Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 04 okladka

Świat Szkła 04/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 20200212a-SWIAT-SZKLA-HALIO-160X600-V3

  

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Przegrody przeszklone w ochronie przeciwpożarowej
Data dodania: 08.07.09

 W dniu 22 kwietnia 2009, odbyło się w Warszawie kolejne już, 12 Seminarium Techniczne organizowane przez redakcję miesięcznika „Świat Szkła”.

     Ochrona przeciwpożarowa jest jednym z najbardziej restrykcyjnie potraktowanych obszarów budownictwa.

Powstają stale nowe przepisy i uregulowania dotyczące tej dziedziny.

Do katalogu polskich norm wchodzą nowe, zharmonizowane normy europejskie lub wytyczne dotyczące udzielania europejskich aprobat technicznych.

Niedawna nowelizacja „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” również zawierała zmiany dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

     Dlatego właśnie wybrano taką problematykę seminarium.

     Patronat merytoryczny nad spotkaniem sprawował Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy.

     W seminarium wzięli głównie udział przedstawiciele pracowni projektowych, pracownicy firm zajmujących się montażem konstrukcji przeszklonych, jak też zakładów szklarskich parających się obróbką szkła i przygotowujących tafle szklane, w tym szyby zespolone z udziałem szkieł ognioochronnych, do montażu na konstrukcji.

     Zaproszeni prelegenci przygotowali następujące referaty:
1. Ognioochronne przegrody wewnętrzne wymagania, badania i klasyfikacja, Andrzej Borowy, ITB
2. Bezpieczeństwo pożarowe ścian kurtynowych - wymagania i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej oraz klasy reakcji na ogień, Zofia Laskowska, ITB
3. Zastosowanie świetlików dachowych i okien fasadowych jako urządzeń oddymiających, Grzegorz Sztarbała, ITB
4. Szkło w ochronie przeciwpożarowej budynków, Mariusz Pecio, SGSP
5. Drzwi automatyczne a wymagania ochrony przeciwpożarowej, Mariusz Pecio, SGSP
6. Wyjścia ewakuacyjne z budynku, a bezpieczeństwo osób i ochrona mienia, Stanisław Baraniak, ITB

     Z racji „gorącego” tematu prelegenci, którymi byli pracownicy czołowych instytutów naukowo-badawczych i uczelni technicznych byli zasypywani mnóstwem pytań.

Szczególnie dużo wyjaśnień wymagały problemy spełniania wymagań zawartych w normach i przepisach budowlanych w codziennej praktyce inżynierskiej.

Zadawane pytania po wygłoszonych referatach świadczą o żywym zainteresowaniu gości dostępnymi na rynku rozwiązaniami technicznymi z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej, przepisami jej dotyczącymi oraz wymaganiami i badaniami dotyczącymi przegród przeciwpożarowych.

     Duże zainteresowanie budziło również stoisko firmy ESPES, które prezentowało systemy przeszklonych ścianek działowych, dostępnych w również w wersji ognioodpornej.

Przedstawiciele na bieżąco udzielali informacji o swoich produktach, jak również zapraszali na bardziej szczegółowe rozmowy do siedziby swojej firmy w Opaczy k. Warszawy.

Swoje referaty wygłosili tez przedstawiciele firm:
1. Nowoczesne, wielofunkcyjne szyby z odpornością ogniową, Jacek Czyżewicz, GLASPOL
2. Szkło ognioochronne Pilkington Pyrostop™ i Pilkington Pyrodur™, Piotr Mazurkiewicz, Marcin Olczak, PILKINGTON POLSKA
3. Szkło do przezroczystych przegród przeciwpożarowych FIRESWISS FOAM i FIRESWISS COOL, GLASTRÖSH i Grupa SANCO

     Goście mogli zapoznać się również z prospektami technicznymi załączonymi do materiałów seminaryjnych przez firmy: UNIMA-TECH, D+H Polska, DORMA Polska.

Wszyscy słuchacze oprócz ciekawych i potrzebnych informacji, otrzymali również certyfikaty uczestnictwa w naszym seminarium.

Zapraszamy na kolejne Seminarium Techniczne organizowane przez redakcję miesięcznika Świat Szkła, które odbędzie się w Warszawie w grudniu 2009 roku.

Informacje o dokładnym terminie i tematyce zamieścimy na naszej stronie internetowej www.swiat-szkla.pl

K.Z.
 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik