Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 01 okladka

Świat Szkła 01/2021

User Menu

 

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 pl 480x100 AW Banner 201208

Wieżowiec Q22, czyli szklane innowacje
Data dodania: 23.02.17

W lipcu 2016 r. w stolicy Polski oddano do uýytku kolejny wieýowiec biurowy. Q22 to strzelisty budynek ze szklanymi elewacjami, wykonanymi z wykorzystaniem szyb zespolonych PRESS GLASS. W realizacji uýyto w sumie ponad 25 tys. m² szyb zespolonych. Elewacjæ stworzono z zastosowaniem nowatorskiej technologii, a na dachu wykorzystano innowacyjne systemy fotowoltaiczne.

 

20170223 Q22 01

Wieżowiec powstał w centralnej części Warszawy, na miejscu, gdzie wcześniej znajdował się hotel Fryderyk Chopin. W 2011 r. obiekt został zamknięty, a następnie poddany rozbiórce. Co ciekawe, wszystkie materiały poddano recyklingowi. Budowę nowego obiektu rozpoczęto w czerwcu 2013 r.

 

Za projekt wieżowca odpowiadała polska pracownia architektoniczna Kuryłowicz & Associates. Przyjęta koncepcja łączy w sobie zarówno elementy charakterystyczne dla konstruktywizmu, jak i neomodernizmu. Q22 wyróżnia się strzelistą konstrukcją oraz szklaną elewacją, w której tworzeniu wykorzystano innowacyjne technologie.

 

20170223 Q22 02

 

Charakter wieżowca dobrze oddaje już sama jego nazwa, nawiązująca do jakości („quality”) oraz kryształu kwarcu („quartz”). Obiekt odznacza się także wysokim poziomem efektywności energetycznej, na co bardzo duży wpływ mają zastosowane oszklenie oraz panele fotowoltaiczne. Potwierdza to m.in. przyznany realizacji certyfikat BREEAM Interim Excellent.

 

Budowa trwaùa trzy lata, a gùównym inwestorem byùa firma ECHO INVESTMENT. Efektem koñcowym jest liczàcy w sumie 195 m wieýowiec o caùkowitej powierzchni nieco ponad 91 tys. m². Zdecydowana wiækszoúã powierzchni przeznaczona jest dla biur. Obiekt może pochwalić się również 5 kondygnacjami podziemnymi oraz 320 miejscami parkingowymi. Ostatecznie wieżowiec został oddany do użytku w lipcu 2016 r.

 

20170223 Q22 03

 

Szklana elewacja z nowatorską technologią

Kluczowym elementem realizacji była szklana elewacja budynku. Głównym wykonawcą elewacji została firma DEFOR, która zrealizowała projekt w ścisłej współpracy z PRESS GLASS, czyli producentem specjalizującym się w produkcji szyb dla budownictwa.

 

Pierwotnie zamierzano wykorzystać fasadę segmentową z widocznymi z zewnętrznej strony listwami aluminiowymi i wydzielonym pasem stropowym. Inwestor chciał jednak uzyskać efekt wizualny, który byłby zbliżony do kryształu kwarcu.

 

„Podjęliśmy to wyzwanie i we współpracy z architektami zaproponowaliśmy rozwiązanie niestosowane dotąd nigdzie na świecie – fasadę segmentową strukturalną dwukomorową z szybą na pełną wysokość kondygnacji, bez wizualnego wydzielenia pasa stropowego. Taki projekt wymagał ścisłej współpracy z Instytutem Techniki Budownictwa oraz dostawcami, w szczególności z hutami i przetwórcami szkła” – mówi Piotr Węglewski, dyrektor handlowy w firmie DEFOR.

 

20170223 Q22 04

 

W inwestycji wykorzystano dwukomorowe szyby zespolone o wspóùczynniku 0,5 W/m²K i najwiækszych wymiarach na poziomie 4740 x 2540 mm. Jak wskazuje zaangażowany w realizację Dariusz Kowalik, area sales representative w firmie PRESS GLASS, w szybach zespolonych zastosowano powłoki przeciwsłoneczne selektywne typu 70/41 oraz ciepłochronne typu Thermofloat, naniesione na szkło bazowe o obniżonej zawartości żelaza, poddane następnie hartowaniu i laminowaniu.

 

„Na potrzeby tej inwestycji dostarczyliśmy bardzo mocno zróżnicowane zespolenia, odmienne pod względem np. budowy, wymiarów, ciężaru, szczegółowych ustaleń dotyczących zespalania czy też specjalnych wymagań jakościowych. Takim specjalnym wymogiem było m.in. wyprodukowanie szyb hartowanych o ściśle określonej wypukłości lokalnej” – wyjaśnia Dariusz Kowalik.

 

Jak ocenia Piotr Węglewski, dużym wyzwaniem w realizacji projektu była także kwestia odpowiedniego zharmonizowania wydajnoúci dostawców. Przykùadowo, dzienne zapotrzebowanie obejmowaùo 200 m² pakietów szkùa skùadajàcego siæ z 4 hartowanych szyb z atestem HST, a najwiæksze pakiety waýyùy ponad tonæ. Montaý zajàù jednak w sumie jedynie 9 miesięcy.

 

„Efekt, jaki udało się nam uzyskać w Q22, spełnił w 100 proc. wskazane przez inwestora parametry techniczne oraz wizualne. Co warte podkreślenia, realizacja takiego przedsięwzięcia wymaga współpracy z rzetelnymi i godnymi zaufania partnerami, dlatego cieszymy się, że DEFOR mógł zrealizować ten projekt właśnie z firmą PRESS GLASS” – dodaje dyrektor handlowy w firmie DEFOR.

Wykonanie szklanej elewacji wieýowca Q22 wymagaùo wykorzystania ùàcznie ok. 25 tys. m² szyb zespolonych.

 

20170223 Q22 04 szklane innowacje - infografika

 

Fotowoltaika na dużą skalę

Na dachu Q22 umiejscowiono specjalne moduły przygotowane przez firmę MAYBATT w technologii Building Integrated Photovoltaics (BIPV). Zgodnie z koncepcją stojącą za tym rozwiązaniem, tradycyjne elementy budynku – w tym przypadku części dachu – są zintegrowane z panelami fotowoltaicznymi.

 

„Na potrzeby tej realizacji dostarczyliśmy różnych rozmiarów szyby o grubości 70 mm. Zastosowanie znalazły tutaj dwukomorowe szyby zespolone – zawierające laminaty z elementami PV, składające się ze szkła hartowanego, które zostało oczywiście poddane testom HST” – mówi Wiesław Wojtas, area sales manager w firmie PRESS GLASS.

 

Jak dodaje manager, Q22 to pierwszy w Polsce tak duży wieżowiec biurowy, w którym na taką skalę zastosowano szyby fotowoltaiczne.

 

Skośny dach zaprojektowano w systemie szkieletu aluminiowego o konstrukcji słupowo-ryglowej. Jak zaznacza Bartłomiej Zysiński, prezes zarządu firmy MAYBATT, w zewnętrznej części szklanej konstrukcji dachu zatopione są dwuwarstwowe moduły fotowoltaiczne typu „light through”. MAYBATT naniósł moduły na dostarczone przez PRESS GLASS szyby pojedyncze hartowane, które następnie wróciły do dostawcy w celu wykonania szyb laminowanych i zespolenia ich w szyby dwukomorowe zespolone z modułami fotowoltaicznymi.

 

„Moduły fotowoltaiczne zostały zaprojektowane zgodnie z projektem architektury fasady – w 45 różnych typach i w oparciu o ogniwa monokrystaliczne. Każdy moduł PV składa się z szyby ze szkła hartowanego w górnej i w dolnej części. Pomiędzy szybami znajdują się natomiast folia PVB oraz ogniwa PV wraz z połączeniami wewnętrznymi i skrzynkami przyłączeniowymi” – wyjaśnia Bartłomiej Zysiński.

 

Prezes zarządu firmy MAYBATT wskazuje również, że systemy fotowoltaiczne (łącznie 303 moduły), które są integralną częścią dachu Q22, pełnią jednocześnie kilka różnych funkcji. To z jednej strony termoizolacja poprzez dwie – wypełnione argonem – komory oraz dwie odpowiednie powłoki, które pozwalają na uzyskanie dla szyb usytuowanych ukośnie współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,6 W/m²K.

 

Równoczeúnie szyby te chronià takýe przed promieniowaniem sùonecznym, co jest moýliwe dziæki zastosowaniu – tej samej co w fasadzie pionowej – powùoki przeciwsùonecznej selektywnej typu 70/41, przepuszczajàcej do 70 proc. promieniowania słonecznego i ograniczającej do 41 proc. przenikanie promieniowania cieplnego. Systemy pozwalają też na produkcję prądu elektrycznego i używanie go do podgrzewania dachu.

 

„Cały projekt jest na swój sposób niepowtarzalny, ponieważ moduły zainstalowane przez firmę MAYBATT umożliwiają wykorzystywanie fotowoltaiki – poprzez elementy PV w zewnętrznym laminacie – jako źródła ciepła. Takie rozwiązanie pozwala na podgrzanie i tym samym odśnieżenie dachu w przypadku intensywnych opadów śniegu” – tłumaczy Wiesław Wojtas.

 

W realizacji systemów fotowoltaicznych, które znajdujà siæ na dachu Q22, wykorzystano w sumie ok. 800 m² szyb.

 

 Wieżowiec Q22, czyli szklane innowacje (wideo):

 

 

 

 

20170223 Q22 04 video QR

 

 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik