Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 07 okladka

Świat Szkła 07-08/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Pękanie szkła pod wpływem naprężeń termicznych
Data dodania: 20.09.17

Pękanie szkła pod wpływem naprężeń termicznych może być spowodowane przez kilka elementów. Już we wstępnych fazach doboru szkła należy uwzględnić wiele czynników mogących mieć wpływ na naprężenia termiczne w finalnej szybie zespolonej.

 

Jednym z czynników, który musi być wzięty pod uwagę jest to czy zainstalowane na budynku szkło będzie znajdowało się w cieniu. Kiedy szkło jest częściowo zacienione przez otaczające budynki, przybudówki lub inne wystające elementy budynku, staje się ono w tych obszarach chłodniejsze. W rezultacie może to prowadzić do wystąpienia naprężeń termicznych powodujących pęknięcie szkła. Poziom nagrzania centralnego obszaru przeszklenia jest w dużej mierze zależny od stopnia absorpcji szkła, która jest różna w przypadku różnych rodzajów szkła.

 

W miejscach, gdzie pękanie szkła pod wpływem naprężeń termicznych może stanowić istotny problem należy przeprowadzić analizę naprężeń termicznych, dzięki której będzie możliwe do ustalenia, czy konieczna jest obróbka cieplna przeszklenia (wzmacnianie termicznie lub hartowanie).
Obróbka cieplna szkła może również okazać się niezbędna ze względu na duże obciążenia wiatrowe lub wymagania związane z bezpieczeństwem.

 

Poniżej wymieniono kilka dodatkowych czynników, które mogą mieć wpływ na pękanie szkła spowodowane występowaniem naprężeń termicznych:

- Ramy oszklenia o wysokim współczynniku przewodności lub stykające się bezpośrednio z betonem lub innymi materiałami mogącymi sprzyjać obniżaniu się temperatury na krawędziach szyb.
- Nadmierne zakrycie krawędzi szyby przez ramę.
- Umieszczenie na zainstalowanym przeszkleniu folii absorbującej ciepło.
- Stosowanie wewnętrznych urządzeń zacieniających, takich jak kurtyny, zasłony czy żaluzje. Ich zamontowanie zwiększa poziom naprężeń termicznych i powinno zostać zatwierdzone stosowną analizą termiczną.
- Przepływ powietrza wychodzącego z otworów instalacji grzewczej lub klimatyzacyjnej musi zostać
skierowany w pomieszczeniu w kierunku przeciwnym do szkła.
- Szkło może być również narażone na naprężenia termiczne podczas jego przechowywania w magazynie, zanim jeszcze zostanie przetworzone i zamontowane. Należy zadbać o to, by szkło było przechowywane w czystym i suchym miejscu, nie narażonym bezpośrednio na działanie promieniowania słonecznego.
- W budynkach, które nie są ogrzewane, np. w czasie ich budowy, zjawisko pękania szkła pod wpływem naprężeń termicznych może się nasilić.

Potencjalne zagrożenie pęknięciem szkła można ocenić przy pomocy komputerowej analizy naprężeń termicznych. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z przedstawicielem lub najbliższym działem technicznym Guardiana.

 żródło www.guardian-czestochowa.com/

 

 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik