Aktualne wydanie

2020 07 okladka

Świat Szkła 07-08/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Komisja Europejska za wyższymi normami recyklingu odpadów opakowaniowych
Data dodania: 15.01.16

20160102stena recyclingPropozycje Komisji Europejskiej dotyczące realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym przewidują zmiany w dyrektywie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Jeśli wejdą w życie, pomocą dla przedsiębiorców w ich realizacji mogą być: optymalizacja produkcji, zarządzania odpadami czy dobór materiałów do produkcji pod względem możliwości ich dalszego recyklingu.

 

 

Przedstawiony przez Komisję Europejską 2 grudnia 2015 r. pakiet dotyczący gospodarki cyrkularnej ma na celu zamknięcie obiegu produktów i doprowadzenie do sytuacji, w której odpady się nie marnują, a wykorzystywane są ponownie. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma pozwolić na lepsze wykorzystanie odpadów, chronić środowisko naturalne i przynieść przedsiębiorcom określone korzyści ekonomiczne.

 

– Zaprezentowany w grudniu pakiet jest drugą, bardziej kompleksową i przywiązującą większe znaczenie do całego cyklu życia produktów, propozycją Komisji Europejskiej. Poprzednia odrzucona została przez państwa członkowskie UE, m.in. ze względu na proponowane zbyt wysokie poziomy odzysku odpadów.

 

Dla przedsiębiorców jednym z wielu ważniejszych elementów projektu, jest propozycja zmian w dyrektywie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Przewiduje ona osiągnięcie 75 proc. poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych do 2030 r., co oznacza 5 proc. mniej niż w poprzednim projekcie – mówi Błażej Walczak, Koordynator ds. tworzyw sztucznych w Stena Recycling.

 

Według projektu do 2025 r. poziom ponownego użycia i recyklingu odpadów opakowaniowych miałby wynieść 65 proc., w tym zawartych w nich materiałów plastikowych – 55 proc., drewnianych – 60 proc., papierowych, kartonowych, szklanych, aluminiowych i żelaznych – 75 proc.

 

Do 2030 r. poziomy te by wzrosły, w przypadku drewnianych odpadów opakowaniowych o kolejne 15 proc., papierowych, kartonowych, szklanych, aluminiowych i żelaznych do 85 proc. Cele dot. materiałów plastikowych na 2030 r. miałyby zostać określone w przyszłości w oparciu o postęp we wdrażaniu regulacji, popyt i rozwój technologii.

 

– Jeśli propozycje Komisji wejdą w życie, będą oznaczały dla państw członkowskich, a co za tym idzie również przedsiębiorców, konieczność spełnienia określonych wymagań. W osiągnięciu wysokich poziomów recyklingu mogą pomóc przede wszystkim analiza systemu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie oraz optymalizacja tego procesu. Warto też przyjrzeć się możliwościom związanym z projektowaniem dla recyklingu, czyli doborze materiałów w produkcji, w taki sposób, aby ich odzysk był jak najwyższy – mówi ekspert Stena Recycling.

 

Propozycje Komisji Europejskiej, w ramach pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, zakładają osiągnięcie 75 proc. poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych oraz 65 proc. odpadów komunalnych do 2030 r. dla całej UE. Przewidują również zakaz składowania segregowanych odpadów i ograniczenie składowania odpadów najwyżej do 10 proc do 2030 r. Promowane mają być również: ponowne użycie produktów, wykorzystanie produktów ubocznych z produkcji z jednej branży w surowiec w innej oraz wprowadzanie na rynek bardziej ekologicznych wyrobów.

 

W realizacji gospodarki cyrkularnej pomóc mają unijne programy wsparcia finansowego. Jak szacuje Komisja Europejska dzięki jej wprowadzeniu przedsiębiorstwa europejskie zaoszczędzą 600 mld euro, powstanie 580 tys. miejsc pracy oraz zmniejszy się o 450 mln ton rocznie ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery przez UE.

 

więcej informacji: www.stenarecycling.pl