Czytaj także -

Aktualne wydanie

2023 01 okladka1

Świat Szkła 1/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

NSG Group poprawiła swój rating klimatyczny
Data dodania: 12.02.21

NSG Group uzyskała ocenę Climate Change A- w ratingu prowadzonym przez organizację pozarządową CDP. Prośrodowiskowe działania zyskały uznanie CDP, która doceniła prowadzone przez Grupę reformy oraz jawność informacji w tym zakresie.

 

20210211nsg

 

NSG Group od 2011 roku uczestniczy w prowadzonym przez CDP programie mierzenia wpływu i ryzyka związanego z zmianami klimatu. Otrzymanie rangi Climate Change A- oznacza, że Grupa swoimi działaniami wysuwa się na pozycję lidera w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i ograniczania ich negatywnego wpływu.

 

Ocena ta jest dla Grupy wyróżnieniem i dowodzi, że założone cele klimatyczne da się realizować bez szkody dla całej działalności.

 

W 2019 roku NSG Group przyjęło za cel zmniejszenie swojego wpływu na klimat oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Jednym z najważniejszych zdań do zrealizowania jest redukcja emisji gazów cieplarnianych uwalnianych przez podmioty Grupy o 21% w stosunku do 2018 roku.

 

Oprócz tego, Grupa aktywnie inwestuje w zmianę oświetlenia na LED oraz zwiększanie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Plan na najbliższe lata zakłada całkowite przejście na energię odnawialną.

 

Oprócz inwestycji energetycznych, NSG Group aktywnie działa na rzecz ograniczenia zużycia wody i zwiększenia recyklingu używanych surowców. Dla przykładu, zakłady Pilkington w Chmielowie i Sandomierzu postawiły na zamknięty obieg wody, montując u siebie instalację do oczyszczania wody ze ścieku przemysłowego.

 

Pozwala to odzyskać 6000 m3 wody miesięcznie. Dodatkowo, wzrósł udział stłuczki szklanej w procesie produkcyjnym zakładów – w 2018 roku odzyskano jej 26 tysięcy ton i wartość ta ciągle rośnie.

 

CDP od 2000 roku przygląda się działaniom tysięcy firm na świecie, żeby oceniać ich wpływ klimatyczny oraz proponować rozwiązania przeciwdziałające negatywnym skutkom zmian klimatu.

 

W prowadzonym przez CDP ratingu Climate Change brane są pod uwagę takie czynniki jak ilość emitowanych gazów cieplarnianych czy podejmowane przez firmy działania zmierzające do minimalizacji emisji. CDP ocenia również politykę wodną spółek, jak też bada wpływ podmiotów gospodarczych na lasy.

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec 

Czytaj także