Baner 2

Konferencja "Dni Oszczędzania Energii"
Data dodania: 04.07.16

20160622 banner

 

Trwają przygotowania do 11. Dni Oszczędzania Energii pod hasłem "Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską". Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 października we Wrocławiu. Organizatorami wydarzenia są Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

 

 

Dni Oszczędzania Energii to konferencja cykliczna, organizowana od 2001 roku. Tegoroczna, 11. edycja, jest skierowana głównie do przedstawicieli samorządów, projektantów, konserwatorów oraz zarządców obiektów użyteczności publicznej. Celem wydarzenia jest popularyzacja zasad zrównoważonego rozwoju ujętego w programach rewitalizacji miast. Konferencja stwarza możliwości do spotkania i konsultacji środowisk: inwestorów, zarządców, projektantów oraz konserwatorów zabytków.

 

20160622Zdjecie termowizyjne kamienicy

 

Główne tematy poruszane na 11. Dniach Oszczędzania Energii dotyczyć będą zagadnień konserwatorskich przy „głębokiej” termomodernizacji budynków zabytkowych. Omówione zostaną nowoczesne metody osuszania ścian, termoizolacji od wewnątrz oraz na istniejące ocieplenie, a także energooszczędne sposoby wentylacji i klimatyzacji. Poruszone będą również, ważne dla zdrowia mieszkańców miast, zagadnienia niskiej emisji.

 

Na 11. Dniach Oszczędzania Energii występować będą wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie budownictwa i efektywności energetycznej. W konferencji potwierdzili już swój udział znani i cenieni wykładowcy m.in.:

- prof. dr hab. inż. Henryk Nowak - Kierownik Zakładu Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.
- dr hab. inż. Robert Wójcik - Kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
- dr inż. Robert Geryło - Zastępca Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Instytutu Techniki Budowlanej. Członek Rady Naukowej ITB oraz Rady Naukowej Energy Efficient Buildings Association.
- dr inż. Adam Ujma - Adiunkt na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, zastępca Kierownika Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

 

Na czas konferencji organizatorzy przewidzieli także dodatkowe atrakcje, m.in.: wystawę materiałów służących poprawie efektywności energetycznej, pokazy montażu stolarki okiennej i drzwiowej, pokazy prób szczelności budynków i wiele innych.


11. Dni Oszczędzania Energii odbędą się we Wrocławskim Centrum Kongresowym (ul. Wystawowa 1) obok zabytkowej Hali Stulecia.

 

20160622Mapka  lokalizacja OE


 

RAMOWY PROGRAM

DZIEŃ I:

9:00-9:30 Rejestracja uczestników konferencji

9:30-9:45 Otwarcie konferencji (udział budownictwa zabytkowego w bilansie energetycznym i emisyjnym miast Dolnego Śląska)


9:45-10:00 Wrocław europejską stolicą kultury.
10:00-10:20 Budownictwo zabytkowe a budownictwo zrównoważone.
10:20-10:40 Ochrona konserwatorska a poprawa efektywności energetycznej budynków - możliwości i ograniczenia (ocena z punktu widzenia wojewódzkiego konserwatora zabytków).
10:40-10:55 Efektywność energetyczna i wymagania konserwatorskie z punktu widzenia właściciela nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości a efektywność energetyczna.
10:55-11:10 Prawo budowlane i warunki techniczne z punktu widzenia realizacji inwestycji w budynkach zabytkowych
11:10-11:30 Idea budownictwa zrównoważonego w procesie poprawy efektywności energetycznej budynków.

11:30-11:50 Przerwa kawowa

11:50-12:10 Wymagania prawne w zakresie charakterystyki energetycznej i fizyki budowli a budynki pod ochroną konserwatorską.
12:10-12:30 Techniczne możliwości poprawy efektywności energetycznej istniejących budynków z ograniczeniami „konserwatorskimi” - wprowadzenie.
12:30-12:45 Metody ocieplania budynków pod nadzorem konserwatorskim – metoda ocieplania na istniejące ocieplone ściany, zasady oceny, wymagania techniczne i ograniczenia.
12:45-13:00 Metody ocieplania budynków pod nadzorem konserwatorskim - tynki ciepłochronne zewnętrzne i układy mieszane (z izolacją zewnętrzną i wewnętrzną ).
13:00-13:25 Ocieplenie od wewnątrz, prezentacja wyników badań dostępnych na rynku systemów, zagadnienia kondensacji pary wodnej w przegrodzie ocieplonej od wewnątrz, izolacyjność akustyczna, mostki cieplne.
13:25-13:40 Metody ocieplania budynków pod nadzorem konserwatorskim – metoda od wewnątrz, zasady stosowania, wymagania techniczne i ograniczenia.
13:40-13:55 Nowoczesne materiały i technologie ocieplenia budynków zabytkowych od wewnątrz i od zewnątrz.


13:55-14:10 Przerwa kawowa


14:10-14:30 Metody „osuszania” ścian. Wpływ osuszania ścian na izolacyjność termiczną przegrody. Osuszanie ścian a poprawa efektywności energetycznej budynków zabytkowych.
14:30-14:45 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru przy wykonaniu osuszania ściany w budynkach zabytkowych na przykładach.
14:45-15:00 Zagadnienia inżynierskie towarzyszące izolacji ścian fundamentowych, materiały, technologie, przykłady.
15:00-15:15 Nowoczesne technologie i materiały izolacyjne ścian fundamentowych budynków zabytkowych.
15:15-15:40 Wymagania prawne w zakresie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy a termomodernizacja budynków zabytkowych. Prezentacja rozwiązań projektowych.
15:40-15:50 Podsumowanie dnia i rozstrzygnięcie konkursu


DZIEŃ II:


9:00-9:30 Rejestracja uczestników konferencji

9:30-10:00 Wymagania prawne izolacji termicznej i akustycznej dla dachów i stropów piwnic. Rozwiązania dla dachów płaskich wentylowanych i niewentylowanych, dachów skośnych, poddaszy nieogrzewanych, izolacje na krokwiowa. Bezpieczeństwo pożarowe.
10:00-10:15 Nowoczesne materiały do izolacji termicznej. Rozwiązania chroniące przed przegrzewaniem pomieszczeń ostatniej kondygnacji.
10:15-10:30 Nowoczesne materiały do izolacji termicznej i akustycznej dachów - pianka poliuretanowa. Rozwiązania chroniące przed przegrzewaniem pomieszczeń ostatniej kondygnacji.
10:30-10:50 Możliwości wykorzystania przestrzeni poddaszy na pomieszczenia użytkowe a ograniczenia konserwatorskie.


10:50-11:10 Przerwa kawowa


11:10-11:30 Wymagania prawne przegród przeźroczystych.
11:30-11:45 Konsekracja witraży w budynkach zabytkowych, wykonywanie oszklenia ochronnego przy termomodernizacjach budynków zabytkowych
11:45-12:00 Okna dachowe w budynkach i osłony przeciwsłoneczne – wymagania prawne a ograniczenia konserwatorskie.
12:00-12:10 Prezentacja najlepszej stolarki budowlanej - wyniki konkursu TOPTEN 2015.
12:10-12:25 Wpływ montażu stolarki na efektywność energetyczną w budynkach zabytkowych. Nowoczesna stolarka a szczelność wyrobu i budynków.
12:25-12:40 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dla montażu stolarki budowlanej w budynkach podlegających ochronie konserwatorskiej.
12:40-13:00 Stosowanie urządzeń technicznych: wentylacja mechaniczna, pompy ciepła, kolektory słoneczne (i inne) w budynkach zabytkowych a ograniczenia konserwatorskie.
13.00-13.10 Wentylacja naturalna i wymuszona, sterowana ręcznie i automatycznie.
13:10-13:25 Wentylacja wymuszona w budynkach podlegających ochronie konserwatorskiej.


13:25-13:45 Przerwa kawowa


13:45-14:05 Efektywność energetyczna i środowiskowa systemów grzewczych w budynkach zabytkowych - wymagania prawne i oczekiwania konserwatorskie.
14:05-14:20 Odnawialne źródła energii w budynkach podlegających ochronie konserwatorskiej.
14:20-14:35 Systemy zarządzania energią w budynkach i w zespołach budynków zabytkowych.
14:35-14:45 Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.
14:45-15:00 Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych
15:00-15:15 Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych. Wyznaczanie wskaźnika DGC.
15:15-15:40 Źródła finansowania poprawy efektywności energetycznej budynków zabytkowych.


15:40-15:50 Podsumowanie konferencji i rozstrzygnięcie konkursu dla uczestników

 

Szczegółowy program 11. Dni Oszczędzania Energii, ofertę współpracy oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej: www.doe.cieplej.pl

 

 Miesięcznik Świat Szkła jest PATRONEM MEDIALNYM 

 Konferencji 11. Dni Oszczędzania Energii pod hasłem

"Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską"