Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 06 okladka1

Świat Szkła 06/2021

User Menu

 

 ET-160x600-PL-3

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Tagi Globalne

Przykładowe wydanie

Świat Szkła 3/2021

2021 03 okladka1

(do pobrania) 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

20200909przeciwpozarowe przegrody budowlane

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

Katalog 2021 okladka

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

baner klej do luster 7 7 2021

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
   
NSG Group poprawiła swój rating klimatyczny
Data dodania: 12.02.21

NSG Group uzyskała ocenę Climate Change A- w ratingu prowadzonym przez organizację pozarządową CDP. Prośrodowiskowe działania zyskały uznanie CDP, która doceniła prowadzone przez Grupę reformy oraz jawność informacji w tym zakresie.

 

20210211nsg

 

NSG Group od 2011 roku uczestniczy w prowadzonym przez CDP programie mierzenia wpływu i ryzyka związanego z zmianami klimatu. Otrzymanie rangi Climate Change A- oznacza, że Grupa swoimi działaniami wysuwa się na pozycję lidera w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i ograniczania ich negatywnego wpływu.

 

Ocena ta jest dla Grupy wyróżnieniem i dowodzi, że założone cele klimatyczne da się realizować bez szkody dla całej działalności.

 

W 2019 roku NSG Group przyjęło za cel zmniejszenie swojego wpływu na klimat oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Jednym z najważniejszych zdań do zrealizowania jest redukcja emisji gazów cieplarnianych uwalnianych przez podmioty Grupy o 21% w stosunku do 2018 roku.

 

Oprócz tego, Grupa aktywnie inwestuje w zmianę oświetlenia na LED oraz zwiększanie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Plan na najbliższe lata zakłada całkowite przejście na energię odnawialną.

 

Oprócz inwestycji energetycznych, NSG Group aktywnie działa na rzecz ograniczenia zużycia wody i zwiększenia recyklingu używanych surowców. Dla przykładu, zakłady Pilkington w Chmielowie i Sandomierzu postawiły na zamknięty obieg wody, montując u siebie instalację do oczyszczania wody ze ścieku przemysłowego.

 

Pozwala to odzyskać 6000 m3 wody miesięcznie. Dodatkowo, wzrósł udział stłuczki szklanej w procesie produkcyjnym zakładów – w 2018 roku odzyskano jej 26 tysięcy ton i wartość ta ciągle rośnie.

 

CDP od 2000 roku przygląda się działaniom tysięcy firm na świecie, żeby oceniać ich wpływ klimatyczny oraz proponować rozwiązania przeciwdziałające negatywnym skutkom zmian klimatu.

 

W prowadzonym przez CDP ratingu Climate Change brane są pod uwagę takie czynniki jak ilość emitowanych gazów cieplarnianych czy podejmowane przez firmy działania zmierzające do minimalizacji emisji. CDP ocenia również politykę wodną spółek, jak też bada wpływ podmiotów gospodarczych na lasy.

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik