20200131a-SWIAT-SZKLA-HALIO-750x100-V3-PL

 

wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019

 LiSEC SS Konfig 480x120

  

eurasia glass 480x100

 

 konferencja ICG 1c

12. Dni Oszczędzania Energii (12. DOE)
Data dodania: 30.08.18

20180817doe 11 doe logoWiększość polskich miast ma problemy z zapewnieniem minimalnych standardów jakości powietrza. W pierwszej pięćdziesiątce najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast europejskich, ponad 30 zlokalizowanych jest w Polsce. Uruchamiane są różnego rodzaju działania, aby temu przeciwdziałać Ratunkiem może być kompleksowa znana również jako „głęboka” termomodernizacja budynków.

 

 20180817doe 11.doe.3

 

W szczególności dotyczy to budynków będących pod ochroną konserwatorską, których energochłonność jest kilka razy większa od aktualnych wymagań prawnych. Dodatkowo rosnące wymagania prawne w zakresie: izolacji termicznej, akustycznej oraz przeciw pożarowej, powodują, że termomodernizacja budynków musi wykraczać poza zakres poprawy efektywności energetycznej.

 

 20180817doe 11doe.1

 

Obejmuje ona znacznie szersze spektrum działania, które są bliższe ich rewitalizacji w rozumieniu architektoniczno-budowlanym. W związku z powyższym Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska zaprasza na: 12. Dni Oszczędzania Energii (12. DOE), które odbędą się w dniach 14-15 listopada 2018 roku we Wrocławiu.

 

 20180817doe 11doe.2

 

Tematem 12-tych DOE jest „Głęboka termomodernizacja- wybrane zagadnienia z zakresu energochłonności, akustyki, konstrukcji i wymagań przeciw pożarowych”.


Wydarzenie to skierowane jest do: projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru, audytorów energetycznych, inwestorów oraz zarządców nieruchomości. Pierwszy dzień poświęcony będzie zagadnieniom architektoniczno-budowlanym, drugi instalacjom wentylacyjnym, grzewczym i chłodniczym oraz OZE.

 


Każdy dzień podzielony jest na trzy bloki problemowe, w których zostaną omówione następujące zagadnienia:
- termomodernizacja budynków- możliwości i ograniczenia oraz wpływ na jakość powietrza,
- projektowanie elewacji z wykorzystaniem nowych technologii,
- tynki ciepłochronne do stosowania w obiektach zabytkowych,
- wzmacnianie elewacji oraz technologie mocowań,
- jakość powietrza i skuteczna wentylacja w istniejących budynkach,
- ogrzewanie i chłodzenie za pomocą pompy ciepła,
- systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego,
- charakterystyka energetyczna budynków wg. wymagań na WT2021(2019).

 

Na 12. Dniach Oszczędzania Energii wystąpią wysokiej klasy specjaliści. Do tej pory swoją obecność potwierdzili:
- dr inż. Aleksander Byrdy - Adiunkt w Zakładzie Budownictwa i Fizyki Budowli Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej,
- dr inż. Paweł Krause - Adiunkt w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,
- dr inż. Maciej Mijakowski - Adiunkt na wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
- dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz - Profesor nadzwyczajny na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.
- dr inż. Jerzy Sowa - Adiunkt z Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
- dr inż. Krzysztof Pawłowski – Adiunkt w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,
- dr hab. inż. Robert Wójcik-Dyrektor Instytutu Budownictwa na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

20180817doe12 baner-480-100

 

Podczas konferencji odbędą się pokazy i prezentacje najnowszych technologii izolacji termicznej przegród budowlanych, pomp ciepła, oczyszczaczy powietrza, wentylacji i klimatyzacji . Przewidywana jest również prezentacja wyników konkursu na najlepszą stolarkę TOPTEN Okna oraz prawidłowy, energooszczędny montaż stolarki budowlanej


Organizatorzy zapewnią też realizację konkursów obfitujących w nagrody. Szczegóły o konferencji na stronie www.12doe.cieplej.pl.

 

20180817doe 11 doe wykres
WYKRES 1. HISTORIA ZMIAN CHARAKTERSYTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W ODNIESNIENIU DO NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWTNEJ EP [KWH/M^2ROK]

 

20180817doe 11 doe wykres 1

WYKRES 2. ENERGOCHŁONNOŚĆ BUDYNKÓW W ZALEŻNOŚCI OD ROKU ZNOSZENIA.