Baner 2

11 kwietnia rozpoczynają się targi InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna we Wrocławiu
Data dodania: 10.04.17

20170411image004W dniach 11- 12 kwietnia we Wrocławiu na Stadionie ,Wrocław 2012 Sp. z o. o. odbędą się Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg®. Na zwiedzających, oprócz szerokiej oferty wystawców i nowości techno-logicznych, będą czekać warsztaty, seminaria, fora branżowe oraz spotkania eks-perckie. Organizatorem targów jest REECO Poland. Patronat Honorowy nad wyda-rzeniem objęli: Ministerstwo Energii oraz Prezydent Wrocławia.

 

Dwa dni targowe we Wrocławiu skierowane do wszystkich osób związanych z szero-ko pojętą branżą OZE stanowią źródło informacji oraz możliwość do zawierania no-wych kontaktów biznesowych.

 

Wśród tegorocznych wystawców będą m.in. producenci oraz instalatorzy elektrowni fotowoltaicznych, przedsiębiorstwa energetyczne, firmy zajmujące się pozyskiwaniem dotacji dla OZE, stowarzyszenia branżowe, dystrybutorzy urządzeń OZE, a także firmy konsultingowe oraz instytucje edukacyjne związane z dziedziną odnawianych źródeł energii.

 

20170411image006

 

Targom towarzyszyć będzie szereg warsztatów, seminariów oraz forów branżowych. Pierwszego dnia targów odbędą się takie wydarzenia jak: Warsztataty: ''-Fotowoltaika - jak właściwie inwestować jak właściwie instalować'', Seminarium: Przyszłość Kogeneracji w Polsce oraz VIII Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnej. Z kolei drugiego dnia zwiedzający będą mieli okazje wziąć udział w III edycji Dnia Rolnictwa "Rolnik z energią. OZE przyszłością polskiego rolnictwa oraz w warsztatach : ENERGETYKA WODOROWA - technologie i perspektywy.

 

Programy wszystkich wydarzeń towarzyszących oraz rejestracja znajdują się na stro-nie http://www.inenerg.com/targi0.html

 

Podczas targów nie zabraknie również okazji do tworzenia sieci kontaktów bizneso-wych. Jedną z nich będzie usługa „Spotkania kooperacyjne” skierowana do wszyst-kich przedsiębiorców, którzy poszukują fachowych partnerów i dostawców z szeroko pojętego sektora energetycznego, w szczególności działających w obszarze odna-wialnych źródeł energii oraz budynków energooszczędnych. „Spotkania kooperacyj-ne” mają na celu w szybki i łatwy sposób połączyć tych, którzy siebie szukają. Sko-rzystanie z usługi jest bezpłatne i wymaga wcześniejszej rejestracji online na stronie internetowej targów.

 

Targi InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna odbędą się w daniach 11-12 kwietnia br. w godz. 8:00 – 17:00. Wstęp dla zwiedzających jest bezpłatny po wcze-śniejszej rejestracji online lub na miejscu. Więcej informacji oraz program InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna znajduje się na stronie: www.inenerg.com