Czytaj także -

Aktualne wydanie

2023 01 okladka1

Świat Szkła 1/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

ML System: zaostrzone normy w zakresie efektywności energetycznej budynków zrewolucjonizują branżę
Data dodania: 06.11.20

ML System: zaostrzone normy w zakresie efektywności energetycznej budynków zrewolucjonizują branżę
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać zaczną zaostrzone kryteria dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Zobliguje to architektów i deweloperów do uwzględniania komponentów aktywnych w nowo powstających inwestycjach, zarówno tych obejmujących budynki indywidualne, jak i wielorodzinne, komercyjne czy publiczne. W ocenie ML System oznacza to rewolucję w branży budowlanej.

 

Rewolucja w branży
- W związku z zaostrzeniem norm dotyczących wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP), które wejdą w życie na początku 2021 r., obserwujemy coraz większe zainteresowanie ze strony architektów rozwiązaniami fotowoltaicznymi zintegrowanymi  z budownictwem (BIPV). Produkty ML System już na etapie wdrażania były dostosowane właśnie do rzeczonych, zaostrzonych norm - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System, jednego z liderów branży BIPV.

 

- Biorąc pod uwagę projekty architektoniczne i fakt, że powierzchnia dachów jest dziś mocno ograniczona, m.in. przez różnego rodzaju urządzenia, zwłaszcza w wysokich budynkach biurowych, optymalną drogą do spełnienia znowelizowanych regulacji prawnych będzie zastosowanie BIPV (m.in. fasady wentylowane, żaluzje fotowoltaiczne, szyby grzewcze czy fotowoltaiczne szyby zespolone).

 

Wciąż jednak wielu architektów czy deweloperów nie do końca zdaje sobie jeszcze sprawę ze skali zaostrzenia wytycznych. W zapisach prawa nie ma np. wzmianki o „okresie przejściowym”. To prawdziwa rewolucja dla branży deweloperskiej i budowlanej - dodaje Dawid Cycoń.

 

Stanowisko organizacji branżowych w zakresie charakterystyki energetycznej
Polski Związek Firm Deweloperskich oraz organizacje związane z produkcją stolarki budowlanej i projektowaniem budynków w tym SARP (Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej) wnioskują, aby znowelizować Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
w zakresie zaostrzenia wymagań dot. izolacyjności termicznej przeszklonych przegród.

 

Proponują, aby zrezygnować ze zwiększenia wymagań w tym zakresie obowiązujących od stycznia 2021 r. Uważają, że zwiększenie wymagań w zakresie współczynników związanych  z efektywnością energetyczną budynków jest wystarczającym warunkiem, aby to projektanci kreowali, w jaki sposób budynek uzyskuje wartości wymagane. Może to być osiągnięte dzięki zwiększeniu udziału energii odnawialnej w budynku.

 


- Oczywiście popieramy ten postulat, ale jeśli doszłoby do złagodzenia warunków w zakresie izolacyjności termicznej, to dla zachowania równowagi powinny wzrosnąć wymagania dotyczące zwiększenia udziału energii odnawialnej w budynku, poprzez zaostrzenie współczynnika EP, odpowiedzialnego za roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną  w przeliczeniu na metr kwadratowy. Dzięki temu założenia ustawodawcze dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków w celu dochodzenia do neutralności klimatycznej zostałyby zachowane - podkreśla Dawid Cycoń.

 


Strategia Renowacji - szansa dla BIPV
Rozwojowi rynku BIPV sprzyja także polityka unijna, promująca budownictwo efektywne energetycznie. W opublikowanej niedawno Strategii Renowacji, Komisja Europejska wskazała, że budynki odpowiadają za około 40 proc. zużycia energii w UE i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych, a tylko 1 proc. budynków poddawanych jest corocznej renowacji energooszczędnej. Komisja Europejska zaleca co najmniej podwojenie liczby budynków poddawanych renowacji w ciągu najbliższych 10 lat. W ten sposób – w ocenie Komisji – do 2030 r. możliwe będzie odnowienie 35 mln budynków i powstanie do 160 tys. dodatkowych „zielonych” miejsc pracy w sektorze budowlanym .

 

Przykłady realizacji budynków „prądotwórczych”, gdzie użyto elementy BIPV wyprodukowane przez ML System:

1. Rotunda, Warszawa, ul. Marszałkowska 100/102
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i reprezentatywnych oddziałów banku PKO BP, gdzie zamontowano „świetlik”, tj. fotowoltaiczną szybę zespoloną z funkcją „no frost”. W efekcie uzyskano dodatkowe źródło energii oraz rozwiązano problem ze zbyt dużym obciążeniem konstrukcji dachu w okresie zimowym.

2. Can-Pack Orzesze, ul. Gliwicka 59
Budynek administracyjny firmy Can-Pack. W elewacji obiektu, zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, zastosowano fotowoltaiczną ścianę słupowo-ryglową. W ścianie zastosowano ponadto moduły fotowoltaiczne w wielu rozmiarach, co podkreśla jej indywidulany charakter.

3. Dworzec Komunikacji Lokalnej w Rzeszowie, Jana Kasprowicza 6
Odnowiony budynek dworca, dzięki zastosowaniu elementów BIPV, jest pierwszym w Polsce obiektem komunikacji publicznej dodatnim energetycznie. W budynku zastosowano fotowoltaiczną fasadę wentylowaną, która dzięki nadrukowi ceramicznemu tworzy jednorodny efekt kolorystyczny oraz zamontowano fotowoltaiczne żaluzje. Znajdujące się
w otoczeniu dworca zadaszenia pokryte są z kolei przeszkleniami fotowoltaicznymi, posiadającymi funkcję grzewczą.

4. Siedziba ML System, Zaczernie 190G
Zgodnie z realizowaną misją i strategią firmy, gdzie kreowanie innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań BIPV jest fundamentalne, w pierwszym budynku zastosowano fasadę wentylowaną, która nie tylko generuje prąd, ale także daje efekt wentylacji, czyli chłodzenia modułów  i obniżenia temperatury fasady. Na dachu umieszczono moduły fotowoltaiczne, a w elewacji żaluzje fotowoltaiczne. W drugim budynku, oprócz fasady fotowoltaicznej, zastosowano innowacyjne okna z szybą grzewczą oraz powłoką z kropek kwantowych (szybę wykorzystującą kropkę kwantową nagrodzono w konkursie „Produkt przyszłości przedsiębiorcy”, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

5. Budynek Biurowy WFOŚiGW Łódź, ul. Stanisława Dubois 118
W obiekcie tym zainstalowane zostały rozwiązania fasadowe oraz przeszklenia dachowe doświetlające wewnętrzny dziedziniec. W fasadzie budynku zastosowano zintegrowane moduły fotowoltaiczne w pasach nieprzeziernych. Przeszklenie dachowe posiada ogniwa fotowoltaiczne rozmieszczone tak, aby przepuszczały światło, a jednocześnie redukowały nasłonecznienie. Dodatkowym atutem jest funkcja grzewcza, która nawet podczas śnieżnej zimy pozwala na naturalne doświetlenie budynku oraz produkcję prądu.

6. Moon Office Kraków, Twardowskiego 16
Budynek biurowy Narodowego Centrum Nauki, organizacji wspierającej i promującej działania naukowe w Polsce. W fasadę budynku, a konkretnie detale pasów okiennych wkomponowano moduły fotowoltaiczne, co podkreśla jej oryginalny charakter. Zastosowana fotowoltaika oprócz oczywistego, ekologiczne aspektu przynosi realne korzyści w postaci oszczędnych rozwiązań eksploatacyjnych. Produkowany prąd dostarczany jest do pojazdów elektrycznych i hybrydowych należących do użytkowników oraz gości biurowca.

7. Nationalarenan 3, Sztokholm, Szwecja
Pierwszy zeroenergetyczny hotel w Skandynawii. Ideą architektów (White Arkitekter) było stworzenie obiektu inspirującego do ekologicznego trybu życia. Dzięki zainstalowaniu 2500 m2 modułów fotowoltaicznych oraz wykonaniu 24 odwiertów geotermalnych budynek będzie produkował więcej energii niż zużywał w ciągu roku. Integralną częścią architektury są trzy świetliki BIPV o łącznej powierzchni 300 m2, zlokalizowane nad atrium budynku oraz fasada wentylowana BIPV o łącznej powierzchni 900 m2, którą tworzą wysokowydajne moduły PV typu szkło-szkło o różnych wysokościach i kolorach.

8. Norwegian Petroleum Directorate, Stavanger, Norwegia
W ramach renowacji fasady (szło zamontowane kilka lat wcześnie na fasadzie wentylowanej zaczęło korodować) wymieniono standardowe elementy szklane na moduły PV typu szkło-szkło, gdzie zastosowano druk ceramiczny. Użyto 54 różnych wariantów szkła, z czego największy moduł ma wymiar 3520mm x 1329mm. Wygląd fasady po renowacji nie zmienił się, na czym szczególnie zależało zamawiającemu. Jednocześnie efektywność energetyczna budynku znacznie wzrosła.

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec 

Czytaj także