Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 03 okladka1

Świat Szkła 03/2021

User Menu

 

 ET-160x600-PL-3

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Tagi Globalne

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

20200909przeciwpozarowe przegrody budowlane

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

Katalog 2021 okladka

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

konferencja webinarium 2021 

 pl 480x100 AW Banner 201208

 

baner4 abprojekt

Seminarium Fundacji Wszechnicy Budowlanej
Data dodania: 08.01.10

Europejski Instytut Prawa Budowlanego i Fundacja Wszechnicy Budowlanej zaprasza na seminarium organizowanego na terenie targów BUDMA 2010 "Nowe regulacje prawne w budownictwie"

Termin: 20 stycznia 2010 r, sala "G" w pawilonie 7, od 12:00 do 15:00

 

1.    Nowe regulacje prawne UE dot. rynku wyrobów budowlanych oraz zmiany w ustawie o wyrobach budowlach"

-         Nowe możliwości i zagrożenia dla producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych wynikające z stosowania od 13 maja br. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/92/WE.

-         Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych i ich skutki dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku.

wykładowca - Andrzej Wiśniewski ekspert fundacji

2.  Ustalanie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu - kolejna wersja zmiany ustawy

-         Obszar urbanizacji, obszar rozwoju zabudowy i obszar kontynuacji zabudowy

-         Przepisy urbanistyczne jako akt prawa miejscowego

-         Decyzja o zatwierdzeniu urbanistycznego planu realizacyjnego

-         Umowy: urbanistyczna lub infrastrukturalna

-         Zmiana sposobu użytkowania terenu, obiektu budowlanego lub jego części

wykładowca - Mariola Berdysz - ekspert fundacji

3.  Przepisy budowlane - nieustające zmiany przepisów

-         Świadectwa charakterystyki energetycznej - ostatnie zmiany

-         Rejestracja zgłoszenia budowy a zgłoszenie robót budowlanych

-         Decyzja o rejestracji budowy a pozwolenie na budowę

-         Spec ustawy: drogowa, gazowa i inne

wykładowcy - Mariola Berdysz - ekspert Fundacji, Krzysztof Antczak - ekspert Fundacji

W pierwszym półroczu 2010 r Fundacja Wszechnicy Budowlanej, współorganizator seminarium na targach BUDMA 2010, zapraszamy na seminaria z zakresu przepisów obowiązujących w budownictwie a związanych z Prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym, Prawem ochrony środowiska, Prawem wodnym, ustawą o ochronie przyrody, przepisami dot. ocen oddziaływania na środowisko oraz wyrobami budowlanymi. Nasze szkolenia są rejestrowane w Ministerstwie Infrastruktury zarejestrowanego uczestnik seminariumotrzymuje zaświadczenie potwierdzające doskonalenie zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości.

więcej informacji: www.szkolenia.com.pl

seminarium nr 632 w rejestrze Ministra Infrastruktury

26 stycznia 2010 - wtorek a także 15 kwietnia lub 24 czerwca

PROCES INWESTYCYJNY OD WARUNKÓW ZABUDOWY DO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE

zgodnie z przepisami urbanistycznymi i Prawem budowlanym po zmianach

Wymagalność decyzji o wzizt - jakie inwestycje można realizować bez decyzji przypadku braku mpzp?

Wymagalność pozwolenie na budowę, jakie roboty realizujemy na zgłoszenia a jakie bez pozwolenia i bez zgłoszenia?

Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę oraz konsekwencje nieprzestrzeganie prawa

Kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowaniu a kiedy zawiadomienie o zakończeniu budowy?Jakie dokumenty sa niezbędne?

Wykładowca - Mariola Berdysz architekt, ekspert Fundacji

2 lutego 2010 - wtorek a także 13 kwietnia

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH

zgodnie ze spec ustawą drogową i Prawem budowlanym

Inwestycje drogowe i inwestycje niedrogowe w budownictwie drogowym?

Kiedy stosujemy ustawę Prawo budowlane a kiedy Spec ustawę drogową?

Jakie ustawy szczególne stosujemy , a których stosowanie jest wyłączone.

Postępowanie środowiskowe w ramach postępowania o zezwolenie na realizację drogi

Odbiory budowanych dróg - problemy prawne.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie inwestycji drogowych?

Jak poradzić sobie z istotnym odstąpieniem przy realizacji inwestycji drogowych ?

Wykładowca - Krzysztof Antczak, prawnik, ekspert fundacji

seminarium 636 w rejestrze Ministra Infrastruktury

11 lutego 2010r - czwartek a także 25 marca lub 20 maja

WYROBY BUDOWLANE - nowe regulacje prawne UE dot. rynku wyrobów budowlanych oraz zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych

Zmiany w procedurach kontrolnych wyrobów budowlanych wprowadzonych ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowe możliwości i zagrożenia dla producentów importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych od 13 maja 2009r

Planowane zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych od 1 stycznia 2010r

Wykładowca: Andrzej Wiśniewski,ekspert fundacj

seminarium nr 633 w rejestrze Ministra Infrastruktury

16 lutego 2010 - wtorek a także 18 maja

PRAKTYCZNE ASPEKTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z Prawo budowlane po zmianach

Kiedy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa użytkowania obiektu?

Kto może a kto powinien prowadzić książkę obiektu budowlanego?

Co każdy właściciel powinien wiedzieć o katastrofie budowlanej.

Uprawnienia nadzoru budowlanego do właścicieli obiektów budowlanych.

Wykładowca: Mariola Berdysz - architekt, ekspert fundacji

seminarium 1202 w rejestrze Ministra Infrastruktury

3 marca 2010 - środa a także 11 maja lub 29 czerwca

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

Jakie zmiany wprowadzono w ustawie a jakie zmiany planuje Sejm i Rząd?

Jak orzekają organy i Sąd Administracyjny na podstawie zmienionych przepisów?Jak stosuje i interpretuje zmienione przepisy GINB?

Jaki wpływ na stosowanie przepisów mają wyroki Trybunału Konstytucyjnego i orzeczenia Sądu Najwyższego?

Co zmieni się po wejściu w życie zmian uchwalonych przez Sejm 23 kwietnia 2009r?

Wykładowca - Krzysztof Antczak, prawnik, ekspert fundacji

seminarium 634 w rejestrze Ministra Infrastruktury

4 marca 2010 - czwartek a także 17 czerwca

PRAWO WODNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM- prawne aspekty korzystania z wód

Jakie inwestycje wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawne już do pozwolenia na budowę a jakie dopiero do eksploatacji.

Jakie organy wydają pozwolenia wodnoprawne? Zakazy lub warunki wprowadzania ścieków do wód i gruntu.

Budowa urządzeń wodnych. Legalizacja urządzeń wodnych.

Wykładowca: Maria Pełda-Sypuła - ekspert fundacji

seminarium 635 w rejestrze Ministra Infrastruktury

9 marca 2010 - wtorek a także 12 maja lub 10 czerwca

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

od wniosku do decyzji: nowe procedury i zmienione przepisy

Jak sprawnie przeprowadzić ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko?Ponad 20% kraju to obszary NATURA 2000.

Wykonywanie robót budowlanych na obszarach Natura 2000lub w ich pobliżu wymaga pozwolenia na budowę i oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa.

Jak przeprowadzić ocenę oddziaływania dla inwestycji podprogowych i inwestycji miejskich współfinansownych z UE.

Wykładowca - Artur Kawicki ekspert Fundacji

seminarium 1204 w rejestrze Ministra Infrastruktury

18 marca 2010 - czwartek a także 13 maja lub 22 czerwca

USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU - warsztaty

Wymagalność decyzji i zakres wniosku. Postępowanie administracyjne: strony postępowania, analiza i analiza urbanistyczna.

Przepisy szczególne jako źródło ustaleń decyzji - zakres ustaleń decyzji

Lex specialis w postępowaniach odwoławczych i nadzwyczajnych

Wykładowca: Mariola Berdysz - urbanista, ekspert fundacji

Uczestnik seminarium zarejestrowanego w Ministerstwie Infrastruktury, otrzyma zaświadczenie na podstawie § 6. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2008 roku w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. Nr 80, poz.475).

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik