1. lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych w całej Europie,

2. stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych, aby mogły się lepiej rozwijać,

3. zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką cyfrową.

 

Przedstawiony dokument oraz działania w dużej mierze mają charakter polityczny (podobnie jak przyjęta jakiś czas temu Europejska Agenda Cyfrowa 2020), niemniej pokazują coraz precyzyjniej kierunki oraz determinację polityki unijnej w zakresie jednolitego rynku cyfrowego, który strategicznie powinien stanowić przeciwwagę dla amerykańskiej gospodarki cyfrowej. Na 25-26 czerwca 2015 roku planowana jest duża debata oraz dyskusja na forum Rady Europejskiej dotycząca właśnie jednolitego rynku cyfrowego.

 

Szczegółowe i pełne informacje dostępne są pod adresem:
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf

Nie od dziś podkreślamy, że Polska cyfryzacja, innowacyjna gospodarka czy budowa społeczeństwa informacyjnego potrzebuje zmian oraz sprawnej koordynacji i wsparcia. Obszary te stają się coraz bardziej strategiczne dla Unii Europejskiej. Jeśli Polska ma wykorzystać potencjał gospodarczy oraz szansę, jaką daje jednolity rynek cyfrowy, zwłaszcza w obecnym okresie, silnego nakierowania na ten obszar polityki unijnej, niezbędne jest proaktywne stanowisko polityczne, wspierające długoterminowo politykę w zakresie budowy szerokorozumianego społeczeństwa informacyjnego oraz sprawna koordynacja tego procesu – na co BCC zwraca uwagę już od dłuższego czasu.

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik