Aktualne wydanie

2023 02 okladka1

Świat Szkła 2/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

 

Baner Press Glass final

 

D+H na targach BAU w Monachium
Data dodania: 21.12.18

Cyfrowe, sieciowe, integralne i inteligentne – właśnie takie mają być rozwiązania prezentowane przez D+H na nadchodzących tar-gach BAU w Monachium. Jest to jedno z największych wydarzeń w branży budowlanej skupiające producentów systemów i materiałów budowlanych, a także inwestorów, projektantów i architektów z całego świata.

 

20181212 DH na targach BAU w Monachium wizualizacja DH

 

Projekt stoiska D+H zakłada wyodrębnienie kilku stref, na których przykładzie będzie zaprezentowane zastosowanie i sposób działania poszczególnych produktów i systemów. W odpowiednio zaaranżowa-nej przestrzeni zobaczymy m.in. system oddymiania grawitacyjnego, oddymianie szybu windowego, automatykę okienną wykorzystaną do naturalnej wentylacji, a także innowacyjne rozwiązania z zakresu zasi-lania i kontroli tego typu systemów.

 

 

Polskie akcenty w Monachium
W centralnej części stoiska znajdzie się TSZ-200, czyli centrala prze-znaczona do systemów wentylacji pożarowej, która została opraco-wana i wprowadzona na rynek przez D+H Polska. Polskich akcentów na stoisku globalnej marki D+H znajdziemy więcej – kompaktowy na-pęd VCD będzie uchylał skrzydło okna wykonanego na systemie Alu-prof przez firmę Amberline z Kołobrzegu, a nowa funkcja napędu okuć okiennych BDT zostanie zaprezentowana na stolarce dostarczo-nej przez firmę Vikking z Białej Podlaskiej – przy jej produkcji wyko-rzystano rozwiązania marek Aluplast i Winkhaus. Siłowniki D+H znaj-dziemy także na stoiskach producentów stolarki okiennej. Na szcze-gólną uwagę zasługuje okno strukturalne sterowane ukrytymi napę-dami D+H, które w swojej przestrzeni wystawienniczej zaprezentuje Ponzio Polska.

 

 

Międzynarodowa kooperacja
D+H po raz pierwszy w ramach targów BAU zorganizuje dni tema-tyczne poświęcone poszczególnym krajom, w których oferuje swoje rozwiązania i produkty. Dzięki temu każdego dnia na stoisku D+H bę-dzie można spotkać specjalistów i przedstawicieli grupy działających w różnych częściach świata, m.in. w Austrii, Dani, Szwecji, Holandii, Portugalii, Rosji czy Turcji. Dzień Polski zaplanowano na wtorek 16 stycznia.