Czytaj także -

Aktualne wydanie

2023 02 okladka1

Świat Szkła 2/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

baner-www

 

Baner Press Glass final

 

 

 ET-Swiat-Szkla-480x150

Polski rynek fotowoltaiki – stan aktualny i perspektywy rozwoju - VII Targi RENEXPO® Poland 2017
Data dodania: 24.08.17

Na jakim etapie rozwoju znajduje się polska branża fotowoltaiczna? Czy w najbliższym czasie możliwe będzie pełniejsze wykorzystanie potencjał rynku PV w Polsce? Wszystko wskazuje na to, że tak, rynek fotowoltaiki wszedł bowiem w fazę dynamicznych zmian, co ma olbrzymie znaczenie w kontekście odnawialnych źródeł energii.

Ten temat zostanie szeroko przedstawiony podczas Tar-gów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej i znajdzie swoje od-zwierciedlenie zarówno w wydarzeniach merytorycznych, jak i ofercie wystawców. Siódma edycja Targów RENEXPO® Poland 2017 odbędzie się w dniach  25-27 października w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Organizatorem wyda-rzenia jest REECO Poland.

 

20170808renexpo image001

 

Jak wynika z raportów RWE Polska oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej, rola alternatywnych źródeł energii w Polsce wzrasta. Wyraźny rozwój OZE dobrze widoczny jest na przykładzie sektora fotowoltaiki. Niestabilność przepisów, niepewność dotacji w 2016 roku oraz niejasne warunki wsparcia inwestorów na rok 2017 nie powstrzy-mały rozwoju technologicznego zarówno w dziedzinie mikroinstalacji, jak i instalacji fotowoltaicznych o większej mocy. Najnowsze badania przeprowadzone przez Instytut Energetyki Odnawialnej (raport z maja 2017 roku za rok 2016) wykazują bowiem, że w polskim sektorze PV drzemie olbrzymi potencjał.

 

Zdolności produkcyjne badanych firm w ubiegłym roku wynosiły 143 MW rocznie i były wykorzystywane zaledwie w około 20%, co więcej – mogą one znacznie wzrosnąć w roku 2017 do 223 MW rocznie na skutek rozbudowy linii produkcyjnych. Z wypowiedzi ankietowanych firm wynika, że fotowoltaika najszybciej rozwinie się w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, czyli prosumentów biznesowych, osiągając moc 20-200 kW. W takiej sytuacji warto stworzyć program badawczy, a także wzmocnić wsparcie w kontekście rozwoju technologicznego sektora fotowoltaiki, który najwyraźniej ma olbrzymie za-soby produkcyjne.

 

20170808renexpo image002

 

Czy faktycznie takie ruchy dokonają się w najbliższym czasie? Na jakie nowe modele finansowania fotowoltaiki w Polsce możemy liczyć? Na takie i podobne pytania postarają się odpowiedzieć prelegenci międzynarodowej konferencji „Fotowoltaika w Polsce”, która odbędzie się pierwszego dnia Targów RENEXPO® Poland 2017, 25 października. Okazją do prezentacji najnowszych dokonań technologicznych w tej dziedzinie będzie natomiast szóste Forum PV zaplanowane trzecie-go dnia targów – 27 października. Oba wydarzenia powstają we współpracy z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki (PTPV), a w szczególności – z dr Stanisławem Pietruszko, prezesem PTPV.

 

Fotowoltaika w Polsce i Forum PV

Podczas konferencji „Fotowoltaika w Polsce – polska fotowoltaika u progu zmian” przedstawiciele Komisji Europejskiej i europejskiego stowarzyszenia branży solarnej – SolarPower Europe przedstawią stan fotowoltaiki na świecie i kierunki jej rozwoju. Zostaną również omówione najważniejsze i najbardziej aktualne tematy dotyczące perspektywy rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce.

Prelegenci duży nacisk położą na zagadnienia dotyczące jakości modułów fotowoltaicznych, od których w dużej mierze zależy uzysk energetyczny systemów PV oraz ich trwałość. Nie zabraknie również przedstawienia specyficznych problemów związanych z przepisami prawno-administracyjnymi, projektowaniem, instalowaniem, przyłączaniem do sieci oraz mo-nitorowaniem i serwisem systemów PV o dużej mocy (elektrownie przemysłowe). Pojawi się także aktualny temat nowych możliwości finansowania fotowoltaiki oraz zagadnienie samokonsumpcji dla systemów instalowanych na dachach przedsię-biorstw i budynków wielorodzinnych.

 

Konferencja skierowana jest zarówno do bez-pośrednich, jak i pośrednich przedstawicieli sektora PV oraz branży energetycznej, do których należą m.in.: wykonawcy, dystrybutorzy, zakłady energetyczne, operato-rzy sieci przesyłowych i reprezentanci sektora usług związanych z branżą PV (banki, firmy konsultingowe, kancelarie prawne) i przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW).

– To będzie już siódma edycja konferencji poświęconej fotowoltaice w Polsce i trzeba przyznać, że wydarze-nie cieszy się wśród słuchaczy każdego roku wielką popularnością, skupiając przy tym wielu gości z zagranicy – mówi Małgorzata Bartkowski, Project Manager Targów RENEXPO® Poland 2017.

Niezwykle interesująco zapowiada się również Forum PV, podczas którego firmy uczestniczące w targach zaprezentują swoje najnowsze dokonania i nowości techno-logiczne w dziedzinie fotowoltaiki. Forum zakończy się dyskusją i pytaniami otwartymi do prelegentów.

 

Produkty i usługi z sektora PV

Wydarzenia merytoryczne poświęcone zagadnieniom fotowoltaiki zostaną wsparte interesującą ofertą firm z branży PV, wśród których na tegorocznych targach będzie można znaleźć m.in.: Huawei, Globtechnic Sp. z o.o, BRUK-BET SOLAR, SEMICON Sp. z o.o., FreeVolt Sp. z o.o., Corab Sp. z o.o., Jean Müller Polska Sp. z o.o., SOL-TEC s.c., SunSol Sp. z o.o., ALUMERO Metal Components Sp. z o.o., BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH, IBC SOLAR s. r. o., Photomate s.r.o. Na zwiedzają-cych będą również czekać produkty i usługi z pozostałych sektorów OZE, jak: wytwa-rzanie energii z drewna, biomasy, biogazu i biopaliwa (bioenergia); energia wiatrowa, CHP – kogeneracja; energooszczędne budownictwo i renowacja budynków; energia wodna; pompy ciepła; energia geotermiczna; energia słoneczna.

 

Targi RENEXPO® Poland od lat stanowią międzynarodową platformę spotkań eks-pertów z branży odnawialnych źródeł energii i jednocześnie pokazują potencjał oraz możliwości rozwoju tego rynku w Polsce. Wyróżniają się rozbudowaną częścią mery-toryczną, skłaniającą do dyskusji i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Trzy dni targowe to jednocześnie trzy dni wypełnione międzynarodowymi konferencjami, fo-rami branżowymi i kongresami, podczas których omawiane są istotne dla rynku OZE tematy. Tegoroczne wydarzenia towarzyszące będą dotyczyć najpopularniejszych tematów, wśród których oprócz fotowoltaiki znajdą się: energia czerpana z biogazu, energetyka wodna, samochody elektryczne , magazynowanie energii, efektywność energetyczna. Pojawi się również nowe zagadnienie – inteligentne rozwiązania w energetyce. Ponadto tradycyjnie targi umożliwią rozszerzenie sieci cennych kontak-tów biznesowych w ramach „Spotkań kooperacyjnych”.

 

Zasady wstępu na targi i wydarzenia towarzyszące

Wstęp na Targi RENEXPO® Poland 2017 jest bezpłatny po dokonaniu wcześniej-szej rejestracji online na stronie www.renexpo-warsaw.com w zakładce „Odwiedzają-cy”. W konferencji „Fotowoltaika w Polsce” można uczestniczyć po dokonaniu wcze-śniejszej rejestracji i zakupie biletu wstępu, natomiast uczestnictwo w Forum PV jest bezpłatne, wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej organizatora targów www.renexpo-warsaw.com.

REECO z główną siedzibą w Niemczech i oddzia-łami: Reutlingen/Niemcy, Salzburg/Austria, Nowy Sad/Serbia. Od 1997 roku spotyka się rocznie około 50 000 fachowców z 70 krajów na targach specjalistycznych i kongresach, które organizowane są przez REECO. Wszystkie terminy targów można znaleźć na stronie www.reeco.eu.

 

 

 Miesięcznik Świat Szkła jest Patronem Medialnym targów RENEXPO® Poland 2017  

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec 

Czytaj także