Czytaj także -

Aktualne wydanie

2022 05 okladka1

Świat Szkła 5/2022

User Menu

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-003a

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Nowa wizja finansów w Przemyśle 4.0
Data dodania: 01.11.19

 

Wysoka rekomendacja ASTOR dla strategii win-win w projektach inwestycyjnych branży produkcyjnej

ASTOR, dostawca nowoczesnych technologii z zakresu automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, od ponad 30 lat działająca na polskim rynku, prezentuje strategiczne spojrzenie na finanse i inwestycje w Przemyśle 4.0, rozwojowy model biznesowy oparty o ekonomię binarną i autorską metodę pomiaru rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych w dobie transformacji cyfrowej.

 

20191024astor-logo

 

Przygotowanie do wdrażania Przemysłu 4.0 wymaga rozwoju kompetencji biznesowo-finansowych w organizacjach. Dodatkowo potrzebna jest zmiana paradygmatu budowania relacji między inwestorem a dostawcą technologii. Dotychczasowe podejście traci na skuteczności i nie jest motywujące dla zespołów inżynierskich.

 

Badania przeprowadzone w 2019 przez ASTOR wśród integratorów systemów automatyki oraz producentów maszyn i urządzeń pokazują, że skuteczne wdrożenia wymagają zaangażowania i partnerstwa we współpracy pomiędzy inwestorem a wykonawcą technologii. Niezbędne jest także przemyślane dzielenie się zyskiem, zamiast nacisku na obniżanie ceny produktu lub usługi. Z badania jednoznacznie wynika, że model „wygrana–wygrana” zapewnia największe prawdopodobieństwo sukcesu podczas wdrażania projektów z zakresu automatyzacji w przemyśle.

 

Takie tezy leżą u podstaw powstania najnowszego whitepapera ASTOR „Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać w rewolucji technologicznej”. Najwyższą rekomendacją firmy ASTOR, dostawcy najnowszych technologii dla przemysłu i certyfikowanej organizacji wspierającej ADMA, jest podejście „wygrana-wygrana”.

 

„Podejście „wygrana–wygrana” wymaga odpowiedzialności po obydwu stronach. Nie w każdej relacji da się je zrealizować i warto mieć narzędzia pozwalające to na chłodno rozpoznać. Gdy win–win nie wchodzi w grę, ludzie, którzy preferują partnerskie podejście do biznesu, mogą wybrać opcję „no deal” – „w ten biznes nie wchodzę”. Istnieją też momenty niejednoznacznego wyboru. Np. gdy jestem dostawcą, a mój klient znalazł się w sytuacji "pod ścianą", mogę wykorzystać okazję i zmaksymalizować mój dochód. W ciągu wielu lat pracy dyrektora finansowego zaobserwowałem, że w długiej perspektywie osiągnięcie win–win w takich sytuacjach bardziej się opłaca.” – komentuje Michał Wojtulewicz, dyrektor finansowy i członek zarządu ASTOR.

 

Eksperci ASTOR w powyższej publikacji pokazują skuteczne kierunki działania dla przedsiębiorstw produkcyjnych aspirujących do miana Fabryki 4.0:|

1. pomnażanie kapitału technologicznego, intelektualnego i społecznego przedsiębiorstwa,
2. umiejętność skutecznej współpracy z wykonawcami wdrożeń, której bazą jest podejście „wygrana–wygrana”,
3. efektywny balans pomiędzy pracą zaangażowanych ludzi a skutecznością technologii / zdrowa relacja nakładów na kapitał technologiczny do wydatków na podnoszenie kompetencji pracowników w kapitale produkcyjnym przedsiębiorstwa – stałe podnoszenie wartości Indeksu Technologicznego ASTOR.
4. umiejętność budowania relacji z pracownikami, na bazie podejścia „wygrana–wygrana”; budowa systemów wspierających dzielenie się efektami ekonomicznymi inwestycji z pracownikami.

 

 

2019102astor

 

„Relacje pomiędzy przedsiębiorcami a pracownikami często są trudne. Naszą odpowiedzią jako ASTOR jest propagowanie filozofii „wygrana–wygrana” w biznesie. Na dłuższą metę zatrzymywanie całego wypracowanego zysku dla siebie jest mniej opłacalne, niż dzielenie się nim z pracownikami, kontrahentami, klientami, czy szerzej rozumianym społeczeństwem. Najpierw trzeba jednak ten zysk wypracować. Dla przedsiębiorstw produkcyjnych podnoszenie kapitału technologicznego jest jednym z niezbędnych kroków” – komentuje Stefan Życzkowski, prezes ASTOR.

 

Whitepaper omawia także dostępne na rynku i szeroko już stosowane metody finansowania rozwoju i inwestycji technologicznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych: finansowanie za pomocą kredytu, pozyskanie inwestora, tradycyjne narzędzia kapitałowe, takie jak akcje i obligacje, nowoczesne narzędzia kapitałowe, jak sekurytyzacja i mezzanine finance, dotacje i ulgi podatkowe.

 

Jak mierzyć i monitorować ekonomiczne efekty inwestycji?
10 zasad efektywnego inwestowania wg ASTOR
Jak zmieniają się koszty inwestycji w różnych modelach współpracy z wykonawcą technologii?
Jak konstruować partnerską umowę z realizatorem inwestycji i fundusz premiowy?

 

Te i inne zagadnienia znajdziesz w najnowszej publikacji Whitepaper ASTOR 2019: „Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać w rewolucji technologicznej?”.

 

Więcej informacji i whitepaper do pobrania już wkrótce na www.astor.com.pl/industry4
-----------------------------------------------
Badanie ASTOR „Umowy na dostawę technologii” przeprowadzono w 2019 roku wśród grupy integratorów systemów automatyki przemysłowej oraz producentów maszyn i urządzeń dla przemysłu z całej Polski, znajdujących się w bazie danych ASTOR. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Aided Web Interview, internetowa ankieta prowadzona przy pomocy komputera).
-----------------------------------------------
ASTOR od 2019 roku jest Organizacją Wspierającą (Supporting Organization) projekt ADMA i jest uprawniony do prowadzenia doradztwa w procesie transformacji przedsiębiorstw do Fabryk Przyszłości.
ADMA (ADvanced MAnufacturing) to projekt stworzony przez Komisję Europejską mający na celu wspieranie przedsiębiorstw w implementacji nowych technologii oraz strategii innowacji, które mają prowadzić do otrzymania statusu Factory of the Future.

ASTOR

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec 

Czytaj także