Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 12 okladka1

Świat Szkła 12/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

  Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 BUDMA 22a

Ochrona przed pożarem w budynkach przemysłowych
Data dodania: 09.06.15

Pożar w magazynie czy hali przemysłowej prawie zawsze prowadzi do zachwiania pozycji przedsiębiorstwa na rynku.   Po utracie mienia o dużej wartości, będącej głównym przedmiotem działalności, firma może już nigdy nie odbudować wcześniejszej kondycji. Ryzyko wystąpienia pożaru w budynkach produkcyjno-magazynowych jest przy tym bardzo duże.

 

Dzieje się tak głównie ze względu na składowanie dużej ilości palet i kartonów, które mogą stać się zarzewiem ognia, czy też potrzebnych do produkcji łatwo palnych surowców, cieczy i gazów.

 

20141128dh1

Centrala Protec 6400 przeznaczona jest dla budynków o średniej i dużej kubaturze, fot. D+H Polska

 

Efektywny system sygnalizacji pożaru, który zapewni wczesne wykrycie pożaru i zaalarmuje o zagrożeniu powinien być ważnym elementem wyposażenia każdego magazynu i hali przemysłowej. Tylko taki ograniczy szkody i szybko poinformuje straż pożarną. Innowacją w ochronie przeciwpożarowej jest system Protec, charakteryzujący się wysoką odpornością na fałszywe alarmy, precyzyjną lokalizacją zdarzenia pożarowego i dużą elastycznością w zakresie podłączenia elementów pętlowych.

 

System Protec to znane i cenione ze swej wysokiej jakości i niezawodności rozwiązanie, od lat stosowane w krajach Zachodniej Europy, które firma D+H przeniosła na grunt polski. Centrale Protec przeszły pozytywnie proces certyfikacji i posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP.

 

 

20150606dh22

Centrala Protec 6100 dla małych I średnich obiektów, fot. D+H Polska


System Protec składa się z interaktywnej, cyfrowej i adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej oraz szerokiej gamy urządzeń peryferyjnych - czujek ciepła, optyczno-termicznych, z dodatkowym sensorem CO, zasysających Cirrus Pro i samokalibrujących się czujek liniowych. Dla budynków o małej i średniej kubaturze, takich jak: hotele, biura, sklepy, szkoły, magazyny, obiekty zabytkowe dedykowana jest łatwa w instalacji i eksploatacji centrala Protec 6100.

 

 

Natomiast dla dużych obiektów - zakładów przemysłowych, hoteli, biurowców, lotnisk czy szpitali przeznaczona jest centrala Protec 6400, charakteryzująca się łatwością adresowania i konfiguracji, precyzyjną lokalizacją zdarzenia pożarowego i pełną kontrolą obiektu z dowolnego miejsca.


System Protec umożliwia transmisję dużej ilości informacji, a równocześnie bardziej szczegółowych niż w przeszłości, przy zastosowaniu systemów analogowych. Centralę można zaprogramować według różnych trybów pracy, uwzględniających funkcję obiektu oraz panujące w nim specyficzne warunki środowiskowe. Czujki Protec potrafią rozpoznawać czynniki kwalifikujące się jako zdarzeni pożarowe i odróżnić je od czynników powodujących fałszywe alarmy. Z tego powodu system doskonale sprawdza się w trudnych warunkach środowiskowych.

 


Urządzenia peryferyjne Protec

 

   20141128dh11   

6000PLUS/HT – interaktywna, adresowalna czujka ciepła FAST™
Wyposażona jest w półprzewodnik charakteryzujący się niską barierą reakcji na energię termiczną, reagujący szybko na wszelkie zmiany temperatury. Inne opcje możliwych do zastosowania czujek ciepła to: 6000PLUS/HT/S, 6000PLUS/HT/SL oraz 6000PLUS/HT/TSL.

 20141128dh12

6000PLUS/OP – interaktywna, adresowalna, optyczna czujka dymu
Gwarantuje wysoką wydajność i szybkie wykrywanie pożaru, przy wykorzystaniu rozproszonej wiązki światła. Inna możliwa do zasto¬sowania optyczna czujka dymu to: 6000PLUS/OPT/S.

 20141128dh13

6000PLUS/OPHT – interaktywna, adresowalna czujka optyczno-termiczna
Wysoce wydajna czujka, będąca połączeniem dwóch współpracu¬jących ze sobą detektorów. Inne możliwe do zastosowania opcje tej czujki to: 6000PLUS/OPHT/S, 6000PLUS/OPHT/L, 6000PLUS/OPHT/SL, 6000PLUS/OPHT/TS, 6000PLUS/OPHT/TSL.

 
20141128dh14

6000PLUS/OPHTCO – interaktywna, adresowalna czujka optyczno-termiczna z detektorem CO
Wysoce wydajna, posiadająca dodatkowy detektor tlenku węgla. Inne możliwe do zastosowania opcje tej czujki to: 6000PLUS/OPHTCO/S, 6000PLUS/OPHTCO/L, 6000PLUS/OPHTCO/SL, 6000PLUS/OPHTCO/TSL.

 
20141128dh15

6000PLUS/BASE – niskoprofilowe gniazdo czujek adresowalnych
Kompatybilne z ww. zakresem detektorów Algo-Tec™ 6000PLUS.

 
20141128dh16

6000/MCP – adresowalny, ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)
Posiada wbudowany izolator zwarć. Umożliwia łatwy test poprzez użycie kluczyka serwisowego.

 
20141128dh17

6000/SSR2 – adresowalny sygnalizator akustyczny
Zasilany z pętli, charakteryzuje się niskim poborem prądu. Można go dowolnie konfigurować.

 
20141128dh18

6000/MICCO – moduł wejścia/wyjścia (zasilany z pętli)
Posiada monitorowane wejście oraz wyjście przekaźnikowe o obciążalności do 240 V. Służy do podłączenia urządzeń zewnętrznych.

 
20141128dh19

6000/2IO
Posiada dwa monitorowane wejścia oraz dwa wyjścia przekaźnikowe. Służy do podłączenia urządzeń zewnętrznych.

 
20141128dh20
6000/APZA – moduł linii bocznej i sygnalizatorów konwencjonalnych (zasilany zewnętrznie)
 
20141128dh21
Cirrus Pro - czujka konwencjonalna do bardzo  wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego. Charakteryzuje się dużą odpornością na fałszywe alarmy powodowane przez kurz, opary, skroplenia, wilgoć, przepływ powietrza czy zmiany temperaturowe. Możliwość użycia jej jako urządzenie pętlowego poprzez użycie dodatkowej karty adresowej.

Aby lepiej poznać działanie czujek Protec obejrzyj ten film:

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik