banner konferencja 2022 11c2

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future
Data dodania: 30.01.21

20210211DNI BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future

Poznań, 01-02.02.2021 || Poznań Congress Center || Międzynarodowe Targi Poznańskie
Formuła on-line

 

1 lutego 2021 r.

11.00 – 11.10    Otwarcie Forum i powitanie uczestników

                        Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP

                                       

11.10 – 11.20    Wystąpienie inauguracyjne

Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

 

11.20 – 12.45    Analiza polskiego rynku budoWNICTWA MIESZKANIOWEGO I KOMERCYJNEGO w dobie pandemii oraz prognozy na rok 2021.

                        Rynek inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych – aktualne trendy.

Szymon Jungiewicz , Główny analityk rynku budowlanego, PMR Market Experts

 

Polski rynek budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego z perspektywy analiz bankowych. Instrumenty finansowe jako motory wzrostu.

Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich

 

Panel dyskusyjny:

 

Moderator: Szymon Jungiewicz, Główny Analityk rynku budowlanego, PMR Market Experts

 

Uczestnicy:

                       

Juliusz Tetzlaff, Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy

i Technologii

                        Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Zbigniew Gościcki, Prezes Zarządu Unidevelopment S.A.

Tomasz Kozłowski, Prezes Polskiego Klastra Budowlanego

dr Jacek Furga, Związek Banków Polskich

 

12.45 – 13.00    Przerwa kawowa

 

13.00 – 14.15    Nowe technologie w budownictwie.

Człowiek vs. Maszyna VS. śRODOWISKO - automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja, OCHRONA ŚRODOWISKA.

                       

Prezentacja wprowadzająca

                        Przemysł 4.0 w budownictwie.

Andrzej Soldaty - Inicjatywa na rzecz Polskiego Przemysłu 4.0

 

Panel dyskusyjny

 

Moderator: Krzysztof Skrzypek

 

Uczestnicy:

                       

Wojciech Gruźliński, Technical & Product Manager, aeroMind

Łukasz Gorgolewski, Przewodniczący Komisji ds. BIM Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Tomasz Wegner, Dyrektor Handlowy Interhandler JCB (Zielone budowy – maszyny i urządzenia budowlane a ochrona środowiska)

Jakub Wójcik, członek Rady Polskiego Klastra Budowlanego, ekspert ds zrównoważonego budownictwa w Sieci Badawczej Łukasiewicz

 

14.15 – 15.00    Przerwa na lunch

15.00 – 16.30    Nowoczesna prefabrykacja odpowiedzią na wyzwania stawiane dziś Współczesnemu budownictwu.

                        Prezentacja wprowadzająca

Prefabrykacja szansą szybkiego rozwoju nowoczesnego budownictwa

Marek Beśka, Business Developer Industry East Europe

Panel dyskusyjny

 

Moderator: Marek Beśka, Prezes Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe

 

Uczestnicy:

 

Marcin Gołębiewski, Prezes Zarządu Unihouse S.A.

Andrzej Czapczuk, Dyr. Generalny F.B.I. Tasbud

Tomasz Balcerowski, Prezes Zarządu, Ekoinbud Sp. z o.o.

Kamil Kowalczyk, Dyrektor Działu Handlowego Climatic

Tomasz Seremet, Członek Zarządu Pekabex SA

                       

16.30                Zakończenie

2 lutego 2021 r.

9.30 – 11.30      CZAS INFRASTRUKTURY - STAN AKTUALNY I PROJEKCJA PRZYSZŁOŚCI.

 

9.30 – 10.00      Prezentacje wprowadzające

Nowe Prawo zamówień publicznych oraz scenariusze rozwoju rynku budownictwa infrastrukturalnego – które segmenty w budownictwie infrastrukturalnym mają największe szanse na wzrost aktywności inwestycyjnej?

Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

 

Zaawansowanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, przegląd sytuacji w segmentach, projekcje przyszłości - drogi, koleje, energia, hydrotechnika, środowisko.

Szymon Jungiewicz, Główny analityk rynku infrastruktury, Dyrektor sektora budowlanego w PMR Market Eksperts

 

 

 

Panel dyskusyjny

 

Moderator: Kazimierz Krupa, niezależny publicysta ekonomiczny, były wieloletni red. nacz. Magazynu FORBES redaktor naczelny „Euroinfrastruktura XXI ”- Polski Związek Pracodawców Budownictwa

 

  • Budownictwo infrastrukturalne – stabilizator sytuacji gospodarczej w Polsce.
  • Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych szansą na stabilizację dla branży.
  • Koniec obecnej perspektywy finansowej UE - jak firmy i instytucje radzą sobie z w obecnej sytuacji z wykorzystaniem środków i co stanowi największe zagrożenie?
  • Projekcja sytuacji w budownictwie na najbliższy rok i lata następne

Uczestnicy:

Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep S.A.

Mikołaj Wild, Prezes Zarządu CPK

Cezary Saganowski, Prezes Zarządu Egis Poland, ekspert w dziedzinie projektowania

Jan Styliński, Prezes Zarządu Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Piotr Malepszak, Niezależny Ekspert ds. Kolejnictwa

Grzegorz Bagiński – Dyrektor Generalny Saferoad, Region Europy Północno-Wschodniej

Marek Zuber, ekonomista, publicysta ekonomiczny

11.30 – 11.45    Przerwa kawowa

11.45 – 13.45    Finansowanie rozwoju budownictwa infrastrukturalnego I PRZEMYSŁOWEGO

 

11.45 – 12.10    Prezentacje wprowadzające

Aktualna sytuacja finansowa rynku budownictwa infrastrukturalnego i przemysłowego.

Bieżąca sytuacja i perspektywy dla sektora budownictwa po COVID-19.

dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Marek Zuber, ekonomista, publicysta ekonomiczny

                        Panel dyskusyjny

 

Moderator: dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

  • Bieżąca sytuacja finansowa branży budowlanej
  • Polityka kredytowa i gwarancyjna banków i zakładów ubezpieczeń w stosunku do firm budowlanych
  • Mechanizmy wsparcia płynności finansowej sektora budownictwa
  • Rola publicznego rynku kapitałowego w pozyskaniu kapitału dla branży budowlanej
  • Perspektywy dla rozwoju inwestycji w formule PPP w Polsce
  • Narzędzia wsparcia eksportu usług budowlanych

Uczestnicy:

Anna Łopaciuk, Menedżer ds. Sektora Infrastruktury, Departament Analiz i Wsparcia Sektorowego, BGK

Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE

Piotr Galas, Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego - Budownictwo i

Finansowanie Nieruchomości w Banku PKO BP

Jakub Chojnacki, Wiceprezes Zarządu PORR

Piotr Borowski, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ds. operacyjnych i regulacyjnych (COO)

Dariusz Szkaradek, Prezes Narodowego Funduszu Gwarancyjnego

 

13.45                Zakończenie

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.