Czytaj także -

Aktualne wydanie

2022 04 okladka1

Świat Szkła 4/2022

User Menu

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-002a

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Roto Holding AG: aktywnie przeciwko trendom spadkowym w gospodarce
Data dodania: 12.12.19

Zdaniem Roto Frank Holding AG światowy rynek okien i drzwi znajduje się w coraz trudniejszej sytuacji, a nadchodzący rok zapowiada zahamowanie koniunktury. Do końca września 2019 r. holding składający się z 3 dywizji odnotował 1 % wzrost łącznych obrotów do wysokości 509,4 mln euro (w porównaniu do 505,6 mln euro w ubiegłym roku).

 

Polityczne ogniska kryzysowe na całym świecie w coraz większym stopniu osłabiają gospodarkę, stwierdził w połowie listopada dr Ekchard Keill, prezes Roto Frank Holding AG na konferencji w Bad Mergentheim (Niemcy).

 

Ważne dla koncernu rynki stolarki znalazły się w trudnych warunkach. Jednocześnie rok 2019 to początek działania Roto Frank Holding AG w nowej strukturze. Jego ocena wypadła pozytywnie. Międzynarodowy dostawca technologii okien i drzwi doskonale radził sobie w pierwszym roku w nowej formie organizacyjnej, generując spodziewany niewielki wzrost obrotów. Utrzyma się on także w roku 2020, mimo iż prawdopodobieństwo globalnego załamania koniunktury jest duże. Zdaniem Roto sytuacja na rynku międzynarodowym może się poprawić w 2021 roku.

 

20191112 Roto z niewielkim wzrostem

Grupa Roto będzie przeciwstawiać się ogólnym tendencjom spadkowym. Przewidywany rozwój firmy ma prowadzić do niewielkiego jednocyfrowego wzrostu. Zdjęcie: Roto / Eingang.jpg

 


Niebezpieczna spirala sankcji
W swojej wypowiedzi dr Eckhard Keill wskazał na zagrożenia i negatywne skutki ogólnych warunków geopolitycznych. Zdaniem prezesa Roto Frank Holding AG obecna gospodarka popadła w zbyt mocne uzależnienie od polityki. Przykładem są m.in. spory handlowe między USA i Chinami oraz między USA i EU, chaos wiązany z Brexitem oraz liczne ogniska zapalne: między Syrią i Turcją, Hongkongiem i Chinami, Iranem i USA oraz Rosją i Ukrainą.

 

Ryzyka konfliktu zwiększają też wydarzenia związane ze zmianami klimatu.
Jednym z najważniejszych problemów jest międzynarodowa spirala sankcji. Działania odwetowe w zakresie ceł nie dotykają wyłącznie kraju, w który zostały wymierzone. W globalnej gospodarce ich następstwa uderzają w niemal wszystkie gałęzie ekonomii i przedsiębiorstwa, a efektem jest zahamowanie rozwoju, ograniczenie rynku pracy i przychodów.

 


Cel Roto 2020: niewielki wzrost obrotów
W mijającym 2019 roku napięcia polityczne znalazły odbicie na ważnych dla Roto rynkach światowych i wpłynęły negatywnie na wyniki działalności firmy. Do końca września 2019 r. holding Roto odnotował 1% wzrost łącznych obrotów do wysokości 509,4 mln euro (w porównaniu do 505,6 mln euro w ubiegłym roku).

 

To efekt rezultatów działalności trzech dywizji: Roto Technologia Okien i Drzwi (FTT) oscyluje wokół wartości sprzed roku, Roto Technologia Okien Dachowych (DST) odnotowuje umiarkowany wzrost. Roto Professional Service (RPS), jako najmłodsza dywizja rozwija się zgodnie z założeniami. Na koniec 2019 r. grupa Roto planuje osiągnąć obrót powyżej 668 mln euro (w porównaniu do 661 mln euro sprzed roku) To 3% wzrost, mniejszy niż planowane 5%. Przyczyną są przede wszystkim spadki na rynkach w sektorze Roto Technologii Okien i Drzwi, uwarunkowane sytuacją polityczną.

 

 

Proporcje wyników działalności Holdingu Roto AG na rynkach zagranicznych do sprzedaży krajowej w Niemczech układają się na stabilnym poziomie dwóch trzecich do jednej trzeciej. Podobna proporcja dotyczy liczby zatrudnionych, która obecnie wynosi łącznie 4.900 osób. Nakłady inwestycyjne w każdej z dywizji powróciły w okresie 2019/2020 r. do wysokiego poziomu, a istotny punkt ciężkości stanowi tu digitalizacja. Dr Keill przyznał, że w obliczu politycznych zagrożeń poszczególne decyzje inwestycyjne podejmowane są z dużą ostrożnością.

 

Podczas konferencji prasowej pozytywnie oceniono pierwszy rok działalności nowej struktury Grupy Roto. Dr Keill dodał, że przekształcona zgodnie z planem organizacja holdingu Roto w pełni się sprawdziła i zdążyła ugruntować. Zostały powołane wszystkie nowe rady nadzorcze holdingu i Technologii Okien i Drzwi (FTT), nowa rada Technologii Okien Dachowych (DST), a także zarządy firm.

 

20191112RotoLiczne ogniska zapalne oslabiaja gospodarke

Liczne ogniska zapalne o podłożu politycznym w opinii Roto dramatycznie osłabiają gospodarkę. Zdjęcie: Pixabay Steve Buissinne / Taschenrechner.jpg

 

 


Roto aktywnie przeciwko trendom spadkowym
W ogólnym podsumowaniu dr Keill sformułował dwa możliwe scenariusze. Pierwszy pozytywny: cześć kryzysów geopolitycznych zostanie w roku 2020 zażegnana, co pozwalałoby spodziewać się w roku 2021 gospodarczego odprężenia. To szansa na poprawę sytuacji na rynkach ważnych dla Roto Technologii Okien i Drzwi.


Mniej optymistyczna wersja zakłada, że w roku 2020 dojdzie do globalnego załamania koniunktury. W wyniku konfliktów na licznych obszarach, dotkniętych kryzysem. Ostatnie ostrzeżenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazało wymiary zagrożenia na przykładzie USA i Chin. Jeśli kraje nie zniosą wzajemnych sankcji celnych, to światowa gospodarka straci ok. 700 miliardów dolarów, czyli 0,8% wartości. Grupa Roto zamierza aktywnie przeciwstawiać się ogólnym tendencjom spadkowym. Celem na 2020 jest niewielki jednocyfrowy wzrost obrotów.

 

Holding wierzy w mocne strony wszystkich dywizji, realizowaną strategię korzyści klienta oraz w skuteczność szybszych, szczuplejszych i wydajniejszych procesów. Dodatkowo dywizja okien dachowych dysponuje względnie stabilnymi podstawami do utrzymania dobrych wyników z ostatnich lat. W przypadku Roto Professional Service działalność serwisu koncentruje się na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii, gdzie utrzymujący się popyt, zapewnia zlecenia serwisowania okien i drzwi.

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec 

Czytaj także