Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 09 okladka

Świat Szkła 09/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Energetyczne spotkania już w kwietniu na targach InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna
Data dodania: 16.03.17

20170311inerg image004Fotowoltaika, biogaz, biomasa, kogeneracja i energetyka wodorowa to tematy, które poja-wią się podczas tegorocznej edycji targów InEnerg® OZE + Efektywności Energetyczna w dniach 11 -12 kwietnia br. we Wrocławiu.

 

Polacy chcą rozwoju odnawialnych źródeł energii. Fakt, że Polska znajduje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych Państw w Europie coraz bardziej skłania obywateli do inwe-stycji w ''zieloną energię''. Doskonałą okazją do zaczerpnięcia najnowszych informacji na temat możliwych rozwiązań ekologicznej produkcji prądu i ciepła, a także efektywności energetycznej będą kwietniowe targi InEnerg® we Wrocławiu.


Podczas dwudniowej imprezy odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z szeroką ofer-tą produktów i usług wystawców, a także otrzymać sporą dawkę wiedzy prosto od specjali-stów z branży podczas konferencji i warsztatów organizowanych w ramach targów.

 

 

20170311inerg DSC08269

fot. REECO Poland

 

Pierwszego dnia targów dla osób, które chcą dowiedzieć się szczegółów na temat prawidło-wego inwestowania i instalowania systemów fotowoltaicznych, REECO Poland wraz z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki organizuje Warsztataty: ''Fotowoltaika - jak właściwie inwestować jak właściwie instalować''. Podczas wydarzenia zostaną omówione poszczególne etapy realizacji procesu inwestycyjnego systemów fotowoltaicz-nych, tj. projektowanie, montaż, testy odbioru końcowego, przyłączanie do sieci dystrybu-cyjnej oraz monitorowanie pracy systemów PV oraz zostaną wskazane błędy popełniane najczęściej na poszczególnych etapach.

 

Natomiast dla tych, którzy interesują się tematyką kogeneracji zaplanowano Seminarium: Przyszłość Kogeneracji w Polsce. Eksperci z branży przedstawią m.in.: obecny stan ko-generacji w Polsce, szanse i kierunki rozwoju, ramy prawne, możliwości pozyskania dofi-nansowania dla kogeneracji, modele współpracy inwestorów z gminami przy rozwoju pro-jektów kogeneracji oraz wiele innych ciekawych tematów.

 

Z kolei przy współpracy z Dolnośląskim Klasterem Energii Odnawialnej odbędzie się VIII Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnej, które zostanie poświęcone efektywności ener-getycznej w przedsiębiorstwie. Zaplanowane są prezentacje na takie tematy jak m.in.: ,,,Rola i zadania Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej'', ,,Efektywność energetyczna w codziennej eksploatacji obiektu'', ,,Aukcje dla odnawialnych źródeł energii'', ,,Modernizacja oświetlenia jako element efektywności energetycznej'' oraz ,,Kompensacja mocy biernej jako element efektywności energetycznej''.

 

Drugiego dnia targów, aby przedstawić rolnikom korzyści jakie płyną z inwestycji w OZE, REECO przy wsparciu Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu organizuje III edycję Dnia Rolnictwa ''Rolnik z energią. OZE przyszłością polskiego rolnictwa". Jakie korzyści płyną z wykorzystania odnawial-nych źródeł w rolnictwie? W jaki sposób otrzymać dofinansowanie do inwestycji? Czy moż-liwa jest niezależność energetyczna gospodarstw rolnych w Polsce, na bazie biomasy i PV? To tylko wybrane pytania, jakie stoją przed uczestnikami tego wydarzenia.


Ciekawym i jednocześnie nowym zagadnieniem na targach InEnerg® będzie energetyka wodorowa. Na jej temat zostaną poświęcone ,,Warsztaty: ENERGETYKA WODOROWA- technologie i perspektywy'' , które REECO organizuje wraz z firmą ATUM Sp. z o.o. Celem tego wydarzenia jest zwiększenie świadomości uczestników dotyczącej alternatyw-nych form energii oraz rozwiązań. Będą poruszane takie kwestie jak: praktyczne możliwości produkcji, magazynowania i wykorzystania wodoru, perspektywy rozwoju energetyki wodo-rowej w Polsce i na świecie, wodór jako paliwo przyszłości, nowoczesne systemy oparte na technologiach wodorowych (samochody, systemy kogeneracyjne) oraz wiele innych.


Programy wszystkich wydarzeń towarzyszących oraz rejestracja znajdują się na stronie http://www.inenerg.com/targi0.html

 

Podczas targów nie zabraknie również okazji do tworzenia sieci kontaktów biznesowych. Jedną z nich będzie usługa „Spotkania kooperacyjne” skierowana do wszystkich przedsię-biorców, którzy poszukują fachowych partnerów i dostawców z szeroko pojętego sektora energetycznego, w szczególności działających w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz budynków energooszczędnych. „Spotkania kooperacyjne” mają na celu w szybki i łatwy sposób połączyć tych, którzy siebie szukają. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i wymaga wcześniejszej rejestracji online na stronie internetowej targów.

 

REECO Poland serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w targach. ''Każdy, kto w jakikolwiek sposób jest związany z branża OZE, koniecznie musi odwiedzić targi InEnerg®'' - tymi słowami projekt manager Małgorzata Bartkowski zachęca do udziału w wydarzeniu.

 

Osoby zainteresowane zwiedzeniem targów InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna, po rejestracji online na http://www.inenerg.com/targi.html otrzymają bezpłatną kartę wstępu.

 

20170311inerg InEnerg17-728x109-PL

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik